Fördjupning


Niels Hebert
Fria.Nu

Dags att rädda havets liv!

Östersjön är ett döende hav och vi måste rädda havet för att rädda oss själva. Med det budskapet hoppas Svenska naturskyddsföreningen, SNF, att sätta ljuset på utfiskningen i Östersjön, men också på övergödningen, miljögifterna och riskabla oljetransporter. Med hjälp av segelkuttern Sunbeam kommer SNF att besöka femton hamnar längs Ost- och Västkusten i sommar.

Havet berör många människor. Havet är en källa till glädje, men också till oro. När man hör alla larmrapporter om fisket och miljögifter blir man det, säger Susanne Ortmanns från SNFs havsnätverk.

- Jag hoppas vi kan få tillfälle till att tala med många människor om hur det ser ut.

Hon och SNF hoppas att havskampanjen ska sätta tryck på politikerna. Inte minst i dessa dagar då nya larm kommer från forskarhåll om att Östersjötorsken måste fredas innan det är för sent. Forskarna räknar med att bara några procent av det torskbestånd som fanns omkring 1980 finns kvar i dag. Det är inte bara Östersjön som är ett utsatt hav. Senaste larmrapporten kommer från Nordatlanten.

- Det är sorgligt, det som hänt utanför New Foundland, att torsken försvunnit, säger Susanne Ortmanns.

Hon anser att det behövs fler marina reservat, områden där det är förbjudet att fiska och där fisken kan växa till i lugn och ro. I dag har Sverige åtta marina reservat, men i inget av dem råder fiskeförbjud.

- Erfarenheter från andra länder visar att reservaten kan ha mycket stor betydelse för att fisken ska återhämta sig, säger Susanne Ortmanns.

Helsingforskommissionen (Helcom), som arbetar med Östersjöns miljöproblem, har rekommenderat 94 marina reservat i Östersjön. Av dem skulle 13 ligga på svenskt vatten. Dessutom bör Sverige kunna medverka till fler reservat i utsjöområden.

- Sverige bör åtminstone följa Helcoms rekommendationer, säger Susanne Ortmanns.

Båten Sunbeams seglats börjar den 24 juni i Fagerviken, syd om Gävle. Den 26 juni ligger Sunbeam i Vaxholm och den 27-28 juni vid Skeppsbron i Stockholm. Färden avslutas i Lysekil den 21 juli.

Med ombord på Sunbeam kommer bland annat att finnas en utställning och akvarier. Vid strandhuggen ska man belysa lokala havsfrågor, ordna debatter, seminarier och dykning efter bottenprover.

FNs sjöfartsorganisation, IMO, har nyligen klassat Östersjön som särskilt känsligt havsområde, PSSA. Det är en positiv sak för miljön, anser Susanne Ortmanns, även om IMOs rekommendationer måste följas upp av överenskommelser Östersjöländerna emellan. Ryssland har ställt sig utanför och det är särskilt negativt med tanke på oljetransporterna från hamnar i Finska viken.

Men Sverige får chansen att flytta ut farleder och införa lotsplikt i farvattnen utanför södra Sverige och det är positivt i den meningen att det minskar riskerna för att olyckor ska inträffa och att de som trots allt inträffar får mindre verkningar på livet efter kusten, säger Susanne Ortmanns.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Östersjön - ett hotat hav

Östersjön är ett kallt, grunt, ungt och saltfattigt hav. Det är artfattigt, känsligt för föroreningar och hårt belastat av utsläpp av många olika slag från ett avrinningsområde där det bor 80 miljoner människor. Östersjöns liv plågas också av luftburna föroreningar från Skandinavien, kontinenten och England.

En dag på ett döende hav

Vi lägger ut med en fiskekutter från hamnen i Gävle och far ut i Gävlebukten. Det blåser i dessa skärgårdsfattiga vatten. På däck står plasttråg, silar och ett huggverktyg som ska firas ner i vattnet och ta upp bottenprov. 'Här nere är det helt dött', säger Peter Hansson när vi kommit en bit ut.

© 2024 Fria.Nu