Fria Tidningen

Ungdomsarbetslöshet är rekordhög

Färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att ungdomsarbetslösheten stigit till 26,8 procent. Nu kräver Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas jobbpolitiske talesman, att regeringen slutar blunda för problemet – och börjar agera.

SCB:s statistik för april månad visar att mer än var fjärde svensk mellan 18 och 24 år är arbetslös. Med europeiska mått mätt tillhör vi bottenskiktet. Av de totalt 27 EU-länderna har, enligt Eurostat, endast de baltiska länderna och Spanien högre arbetslöshetstal. Mot den bakgrunden uppmanar nu Socialdemokraterna regeringen att agera.

– Vi måste investera i jobb och utbildningsplatser så att ungdomarna inte halkar efter när konjunkturen vänder och vi behöver arbetskraft igen. Men de borgerliga tycks tro att de löser jobbkrisen med skattesänkningar, suckar Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas jobbpolitiske talesman.

Sven-Erik Österberg menar att regeringens skattesänkningar och neddragningar på studieplatser spätt på ungdomsarbetslösheten. Möjligheterna för unga att vidareutbilda sig och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden har försämrats. Han är skeptisk till hur stats-finanserna hittills fördelats.

– Regeringen har valt att sänka skatterna med 85 miljarder istället för att möta ungdomsarbetslösheten. Att bränna pengar på att skapa klassklyftor är att prioritera fel, säger han.

Miljardpaketet för ungdomar som Socialdemokraterna presenterade i samband med vårbudgeten är fortfarande aktuellt. Förslaget innehöll bland annat 90000 sommarjobb, tiotusentals utbildnings- och praktikplatser och slopade arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa.

– Majoriteten av de arbetslösa ungdomarna är lågutbildade och det är där vill vi sätta in första stöten, säger Österberg.

Finanskrisens största offer kan vara de 130 000 studenter som direkt slussas ut i rådande lågkonjunktur i juni. Ungdomsarbetslösheten är i dag tre gånger högre än landets snittarbetslöshet. Sven-Erik Österberg räknar med att 15–20 miljarder kronor kommer att behövas till kommuner och landsting.

– Regeringen har till och med fått bakläxa av sina egna experter på Finanspolitiska rådet om att skjuta till mer finanser. Det finns fortfarande tid och pengar för att rusta våra ungdomskullar inför framtiden, säger han.

Karolin Johansson, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M), menar att siffrorna för ungdomsarbetslösheten är missvisande. I SCB:s statistik räknas även heltidsstuderande in som arbetslösa – om de aktivt söker jobb under tiden.

– När ungdomsarbetslösheten visar på 25 procent räknar man in nästan hälften av alla heltidsstuderande. Om man tar bort gruppen heltidsstuderande är bara en av tio ungdomar arbetslösa, säger hon.

Än så länge är det oklart varför Sverige har så hög ungdomsarbetslöshet jämfört med andra EU-länder. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har tidigare gett sin syn på saken: dålig koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, höga ingångslöner, ett starkt anställningsskydd och turordningsreglerna.

– Vi har höga ingångslöner i Sverige vilket delvis är bra, men det är också en förklaring till varför arbetsgivarna väljer sökande med längre yrkeserfarenhet. Turordningsregeln påverkar sammansättningen av arbetslösheten, de unga är de som får gå först, säger Karolin Johansson.

Sven-Erik Österberg invänder mot att turordningsregler och anställningsskydd har något samband med andelen arbetslösa.

– Både länder med hög och låg ungdomsarbetslöshet har LAS och turordningsregler. Det finns ingen koppling, det handlar om vilka insatser man är beredd att göra, säger Sven-Erik Österberg.

Ytterligare stimulanspaket till kommuner och landsting har tidigare avvisats av finansminister Anders Borg (M) av skälet att försämrade statsfinanser kan äventyra landets ekonomi.

Fakta: 

Enligt Eurostats senaste mätning steg ungdomsarbetslösheten i Sverige till 25,2 procent i mars 2009.

I genomsnitt 2008 låg Spanien högst med 24,6 procents ungdomsarbetslöshet.

Sverige låg på 20 procent.

Nederländerna låg lägst med 5,3 procents ungdomsarbetslöshet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Regeringen har ingen politik för ensamföräldrar"

De sänkta ersättningsnivåerna för arbetslösa och sjukskrivna har förvärrat den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar. Det menar Helene Sigfridsson på organisationen Makalösa föräldrar. ”Vi har fått in rapporter om att många ensamföräldrar inte längre har råd med medicin och glasögon till sina barn. Det är ovärdigt att det här ska behöva hända i ett land som Sverige”, säger Helene Sigfridsson på Makalösa föräldrar.

Fria Tidningen

Ekonomin bättre än väntat

Läget för svensk ekonomi ljusnar. Finansminister Anders Borg (M) skriver upp prognoserna och förutspår att arbetslösheten inte kommer att nå samma höga nivåer som under nittiotalskrisens värstingår.

Fria Tidningen

Lönekampen hårdnar i lågkonjunkturen

Höjda löner stimulerar ekonomin. Det menar fackförbunden när lönedebatten med arbetsgivarna skruvas upp inför valrörelsen 2010. "Det är viktigt att lönerna ökar när vi har en efterfrågekris", säger LO-ekonomen Mats Morin.

Fria Tidningen

Ärlighet varar längst i den gröna handeln

Hur gröna är egentligen de företag som kunderna uppfattar som grönast? Eva Eiderström på Naturskyddsföreningen menar att man bör ta den senaste kundundersökningen med en nypa salt. ”Det finns många små gröna företag med knappa resurser som inte har lika stor möjlighet att nå ut”, säger hon.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu