Fria Tidningen

Polisens visiteringar ger klena resultat

Antalet kroppsvisitationer har ökat i förorter med sociala problem. Men resultatet är klent och uppfattas ofta av ungdomarna som trakasseri. Det visar en granskning som Sveriges radio har gjort.

Sveriges radios granskning avslöjar att endast en halv procent av polisens kroppsvisitationer ger resultat. Av de 500 personer som polisen visiterade i Malmö och Uppsala förra året beslagtogs endast två knivar. Närmare hälften av alla dokumenterade kroppsvisitationer i de två städerna skedde i förorterna Gottsunda och Rosengård. Flera ungdomar uppger i granskningen att de upplevt visitationerna som obefogade och kränkande.

Vänsterpartiet har reagerat på undersökningen och menar att polisens agerande stjälper mer än hjälper. Alice Åström (V), gruppledare i riksdagen, tror att omotiverade kroppsvisitationer spär på det minskade förtroendet för polisen i förorterna.

– Polisen måste ha verkliga skäl för att ingripa, om så inte är fallet är man fel ute. Risken att man raserar det redan sköra förtroendet för polisen är uppenbart. Det bidrar bara till att öka motsättningarna, säger hon.

Ändringarna som genomfördes i polislagen 2003 har gjort det enklare för polisen att motivera en kroppsvisitation. Enligt polislagens paragraf 19 har polisen rätt att visitera en person som under omständigheterna misstänks bära vapen.

Vänsterpartiet hävdar att polislagen brister på flera punkter.

– Det här innebär att den enskildes rättssäkerhet sätts på spel. Att man inte hittat något av det man sökt efter i nästan alla genomförda visitationer tyder på att lagen inte fungerar så som det var tänkt. Att polisens rapporter är ofullständiga gör också att enskilda personer inte kan söka rättelse i efterhand, säger Alice Åström.

Nu deklarerar partiet att det kan komma att krävas en lagändring.

– Det är viktigt att polisen nu tar detta på allvar och går till botten med hur man använder polislagens möjligheter. Jag anser också att lagen bör ses över med omedelbar verkan, säger hon vidare.

Lagen säger att kroppsvisitationen inte får tillämpas på ett sådant sätt att allmänheten uppfattar det som obefogat trakasseri. Men siffrorna från undersökningen visar en annan bild av verkligheten där kroppsvisiteringarna ytterst sällan ger resultat.

Roger Hellström vid Uppsalapolisens Gottsundagrupp anser dock inte att polisen missbrukar lagen.

– När man tittar på statistiken så tycker jag inte att det tyder på någon överdriven kontroll av vissa ungdomar, men vi har tagit till oss av kritiken och har delvis bytt arbetssätt i bland annat Gottsunda, säger han till Sveriges radio.

Fakta: 

Så ser lagen ut i dag:

Enligt andra stycket i polislagen paragraf 19, som till vardags kallas PL19, har polisen rätt att visitera dig du misstänks bära:

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Källa: Lag (2003:858)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Alltjämt stor efterfrågan på burägg

Sex miljoner ägg i timmen beräknas svenskarna stoppa i sig bara på påskafton. Av dessa kommer två av fem ägg från burhöns. Där har varje höna i genomsnitt en yta av ett A4-papper att röra sig på. ”Skippa äggen i påsk”, säger Linda Björklund på Djurens rätt.

Fria Tidningen

Censur av barnporr omdiskuterat förslag

EU-kommissionären Cecilia Malmströms förslag att censurera barnpornografi på nätet har inte tagits emot med öppna armar. Kritiker hävdar att förslaget är verkningslöst och öppnar upp för mer nätcensur.

Fria Tidningen

Kärnkraftsfrågan en strid på kniven

Aktivister från Greenpeace samlades för att demonstrera mot regeringens kärnkraftsproposition. ”Förslaget förlänger kärnkraftverkens livstid med minst 120 år”, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.

Fria Tidningen

”Lotsar” får provision om de hittar jobb åt flyktingar

Nyanlända flyktingar ska så snabbt som möjligt ut i arbetslivet. Det är målet när regeringen flyttar över jobbansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen vid årsskiftet. Trots kritik mot att så kallade lotsar får provision om de hittar jobb åt nyanlända ger oppositionen förslaget försiktigt stöd.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu