Fria.Nu

Svårt att skaka av MUL-status

För 35 år sedan fanns 18 av världens minst utvecklade länder, de så kallade MUL-länderna, i Afrika. I dag återfinns 34 på kontinenten.

MUL-kategorin skapades av FN 1971 som ett erkännande av att världens allra fattigaste länder var i behov av särskild hjälp. Men sedan dess har antalet länder i denna kategori dubblerats, till 50. Det enda afrikanska land som hittills har lyckats lyfta sig ur kategorin är det mineralrika Botswana.
- Botswana har en stark resursbas och en liten befolkning, säger Imraan Valodia, forskare i utvecklingsfrågor vid KwaZulu-Natals universitet i Sydafrika.
Enligt en ny rapport från FN:s organ för handel och utveckling, UNCTAD, har flera afrikanska MUL-länder gjort ekonomiska framsteg. Mellan 2001 och 2004 ökade exempelvis den ekonomiska tillväxten i Angola, Ekvatorialguinea, Moçambique, Sierra Leone och Tchad med sju procent eller mer, enligt UNCTAD.
Men samtidigt misslyckades oljerika Angola med att minska barnadödligheten och öka tillgången till rent dricksvatten.
- Även om den ekonomiska statistiken visar på positiv tillväxt så ser man ingen minskning av fattigdomen i Afrika, säger Vitale Meja, programchef vid den ickestatliga organisationen African Forum and Network on Debt and Development i Harare.
- Sjukvården är en röra, transportsystemet är i dåligt skick och afrikanerna ber fortfarande om mat från biståndorganisationer. Afrika blir fattigare. Länder som Kongo-Kinshasa och Somalia sjunker allt djupare ner i fattigdom. Detsamma gäller oljeproducerande länder som Angola. Vi tror inte att landet kommer att ta sig ur kategorin 'minst utvecklade länder' inom en snar framtid, säger han.

Imraan Valodia menar att de afrikanska MUL-länderna hålls tillbaka av en rad faktorer, både interna och externa.
- Det finns faktorer som kontrolleras av länderna själva. Det handlar främst om kulturella och sociala frågor som hindrar utvecklingen. Det finns också tydliga fall av korruption. Vissa länder har dålig infrastuktur och saknar nödvändig kunskap, säger Valodia.
- Dessutom finns det externa faktorer. Inte alla MUL-länder är delaktiga i den globala handeln, och de som är det är beroende av en eller två grödor som kakao eller bomull. MUL-länderna är svaga och klarar inte att göra sin röst hörd i internationella institutioner som WTO.
Vitale Meja pekar också på skuldproblematiken som många afrikanska länder dras med.
- Exempelvis Liberia behöver skuldavskrivning. Med en befolkning på 3,6 miljoner är landet skyldigt 3,5 miljarder US-dollar, framför allt till USA, Storbritannien och Tyskland, säger Meja.
Varje liberian är alltså skyldig givarländerna 972 US-dollar, samtidigt som 85 procent av befolkningen i det krigshärjade landet lever på mindre än en US-dollar om dagen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fortsatt kamp för Sanfolket

Botswanas regering har länge försökt fördriva 5000 medlemmar av sanfolket från ett naturresevat i Kalahariöknen i syfte att bedriva diamantutvinning.
Nu har landets regering förhindrat FN:s särskilde rapportör om ursprungsbefolkningar att besöka landet.

'Vem vill anmäla våldtäkt nu?'

Jacob Zuma är före detta vice-president i Sydafrika. Han har varit åtalad för våldtäkt. Nu har domstolen sagt att han är oskyldig. Man har behandlat kvinnan som anmälde honom illa. Nu tror många att ännu färre kvinnor kommer att våga anmäla våldtäkter. Kvinnoaktivister lovar dock att kampen ska fortsätta.

Våldtäktsdom kan få svåra följder

Den förre sydafrikanske vicepresidenten Jacob Zuma har frikänts från anklagelsen om våldtäkt. Frikännandet, och det sätt som kvinnan i målet har behandlats på, har väckt farhågor om att ännu färre kvinnor än i dag ska våga anmäla våldtäkter. Kvinnoaktivister lovar dock att kampen ska fortsätta.

Gemensam kampanj mot hiv

Hela Afrika har samlas i en gemensam kampanj för att stoppa spridningen av hiv. Vid lanseringen av kampanjen framhölls vikten av att låta kvinnor ta kontrollen över sina liv för att minska spridningen av viruset.

Samhällsstyrning och hiv prioriteras inte på WSF i Mali

I år är World Social Forum för första gången decentraliserat. Nästa vecka inleds det afrikanska sociala forumet i Malis huvudstad Bamako. En rad frågor står på agendan - bland annat krig, militarism, global handel och skuldfrågor.

© 2023 Fria.Nu