Göteborgs Fria

Uddevallabönder vann kamp mot GMO

Efter intensivt kampanjande från lantbrukare beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla nyligen att kommunen ska bli fri från GMO, genmodifierad mat. I Göteborg har politikerna ännu inte haft uppe frågan.

Genom demonstrationer och diskussioner med politiker har miljöaktivister och lokala lantbrukare arbetat för att Uddevalla ska bli GMO-fritt.

GMO står för genetiskt modifierade organismer och innebär att arvsanlagen i grödor modifieras på konstgjord väg. Greenpeace deltar i kampen mot GMO eftersom det endast har odlats kommersiellt i tio år och det därför, enligt organisationen, inte finns tillräckliga studier om vad som händer när GMO släpps ut i naturen. 

Det man vet är dock att pollenspridningen är oåterkallelig, vilket Greenpeace menar kan leda till att ekosystem rubbas. De genmodifierade grödorna innebär även ett kemikalieberoende eftersom de måste användas tillsammans med ett visst växtgift.

I Sverige odlas ännu inte GMO-grödor kommersiellt, men det finns en försöksodling i Bjertorp i Västra Götaland och det finns djur som äter GMO-foder.

Majoriteten av Sveriges bönder kan inte tänka sig att odla GMO, enligt en undersökning av lantbrukstidningen ATL, och den 13 januari fick lantbrukarna i Uddevalla sin vilja igenom när kommunfullmäktige antog en motion om att bli en GMO-fri zon. Det innebär att kommunen tar officiell ställning emot GMO och ställer krav på att produkter som upphandlas ska vara GMO-fria.

– Det är positivt att en kommun gör en så tydlig markering, säger Anders Lunneryd, som driver ett ekologiskt lantbruk sedan tio år tillbaka. Jag hoppas att alla kommuner i Sverige bestämmer sig för att införa GMO-fria zoner.

Rune Lanestrand som har en ekologisk gård i Vänersborgs kommun har kämpat mot GMO sedan 1989. Han och Anders Lunneryd är båda kritiska till de hälso- och miljökonsekvenser som GMO-odlingar kan ge och de menar även att produktionen innebär demokratiska problem. Alla gengrödor är patenterade och licens måste betalas till företagen som säljer dem. Det blir därför ett fåtal som tjänar på odlingarna, menar Lunneryd, eftersom både utsäde och bekämpningsmedel måste köpas från de multinationella företagen.

– Det är problematiskt ur ett makt- och demokratiperspektiv att man inte kan välja bort det utan att det sprider sig i naturen. Det går inte att bedriva ekologiskt jordbruk när andra använder GMO, säger Anders Lunneryd. Det innebär att folk inte själva kan bestämma vad de ska äta, utan det bestäms i styrelserum någonstans i världen av fem-sex företag.

Motionen som ledde fram till Uddevallas beslut lades av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som – till skillnad mot sina partikamrater i regeringen – är starkt kritiska till GMO. Elving Andersson (C), kommunstyrelseledamot i Uddevalla menar att det ät konstigt att regeringen förepråkar GMO istället för att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen.

– Innan vi vet mer om det är ofarligt borde man inte använda det i kommersiell drift, säger Elving Andersson.

Kommunen kan dock inte bestämma över vad som produceras i området, förutom när det gäller mark som kommunen arrenderar ut. Sådana beslut tas på nationell nivå. Men att påverka staten och EU att införa GMO-förbud kan vara svårt, enligt Akiko Frid, talesperson i GMO frågor på Greenpeace, som därför menar att det är en bra metod att påverka lokalt.

– Inom EU är det GMO-industrin samt några forskare som förespråkar GMO-produkter. Genom att arbeta lokalt kan vi förmå fler områden, regioner och kommuner att bli GMO-fria. På så sätt skapar vi också en möjlighet att förändra även på ett nationellt plan.

Hur ser då läget ut i Göteborg? När FRIA ringer Kia Andreasson (MP), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor, berättar hon att politikerna aldrig har diskuterat frågan.

– Vi har inte haft uppe GMO på dagordningen, vi har inte tänkt på det, säger hon och hänvisar till att kommunen ändå jobbar för att använda en större andel ekologiska produkter och att GMO-produkter på så sätt indirekt prioriteras bort.

– Men jag tycker att det låter jätteintressant och kommer att ta upp det framöver, säger Kia Andreasson.

– Göteborg har gjort sig känd för att ha en grön profil, men det fattas ett tydligt ställningstagande mot GMO för att kommunen ska kunna få ett fullgott förtroende som en miljömedveten kommun, säger Akiko Frid.

 

Fakta: 

Fakta: GMO

• GMO står för genetiskt modifierade organismer. Det innebär att arvsanlagen har modifierats på konstgjord väg. Till exempel kan en gen från en fisk stoppas in i en potatis. De vanligaste GMO-grödorna är soja, majs, bomull och raps.

• Över 90 procent av de GMO-grödor som finns på marknaden kommer från företagen Monsanto, BASF, Syngenta och Bayer.

• Inom EU måste all mat som innehåller GMO märkas. Däremot finns det ingen märkning som visar om kött, mjölk och andra animaliska produkter kommer från djur som fötts upp med genmodifierat foder.

• Sverige har systematiskt röstat ja till nya GMO när frågan behandlats i EU. De flesta andra länder har röstat nej eller avstått.

• Sedan tidigare har bland annat Östersund, Åre och Borlänge tagit avstånd från GMO.

 

Källa: Greenpeace

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu