Fria Tidningen

FN granskar den ökande hemlösheten i USA

FN:s människorättsråd i Genève har tillsatt en utredning kring hur det kan komma sig att hundratusentals människor i USA tvingas leva på gatorna.

Nyligen utsåg människorättsrådet professor Raquel Rolnik, en av dess främsta experter på mänskliga rättigheter, att utreda varför så många arbetande människor i USA förnekas rätten till en bostad till ett anständigt pris.

Just nu reser Raquel Rolnik runt till flera amerikanska städer där hemlösheten är ett stort problem. I slutet av november ska hon att rapportera sina slutsatser till FN:s generalförsamling.

– Bostäder är en mänsklig rättighet. Det är en ständigt pågående kamp att förmå myndigheterna att se till att befolkningen får sin rätt till bostad tillgodosedd, sade Rolnik i samband med att hon nyligen besökte New York.

Fler än 40 000 av New Yorks invånare har inte tak över huvudet på nätterna, och officiella siffror uppger att fler än 130 000 familjer i New York just nu lider av stora bostadsproblem.

Hemlösheten är ett ökande problem i New York och många andra stora amerikanska städer, och det beror inte enbart på arbetslösheten och finanskrisen, utan också på en svag bostadspolitik.

Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet hemlösa i USA, men i en undersökning som gjordes i december förra året uppgav ansvariga i 19 av 25 tillfrågade städer att hemlösheten var ett stigande problem.

I samband med Rolniks besök i New York träffade hon även personer som drabbades hårt av orkanen Katrina i New Orleans 2005, och som hävdar att de aldrig fått någon hjälp av myndigheterna och fortfarande är hemlösa efter katastrofen.

– Vi är internflyktingar, sade en av orkanens offer vid det möte som FN-rapportören anordnat i New York.

Sam Jackson, som är bostadsaktivist från New Orleans, säger att FN visserligen inte har någon makt att direkt påverka situationen i USA, men att världsorganisationen ändå kan spela en viktig roll.

– Det FN kan göra är att föra upp frågan inför den amerikanska regeringen.

Förutom besök i flera stora amerikanska städer har Rolnik även träffat representanter för den amerikanska ursprungsbefolkningen, en grupp där många lider av extrem fattigdom och stora bostadsproblem.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

USA: Fängelseboom i krisens spår

Många av de amerikaner som i den ekonomiska krisens spår har förlorat både sina arbeten och hem hamnar i fängelse. Det uppger den oberoende tankesmedjan Justice Policy Institute i en ny rapport.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2024 Fria.Nu