Debatt


Anders Erkéus
Fria.Nu

Informationen om Hvidtfeldska döljs

Många fakta om Jaldungs ingripande mot Hvidtfeldtska skolan har inte nått allmänheten. Men detta finns att läsa i Göteborgkommitténs rapport, skriver Anders Erkéus.

Nu står polischef Jaldung inför hovrätten för sitt ingripande mot Hvidtfeldtska skolan under EU-toppmötet 2001.

Många av de intressanta fakta, som hittills haft svårt att leta sig ut till allmänheten verkar ha haft svårt att nå ut nu också. Åklagaren går fram ganska milt och koncentrerar sig på ett ganska snävt perspektiv, bland annat verkar han inte ha hämtat allt han kan ur Göteborgskommitténs rapport, som - tillsammans med iakttagelser på platsen - ligger till grund för nedanstående:

* Polisinsatsen på Hvidtfeldtska avslutades formellt först på lördagen kl 12, långt efter att husrannsakan äntligen gjordes. Polisen höll helt enkelt skolan stängd till toppmötets slut, så att ingen kunde återvända.

* Detta innebar att alla konferenser som skulle ha hållits på skolan desarmerades bland annat European Futures' Congress med medverkande från de östliga ansökarländernas EU-kritiker. Polisen och naturligtvis regeringen kände till dessa konferenser.

* Säpo hade enligt Göteborgskomitténs rapport inte sanktionerat ingreppet, man ansåg det omotiverat. Hittills har det inte framkommit vem som gav klartecken. Försvararen motsäger detta, förvånansvärt nog utan kommentarer från åklagaren.

* Vad som verkligen uppnåddes på skolan i övrigt var att Vita Overallernas skyddsutrustning beslagtogs, varvid deras medieanpassade 'icke-våldsaktion' som gick ut på att knuffa mot avspärrningarna och ta emot batongslag, omintetgjordes. Detta har det talats mycket tyst om av någon anledning.

* Bildbyråer informerades om att 'det skulle bli våld' innan toppmötet.

* Vad gäller polisens övriga aktiviteter kan nämnas att man medgivit att man hade eget maskerat folk som 'bar sten' bland de ordningsstörande aktivisterna.

* Kommenderingschefen själv medger att själva mässan vara ointaglig - det förelåg inget reellt hot mot denna och toppmötet där.

Det finns en hel del annat intressant att beskåda i den tjocka rapporten från Göteborgskommittén, med Ingvar Carlsson och Ulf Adelsohn bland andra. Mer därifrån inklusive själva citaten om ovanstående finns att läsa på www.folkstyre.nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu