Fria Tidningen

Dakarrally förstörde historiska fyndplatser

Dakarrallyt, som i år för första gången hölls i Sydamerika, orsakade svåra skador på arkeologiska platser i norra Chile. Kulturhistoriskt ovärderliga föremål slogs sönder, och nu protesterar allt fler sydamerikaner mot att låta loppet hållas på deras kontinent.

2009 års upplaga av Dakar-rallyt, organiserat av Amaury Sport Organisation, tog plats i delar av centrala och norra Argentina och Chile i januari i år. Det var första gånget som loppet, ursprungligen känt som Paris-Dakar, hölls utanför Europa och Afrika. 2008 ställdes det in på grund av rädsla för terroristattacker och politisk instabilitet i Afrika.

Enligt en rapport från Chiles råd för Nationella Monument, orsakade rallyt irreparabla skador på fem olika arkeologiska fyndplatser – skador som kunde ha undvikits om rekommendationerna som rådet utfärdade hade följts.

Fordonen förstörde knivar, pilspetsar, spjut, skrapor, keramiska fragment, krukor, mänskliga kvarlämningar och stenstrukturer från arkeologiska perioder mellan 9 000 före Kristus fram till 1500-hundratalet.

Hur kunde det hända?

– Det var fyndplatser som inte registerats eller studerats ännu, utan fynden gjordes som ett resultat av rallyt, berättar Oscar Acuna, sekreterare för rådet.

– Vi hade på ett tidigt stadium begärt att en arkeologisk grundläggande studie skulle genomföras för att reducera riskerna för att rallyt skulle förstöra fyndplatser, men organisationen accepterade inte vårt förslag och informationen om vilken rutt loppet skulle ha togs inte emot förrän det var alldeles för sent för att genomföra uppdraget, menar han.

Oscar Acuna menar att ”alla skador på vårt arkeologiska arv är irreparabla och ovärderliga.”

Men de chilenska myndigheterna har inga vidare planer på att stämma organisationen för Dakarrallyt. Amaury Sport Organisation har förklarat sig villiga att försöka kompensera de skador som har uppkommit. Men skadorna har gett ytterligare näring till miljöaktivister och andra engagerade chilenare som menar att rallyt aldrig borde ha hållts i deras hemland.

– Vi är helt och hållet motståndare till att ha Dakarrallyt här, inte bara på grund av de lokala konsekvenserna som har definierats i rapporterna, säger Luis Mariano Rendon, chef för den chilenska miljöorganisationen Accion Ecologica.

– Vårt huvudsakliga argument mot rallyt är att det sprider publicitet som marknadsför fordon som konsumerar enorma mängder foissla bränslen. Det här året kommer världens regeringar diskutera hur man ska reducera växthusgaser. Samtidigt går Chile rakt emot den ambitionen och ger publicitet och utrymme åt en destruktiv och förorenande aktivitet som ett rally, säger Rendon.

Han förkastar även argumentet att rallyt har skänkt Chile gratis publicitet.

– Om det ger Chile publicitet är den en mycket märklig publicitet – landet dit du kan komma och köra sönder vårt kulturarv med hjälp av myndigheterna.

Till nästa års rally har rådet har författat ett tekniskt och ekonomiskt förslag för att kompensera skadorna, och även ett förslag för en grundläggande arkeologisk studie. Med en studie kunde man begära förändringar på föreslagna rutter och ha större antal checkpoints för att förhindra att tävlande kom från sina rutter och in på känsliga områden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Korpen satsar på damer

Gratis domarutbildning och bättre planer och matchtider för damer ska göra Korpenfotbollen mer jämställd.

Stockholms Fria

Handikappidrott intar Malmö

I helgen samlas runt 2 000 idrottare från femton länder för att delta i världens näst största handikappidrottstävling – Malmö open.

Skånes Fria

© 2023 Fria.Nu