Fria Tidningen

Iraks suveränitet ifrågasätts

I måndags lämnades makten över till interimsregeringen i Irak. Men FN-resolutionen som ligger till grund för regeringens kommande arbete har inga klara svar på hur maktfördelningen i praktiken kommer att fungera mellan den USA-ledda militären och den tillfälliga regeringen i Baghdad.

Irak kommer från och med nu att ha alla de officiella befogenheter som tillskrivs en suverän stat. Man kan tillsätta och avsätta ministrar vid behov, man har fullt mandat över sin egen budget och man kan förhandla med andra länder. Man kan också be den 130 000 man starka USA-ledda styrkan att åka hem. Men det har man inte gjort och ingenstans i FNs resolution 1546 står det vad som händer om regeringen i Baghdad och USA har olika åsikter i en fråga som rör direkta militära förehavanden.

– Irak har åter formell suveränitet, men det finns ingen överenskommelse mellan USAs militär och interimregeringen om de militära styrkorna. Det klargjorde den amerikanske brigadgeneralen Mark Kimmitt, vicechef för USA-alliansens militära operationer, i en intervju med nyhetsbyrån AFP.

I ett tal till nationen i måndags nämnde Iraks nye premiärminister, Iyad Allawi, knappt USA alls. Han berörde överhuvudtaget inte vilken roll USA kommer spela i Iraks dagliga agenda fram till valet. Detta trots osäkerheten kring det militära beslutsfattandet och det faktum att det fortfarande sitter 150 amerikanska "rådgivare" i de olika irakiska ministerierna.

– Vi kan lämna över suveräniteten till Irak, men vi kan naturligtvis inte lämna över kompetensen för Irak att hantera den, sa Joseph R. Biden, senator i Delaware i en intervju med New York Times på tisdagen.

Frågan är då bara vems suveränitet det är Allawi och hans medarbetare ska förvalta fram till det planerade valet i januari 2005? Det Irak som Alawi nu ska stabilisera och utveckla har lagar och direktiv som i hög grad är dikterade av USA genom dess styrande man i Irak under ockupationen, Paul Bremer. Bland annat finns ett dekret inskrivet som garanterar amerikansk militär och civil personal immunitet mot att åtalas för krigsbrott i irakisk domstol.

Resolution 1546 ger också USA-alliansens styrkor befogenhet att utföra offensiva insatser i Irak utan irakiskt medgivande samt att gripa och hålla irakier utan att formellt anklaga dem för någonting.

– Man får se på tiden som kommer som en omplåstringsperiod. Just nu behöver regeringen skapa stabilitet på kort sikt för att få andrum att skapa fred på lång sikt, sa Louis Cantori, mellanösternexpert på University of Maryland till New York Times.

Men Irak ärver en sällsynt dålig grund att stå på; infrastrukturellt, demokratiskt och inte minst ekonomiskt. Detta faktum tillsammans med det bristande demokratiska alibit i den tillfälliga irakiska konstitutionen kan göra det svårt för Allawi att skapa stabilitet.

– Denna vecka har en gravt underfinansierad irakisk regering fått ta över ett land som är mitt i ett brinnande inbördeskrig. Det är ett dåligt recept för suveränitet och stabilitet, sa Jeffrey Herf, ekonomisk historiker på University of Michigan, i en intervju i The Baltimore Sun.

– Situationen är inte olik den i Afghanistan. USA kan upprätthålla en fasad av stabilitet som också skyddar den inre krets som är utformad att styra en suverän stat. Men huruvida det verkligen är en suverän stat de styr, är en mycket större fråga, menar han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

11 gånger så mycket missbildningar i Falluja

I ytterligare en offentliggjord rapport visar nu läkare och forskare att antalet missbildningar hos nyfödda barn i Falluja i Irak är elva gånger fler än normalt. Misstankar höjs nu om att hälsoproblemen har med USA:s vapen under attackerna 2004 att göra.

Fria Tidningen

Den 21 april är vattnet slut

I tre år har Kapprovinsen där Kapstaden ligger blivit utan de rikliga vinterregnen. Nu är det vattenkris och den 21 april stänger myndigheterna av allt vatten för allmänheten.

Fria Tidningen

Bröllop tvingar upp hemlösheten på dagordningen

Hemlöshet är normalt något det råder politisk tystnad kring i Storbritannien, men i slutet av förra veckan var Theresa May tvungen att agera. Orsaken var det stundande kungliga bröllopet och den hemlöshetsdiskussion som blossat upp.

Fria Tidningen

Lyckat hemlöshetsprojekt går på export

Det började med dagliga tågresor och slutade med ett hemlöshetsprojekt som nu snabbt söker sin väg ut över världen. Huzaifah Khaled berättar om sin varuautomat och hur den kan hjälpa till att öka medvetenheten kring hemlöshet.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu