Fria.Nu

USA:s nazister försöker rekrytera inom militären

Att ha tjänstgjort i det militära ger hög status inom USA:s nazistkretsar, och enligt en rapport från FBI försöker den tynande vit makt-miljön vitalisera sig genom att rekrytera personer med erfarenhet från armén. Uppgifter pekar på att militären – som behöver soldater att sätta in i Irak och Afghanistan – ser mellan fingrarna när högerextremister tar värvning.

Nyligen hävdes sekretessen kring en rapport från den federala polismyndigheten FBI:s enhet för inhemsk terrorism. Rapporten, som ursprungligen färdigställdes i juli och då cirkulerades till brottsbekämpande och politiska organ, redogjorde för ett tiotal brottsmål där kopplingar fanns mellan vit makt-miljön och de väpnade styrkorna. Förövarna var såväl veteraner från krigen i Irak och Afghanistan som personer i aktiv tjänst.

Mellan oktober 2001 och maj 2008 hade 203 individer från den högerextrema miljön påstådda eller påvisade kopplingar till armén, enligt rapporten. Författarna konstaterar att dessa förvisso utgör en procentuellt liten del av de 1,5 miljoner människor som tjänstgör inom landets militär, men att ”den prestige som den extremistiska rörelsen tillskriver medlemmar med militär erfarenhet ger dem möjligheten att nå ett inflytande som är större än deras antal”.

Enligt rapporten sker en viss självrekrytering då krigsveteraner efter avslutad tjänstgöring söker sig till den högerextrema miljön. Men rasistiska grupper har också intensifierat sina försök att rekrytera från de väpnade styrkorna. Enligt rapporten söker grupperna ”rekrytera medlemmar med militär erfarenhet för att utnyttja deras disciplin, kunskap om skjutvapen, sprängämnen, deras taktiska kompetens och tillgång till vapen och underrättelser”.

Ett exempel på det sistnämnda inträffade 2006 när ledaren för den Texasbaserade högerextrema organisationen Celtic knights tillsammans med en Irakveteran med kopplingar till nazistiska National alliance planerade att stjäla vapen och sprängämnen från militärbasen Fort Hood. Året därpå greps två meniga vid militärbasen Fort Bragg i North Carolina då de försökte sälja skottsäkra västar från armén till en FBI-agent som utgav sig för att vara högerextremist.

Bakgrunden till de intensifierade rekryteringsförsöken är enligt FBI att den högerextrema miljön sedan terrordåden den 11 september 2001 präglats av brist på ledarskap och interna stridigheter. Men rekryteringskampanjerna har inte varit tillräckligt framgångsrika för att vända den nedåtgående utvecklingen, och de högerextrema grupperna har inte heller blivit mer våldsbenägna. Däremot varnar rapporten för att den träning och kunskap veteranerna kan bistå rörelsen med ökar risken för att ensamma gärningsmän genomför grova våldsdåd. Detta är ett skrämmande scenario i ett USA som redan drabbats av högerextrem terrorism där förövarna haft militär bakgrund.

2006 publicerade den ideella organisationen Southern poverty law center, SLPC, en rapport enligt vilken arméns rekryteringskontor – trots en uttalad nolltolleranspolicy – såg mellan fingrarna då högerextremister sökte värvning. Anledningen var svårigheter att finna tillräckligt med rekryter villiga att tjänstgöra i krigen i Irak och Afghanistan. Rapporten väckte stor uppmärksamhet, och 40 kongressledamöter krävde i ett gemensamt upprop att dåvarande försvarsministern Robert Gates skulle ta krafttag i frågan.

I ett öppet brev till försvarsministern satte republikanske Alabamasenatorn Richard Shelby ord på vad alla fruktade: ”Militära extremister utgör ett förhöjt hot mot både sina kollegor i tjänst och mot allmänheten. Vi såg med Timothy McVeigh att dagens rasistiska extremist kan bli morgondagens inhemska terrorist.”

Högerextremisten Timothy McVeigh var, innan han 1995 planerade och utförde den bombning av en regeringsbyggnad i Oklahoma vilken krävde 168 liv, en dekorerad veteran från Gulfkriget. Många tror att den man som tillskrivits huvudansvaret för det dödligaste terroristdådet i USA innan attackerna den 11 september i själva verket radikaliserades under sin tjänstgöring i det militära.

Sedan SLPC:s rapport tycks dock inte mycket ha hänt. Frilansjournalisten Matthew Kennard har studerat förekomsten av högerextremister i det militära och i sina undersökningar funnit flera fall där befälhavare har lagt ner utredningar mot misstänkta vit maktanhängare. I ett av fallen lades utredningen ner eftersom den skulle förhindra att den misstänktes förestående avresa till Irak.

– Det här är inte ett uttryck för ideologisk sympati med vit makt-människor, säger Matthew Kennedy till den radikala tidskriften In these times. Det militära kan helt enkelt inte möta sitt behov av trupper, så de har varit tvungna att sänka sina krav. Det här kommer inte att förändras förrän kriget trappas ner.

I mitten av december förra året greps Kody Brittingham då han försökte råna ett hotell i Jacksonville, North Carolina. Då en husrannsakan genomfördes i den unge marinkorpralens kvarter på basen Camp Lejeune fann polisen högerextremt material samt en detaljerad plan för att mörda den tillträdande presidenten Barack Obama. Händelsen föranledde SLPC:s ordförande Richard Cohen att skriva ett öppet brev till USA:s försvarssekreterare David Chu. ”För att vara ärlig så verkar det som att vi inte kommer någonstans”, skriver Richard Cohen. ”Vi tillhandahåller bevismaterial från flera källor om problemet med extremister i militären, och ni fortsätter hävda att militären redan har en nolltoleranspolicy.”

Fakta: 

USA:s Vit makt-miljö:

USA:s högerextrema miljö utgörs av en heterogen samling grupper. Där återfinns ortodoxa nazistiska kampgrupper som National alliance och National socialist movement, men också kristet orienterade rörelser varav Ku klux klan och Aryan nation utgör de mest kända. Därutöver finns en lång rad nazistiska skinheadgrupper över landet, samt så kallade neo-konfederatister, vilka vill återupprätta vit överhöghet enligt den modell som praktiserades i södern innan inbördeskriget, och en rad andra grupper vilka brukar kalla sig vita nationalister.

Enligt SLPC finns omkring 750 högerextrema grupper över landet. I den siffran ingår undergrupper knutna till större organisationer som Kuk lux klan och National socialist movement.

USA:s 90 större nazistiska skinheadgrupper utgör den del av rörelsen som står för flest våldsbrott. Grupperna utgör också en rekryteringsbas för andra mer etablerade och hierarkiskt uppbyggda organisationer. Enligt FBI:s underrättelser uppmanar de etablerade organisationernas ledare de ofta unga medlemmar från gängen att söka sig till det militära där de som ”ghost skins” och i tystnad rekrytera medlemmar till den högerextrema rörelsen.

Källor: SPLC, FBI

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Allt brunare vindar i Ungern

Högerextremismen

Över Europa ser vi växande högerextremism och högre murar byggas. Ungern följer trenden och fascistpartiet Jobbik sitter starka i parlamentet. Men när även resten av samhället och regeringen vrider sig högerut, växer en ny hotbild fram.

Fria Tidningen

”Vi är emot krigsherrarna, fundamentalism och ockupationen”

Med den egna säkerheten som insats har det afghanska Solidaritetspartiet tagit strid mot korruption, religiös konservatism och den starkes rätt. Fria Tidningen träffar en sekulär vänsterrörelse som kritiserar de mäktiga krigsherrarna, vill kasta ut de utländska trupperna och bedriver ett metodiskt jämställdhetsarbete. Men som också när klassiska konspirationsteorier.

Fria Tidningen

Civila afghaner i skottlinjen

Parallellt med att USA drar ned sin truppnärvaro har talibanerna intensifierat attackerna mot afghanska säkerhetsstyrkor. Men oavsett vem som är måltavlan hamnar civilbefolkningen alltjämt i skottlinjen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu