Fria.Nu

Könsneutrala äktenskap bara ett steg på vägen

Den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen diskriminerar fortfarande lesbiska kvinnor. Och även om mycket av det som hbt-rörelsen kämpat för har genomförts, finns det fortfarande eftersatta områden där homo- och bisexuella samt transpersoner diskrimineras. FRIA har pratat med olika hbt-organisationer om rättigheter.

Många lagar som hbt-rörelsen har kämpat för har gått igenom. Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL, berättar om några segrar genom åren som gjort det lättare för hbt-personer att leva i samhället: Åldersgränsen för att ha sex med någon av samma kön har satts till samma åldersgräns som för heterosexuella, sambolagen gäller för alla, partnerskapslagen är införd, rätten att prövas som adoptionsföräldrar gäller för alla och lesbiska par har rätt till insemination.

– Men inte ens med den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen är alla slag vunna, säger Sören Juvas.

Han berättar att många lesbiska par åker till Danmark för att insemineras eftersom de känner sig diskriminerade i Sverige. Olika landsting har olika regler och taxor, till skillnad från för heterosexuella par. Och när kvinnan som har inseminerats i Danmark sedan föder barnet i Sverige räknas inte hennes partner automatiskt som förälder utan hon får underkasta sig en utredning för adoption.

– Detta har inte ändrats med den nya lagstiftningen och innebär att lesbiska kvinnor har andra regler än heterosexuella.

Det finns också andra diskriminerande lagar som hbt-rörelsen kämpar för att ändra. Ett exempel är lagen om könsbyte från 1970-talet som kräver att en person måste sterilisera sig, det vill säga att klippa av ägg- och spermieledare innan ett könsbyte genomförs. Detta upprör bland andra RFSL ungdom.

– Vi anser inte att det är staten som ska bestämma om vi ska kunna skaffa barn eller inte, säger Felix König, förbundsordförande i RFSL ungdom.

I samma lag krävs också att man varken är gift eller lever i ett registrerat partnerskap om man ska få genomgå ett könsbyte, vilket tvingar par att separera.

För två år sedan kom utredningen Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag som nu ligger på socialminister Göran Hägglunds bord. Den föreslår att lagstiftningen skärps ytterligare och att kastrering, det vill säga att könskörtlarna tas bort, ska vara ett krav för att få göra ett könsbyte. RFSL ungdom är starkt kritiska till förslaget.

– Vi vill själva avgöra vilka delar av våra kroppar som vi vill ta bort, säger Felix König.

På Socialdepartementet säger den politiskt sakkunniga Joakim Pettersson att utredningen Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag fortfarande bereds eftersom den fått mycket kritik, bland annat för kastreringskravet. Han berättar att utredaren velat ta med tvånget om kastrering vid könsbyte på grund av att människor inte ska kunna reproducera sig i ett annat kön. Det finns även risk för cancer om inte livmoder och äggstockar tas bort när en kvinna byter kön.

– Att lagstiftningen har tagit tid beror på att människor den berör ska känna trygghet med den nya lagen. I dag kan jag inte gå in på de olika förslagen som diskuteras, säger Joakim Pettersson.

Sören Juvas berättar att en del personer gör könsbyten i Thailand och Brasilien där läkarna har stor kompetens inom området. Där slipper de också tvånget att sterilisera sig. För några kan det behövas eftersom personen i vissa fall kan utveckla cancer, men i andra fall inte.

– När personen sedan kommer tillbaka till Sverige, kan han eller hon inte per automatik ändra sitt namn i passet. För det krävs en utredning som kan upplevas som förnedrande, säger Sören Juvas.

Även i skolans värld har många unga hbt-personer det svårt. Sören Juvas säger att trots detta ger inte lärarutbildningen i dag hbt-kompetens.

– Inte ens de lärare som undervisar i sex- och samlevnad har utbildats i hbt-frågor.

Camilla Nylundh, förbundsordförande i Sveriges förenade hbtq-studenter, påpekar att ett av de vanligaste skällsorden i grundskolan är ”bög” och att elever som bryter mot könsnormerna ofta blir mobbande.

– Siffor från Folkhälsoinstitutet visar att 27 procent av unga transpersoner mellan 16 och 27 år någon gång har försökt ta sitt liv.

Hon berättar att det har föranlett att Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att utreda frågan. Ändå lyser både genus och hbt-frågor med sin frånvaro i den nya utredningen En hållbar lärarutbildning.

– Bara jämställdhetsfrågor nämns och bara i samband med hemkunskap, säger Camilla Nylundh.

Utbildningsminister Jan Björklunds politiskt sakkunniga Elenor Otterdal säger att utredningen nu bereds.

– Troligtvis kommer hbt-kunskap att ingå i sex- och samlevnadsutbildningen i lärarutbildningen. Men bara för lärare som ska undervisa i ämnet. De som gör det redan i dag ska erbjudas en fortbildning i ämnet, säger hon.

Något annat som Sveriges förenade hbtq-studenter arbetar för är att diskriminering på grund av könsöverskridande identitet och uttryck ska jämställas med de andra diskrimineringsgrunderna.

– I dag behöver inte högskolor och universitet arbeta förebyggande för att motverka detta, till skillnad från de andra diskrimineringsgrunderna förutom ålder, säger Camilla Nylundh.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu