Fria Tidningen

Marginell effekt av hårdare sjukregler

I onsdags redovisade Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sin utredning om vilka effekter regeringens nya sjukförsäkring fått. I storstäderna förkortades sjukskrivningstiderna något medan effekten i glesbygden uteblev helt.

Det är den första kullen av sjukskrivna som ISF undersökt mellan 1 juli 2008, då rehabiliteringskedjan trädde i kraft, och fram till 31 december samma år. Det innebär att studien endast omfattar sjukfall med anställning och tidsbegränsad sjukskrivning på 91 till 181 dagar.

– Den här gruppen vi undersökt är sannolikt individer som har något bättre hälsa och förankring på arbetsmarknaden till skillnad från den grupp som kvarstår som sjukskrivna. På längre sikt tror vi att effekterna blir mindre, säger Pathric Hägglund som skrivit rapporten. I rapporten slår myndigheten fast att återgången till arbete ökat med 60 procent för den tiondel som prövades i anslutning till den sex månader långa sjukskrivningen. För de övriga 90 procenten, de som prövats vid tre månader eller de som avslutat sjukskrivningsdagarna innan 180 dagar, är skillnaden marginell. Resultatet visar att sjukskrivningstiderna förkortats med mindre än en halv procent, närmare bestämt 0,35 sjukskrivningsdagar eller tre arbetstimmar.

Pathric Hägglund resonerar som så att 0,35 procent kan låta som en ytterst liten effekt, men att man bör ställa rehabiliteringskedjan i relation till att tidsgränserna också påverkar de sjukskrivnas beteende.

– Vi tror att effekten hade varit större om inte tidsgränserna i sig leder till ett förändrat sjukskrivningsbeteende. Så till vida att om man vet att arbetsförmågan kommer att prövas efter ett visst antal dagar så återgår man till arbetet snabbare i högre utsträckning än vad man tidigare skulle ha gjort, säger han.

Men du tror att reglerna får ännu mindre effekt framöver?

– Det är ju så det blir. För det första har den grupp som nu får arbetsförmågan prövad varit sjukskrivna i över 2,5 år. De är en sjukare population och har inte samma förankring på arbetsmarknaden som den grupp vi undersökt. Och för det andra kommer vi att se ett minskat inflöde av sjukskrivna än tidigare. De som blir sjukskrivna kommer i genomsnitt att vara sjukare än tidigare.

Utredningen visar att det är i storstäderna som sjukskrivningstiderna förkortats medan effekten uteblivit helt i mindre svenska kommuner.

– Det innebär sannolikt att där arbetsmarknaden är bättre ökar också drivkraften att komma tillbaka, säger Pathric Hägglund.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) tycker att rapporten från ISF är glädjande.

– Det är glädjande att den nya sjukförsäkringen får människor tillbaka i arbete. I dag ligger ökat fokus på rehabilitering och hjälp att komma tillbaka genom tidiga insatser, säger hon i ett pressmeddelande.

LiseLotte Olsson (V) i socialförsäkringsutskottet menar dock att rapporten inte säger något om de verkliga konsekvenserna.

– Det finns ingen automatik i att kortare sjukskrivningstider betyder friskare människor. Om drivkraften är att jag måste arbeta för att inte svälta ihjäl kanske det blir så. Det är väldigt individuellt, säger hon.

Samtliga oppositionspartier är kritiska till sjukförsäkringen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill riva upp sjukförsäkringsreformen. Något som LiseLotte Olsson hoppas ska realiseras vid ett eventuellt maktskifte i höst.

– Det blir mycket att göra eftersom så mycket har förstörts. Men vi vill ha bort rehabiliteringskedjan och de fasta tidsgränserna för sjukskrivning. Det är individens behov som ska avgöra, säger hon.

Läs de utförsäkrades egna berättelser, s. 6–7.

Fakta: 

Så bedöms arbetsförmågan:

Dag 1-90

De första 90 dagarna av sjukperioden bedömer Försäkringskassan om man kan klara av sitt vanliga arbete.

Dag 91-180

Efter 90 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Dag 181-365

Försäkringskassan tar reda på om arbetsförmågan skulle kunna tas tillvara utanför arbetsgivarens verksamhet. Om man bedöms klara ett annat arbete har man inte rätt till sjukpenning.

Efter dag 365

Från och med dag 366 ska arbetsförmågan utan undantag bedömas i förhållande till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Källa: Försäkringskassan

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Alltjämt stor efterfrågan på burägg

Sex miljoner ägg i timmen beräknas svenskarna stoppa i sig bara på påskafton. Av dessa kommer två av fem ägg från burhöns. Där har varje höna i genomsnitt en yta av ett A4-papper att röra sig på. ”Skippa äggen i påsk”, säger Linda Björklund på Djurens rätt.

Fria Tidningen

Censur av barnporr omdiskuterat förslag

EU-kommissionären Cecilia Malmströms förslag att censurera barnpornografi på nätet har inte tagits emot med öppna armar. Kritiker hävdar att förslaget är verkningslöst och öppnar upp för mer nätcensur.

Fria Tidningen

Kärnkraftsfrågan en strid på kniven

Aktivister från Greenpeace samlades för att demonstrera mot regeringens kärnkraftsproposition. ”Förslaget förlänger kärnkraftverkens livstid med minst 120 år”, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.

Fria Tidningen

”Lotsar” får provision om de hittar jobb åt flyktingar

Nyanlända flyktingar ska så snabbt som möjligt ut i arbetslivet. Det är målet när regeringen flyttar över jobbansvaret från kommunerna till Arbetsförmedlingen vid årsskiftet. Trots kritik mot att så kallade lotsar får provision om de hittar jobb åt nyanlända ger oppositionen förslaget försiktigt stöd.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu