Stockholms Fria

”Regeringen vill se fler hyresrätter”

Byggandet av hyresrätter minskar drastiskt i Stockholm. Det är de höga hyrorna som leder till stor omsättning av hyresgäster, som fått byggherrar att tveka. Problemet kan lösas genom att fastighetsavgiften sänks och nybyggen subventioneras, menar socialdemokraterna. Regeringen håller inte med.

Byggandet av hyreslägenheter har minskat i Sverige med hela 66 procent första halvåret i år jämfört med samma period 2006. I Stockholms län ser det ut på samma sätt – byggandet av hyresrätter har minskat med 67 procent på två år.

För Stockholms kommun är läget ännu värre. Här minskade antalet påbörjade hyresrätter med 78 procent.

– Det beror på att det nuvarande systemet gynnar bostadsrätten och äganderätten, säger Hans Lind, professor vid institutionen för fastigheter och byggande på KTH.

Han förklarar att om två identiska lägenheter byggs, den ena hyreslägenhet och den andra bostadsrätt, blir det i längden billigare att bo för bostadsrättsinnehavaren genom ränteavdragen. Hyresfastigheter dubbelbeskattas också genom att fastighetsägaren dels betalar fastighetsavgift och dels inkomstskatt på näringsverksamhet, vilket höjer hyrorna.

Samma slutsats drar man i rapporten Beskattning av bostäder – en jämförelse av upplåtelseformer utifrån olika skattesystem från KTH. Där beskrivs hur hyresrätten i praktiken är den dyraste boendeformen om man jämför olika typer av lägenheter. Så var det även innan investeringsbidragen för att bygga hyresrätter togs bort i juni 2007. Därefter ökade skillnaderna ytterligare.

– För att konkurrensen ska ske på lika villkor måste man antingen ta bort ränteavdragen eller kompensera hyresrätten med att ta bort fastighetsavgiften och införa ett system med subventioner för byggande.

På Hyresgästföreningen förklarar presschef Peder Palmstierna varför byggherrar inte längre är intresserade av att bygga hyreslägenheter.

– Eftersom de skyhöga hyrorna leder till en stor omsättning av hyresgäster, tycker de inte att det är mödan värt. Slitaget och administrationen ökar för dem.

Som exempel tar han Hammarby sjöstad. De som flyttat till de nybyggda hyreslägenheterna där inser snabbt att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att bo i en bostadsrätt.

– De som ändå väljer att bo i de nyproducerade lägenheterna tränger ofta ihop sig.

Att sänka fastighetsavgiften för hyresfastigheter är något som den socialdemokratiska arbetsgruppen i riksdagen nu bland annat diskuterar för att stimulera byggandet av hyresrätter.

– I framtiden kan det också krävas subventioner för byggande för att rädda hyresrätten som det fullserviceboende det är för alla plånböcker, säger Carina Moberg, ordförande i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen vill också skärpa lagstiftningen för att öka kommunernas ansvar för att det finns bostäder till ungdomar och flyktingar och att hyresrätter ska byggas i kommuner där det saknas sådana.

regeringen tror varken på minskad fastighetsavgift eller subventioner för nybyggnationer.

– Men vi anser att fler hyresrätter bör byggas. En utredning om till- och frånval i bostadens standard för att göra hyresrätten mer attraktiv kommer att presenteras i september, säger Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet.

I Stockholms stad har man också problem med att få byggherrar och fastighetsägare att intressera sig för hyresrätter.

– Det försöker vi lösa genom att ställa krav på att även hyresrätter ska byggas i ett område när de ansöker om markanvisningar, säger Joakim Larsson (m), bostadsborgarråd.

Han säger att ambitionen är att bygga 6 000 hyreslägenheter under mandatperioden och att den ideala fördelningen är 50 procent hyresrätter och lika stor andel bostadsrätter i ett bostadsområde.

Hur går det ihop med utförsäljningen av allmännyttan?

– Vi gick till val på att erbjuda människor att köpa sina hyresrätter. Det har också skett, men mest i ytterområdena där det varit en stark överrepresentation av hyresrätter.

Fakta: 

I hela landet påbörjades under första halvåret 2006 byggandet av 5 446 hyreslägenheter jämfört med 1 769 hyreslägenheter första halvåret 2008.

I Stockholms län påbörjades det första kvartalet 2006 1 828 lägenheter varav 621 var hyresrätter. År 2008 var motsvarande siffra 690 lägenheter varav 207 var hyreslägenheter.

I Stockholms kommun påbörjades totalt 1 136 lägenheter det första kvartalet 2006, varav 409 var hyreslägenheter. I år under det första kvartalet påbörjades 499 lägenheter varav 90 var hyreslägenheter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ung Vänster ordnar digitalt självförsvar

På torsdag anordnar Ung Vänster självförsvarskurser över hela landet. Men det handlar inte om fysiskt självförsvar, utan ett digitalt försvar mot Datalagringsdirektivet, DLD, som antogs av riksdagen i onsdags.

Fria Tidningen

Tvångssteriliseringar olagliga enligt ny dom

Kravet på tvångssterilisering vid ett juridiskt könsbyte strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i Europakonventionen och är därför olagligt, enligt en dom från förvaltningsrätten. Samtidigt föreslår regeringen en lagändring nästa år.

Fria Tidningen

”Alla tjänar på allianser”

Sissela Nordling Blanco är ett av Feministiskt Initiativs, Fi:s, tre språkrör. Hon arbetar för att införa en jämställdhetsfond för att minska lönediskrimineringen av kvinnor.

Fria Tidningen

”Hoten och våldet växer”

Lönerna är viktigast för feminismen, men det som oroar nu är hätskheten som blommat upp, säger journalisten Anna-Klara Bratt.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu