Fria.Nu

Greenpeace kedjade fast svartfiskande fartyg

I tisdags kedjade aktivister från Greenpeace fast propellrar på fyra svartfiskefartyg, för att tvinga portugisiska myndigheter att agera mot svartfisket. Organisationen kräver också att svenska regeringen ingriper för att få stopp på tjuvfisket.

Det var i Avieros hamn i Portugal som Greenpeace kedjade fast propellrarna på fiskefartygen Red, Caribe, Brites och Aveirense. De har samtliga varit inblandade i svartfiske. De har fiskat utan flagg eller laglig kvot och använt olaglig utrustning. Trålaren Red, till exempel, tjuvfiskade i Barents hav och ertappades av den norska kustbevakningen. Det ledde till att fartyget svartlistades av den Nordostatlantiska fiskerikommissionen, NEAFC. Det betyder att fartyget inte får anlöpa en europeisk hamn.

Men de svartlistade fartygen är svåra att identifiera. Vid en svartlistning byter de ofta både namn och flagg. Red har tidigare hetat Joana, Kabou och Lootus. Nu går fartyget under Panamas flagg men har tidigare burit Guineas, Togos och Afganistans flaggor.

– Om ett fartyg i en hamn ertappas med att vara svartlistad, ska de nekas alla typer av service, berättar Staffan Danielsson, som är ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Det betyder att de inte får göra reparationer, proviantera, köpa bränsle eller landa sina fångster. Dessutom ska fartyget genast inspekteras, enligt NEAFC:s regler.

– Men många hamnar som finansieras helt av hamnavgifter är ofta benägna att se mellan fingrarna på svartlistade fartyg, även om de identifieras.

För att kompensera hamnarnas inkomstbortfall har Greenpeace utfäst en belöning på 10 000 kronor för tips om svartfiskefartyg.

Staffan Danielsson berättar att inte ens svenska myndigheter tar problemet riktigt på allvar. Rättsprocesser drar ut på tiden så länge att åklagare tvekar att ta upp mål i domstolar. Men 2010 kommer en ny EU-förordning att träda i kraft som ska skärpa reglerna. Till exempel ska man som konsument få veta var fisken är fiskad och av vilket fartyg.

– Fram till dess kommer vi att fortsätta med liknande aktioner som den i Portugal.

Och vad händer nu med Red, Caribe, Brites och Aveirense? Aktivisterna lämnade över nycklarna till hamnmyndigheterna som en symbolisk handling för att poängtera att de nu måste agera mot tjuvfisket.

– Greenpeace uppmanar också jordbruksminister Eskil Erlandsson att ta kontakt med Portugals fiskeriminister och kräva att Portugal agerar mot svartfiskefartygen, säger Staffan Danielsson.

Att Eskil Erlandsson skulle ta direkt kontakt med Portugals fiskeriminister är inte troligt, enligt hans politiskt sakkunnige Magnus Kindbom, som inte känner till aktionen.

– Om han kommer att agera, kommer han att vända sig till kommissionen. Det är den rätta vägen att gå politiskt, säger Magnus Kindbom.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu