• Många demonstrerade utanför Migrationsverket i dag. Stenarna symboliserar vad Kiann kunde vänta sig i Iran.
Fria.Nu

Avvisningshotad transsexuell begick självmord

I dag arrangerades två demonstrationer utanför Migrationsverket och Utlänningsnämnden mot att den transsexuelle Kiann från Iran nekats asyl. Han valde att själv ta sitt liv för några dagar sedan för att slippa skickas tillbaka till trakasserier, hot och förnedring i Iran.

Fatemeh föddes i Iran 1954. Hon kände sig aldrig som den kvinna hon fötts till. Hon klädde sig och uppförde sig som en man. Hon kände sig främmande för sina kvinnliga attribut och blev så småningom puckelryggig för att dölja sina bröst. Så småningom kallade hon sig för det manliga namnet Kiann.

Redan som barn utsattes hon för trakasserier, hot och misshandel. Familjen var djupt religiös och försökte genom grovt våld och förakt tvinga bort hennes upplevelse av att vara pojke. En bror försökte till och med döda henne.

Kiann var också politiskt aktiv som marxist. Han kritiserade öppet islam och kvinnoförtrycket i Iran. Vid ett tillfälle blev han gripen, sexuellt förnedrad och dödshotad. Han blev anklagad för att vara homosexuell och straffades med 50 piskrapp.

I november 2001 lyckades han fly till Sverige och sökte asyl. Först fick han avslag från Migrationsverket. I beslutet står det. 'Det är känt för Migrationsverket att det är tillåtet i Iran att göra könsbyte och att det förekommer... och att ett återvändande inte skulle innebära någon risk för bestraffning av myndigheterna'.

Migrationsverket har hämtat informationen om att det görs könsbyten i Iran från en ambassadrapport. Utlänningsnämndens handläggare i ärendet Alexander Engvers berättar att ett regeringsbeslut från den 28 maj 1998 säger att homosexuella inte riskerar förföljelse i Iran, och att Utlänningsnämnden måste lita på regeringen. Elisabeth Andreasson, iranansvarig på Utlänningsnämnden, menar att även om regeringsbeslutet är en riktlinje, bedöms alla fall individuellt.

- Att Kiann skulle kunna göra ett könsbyte i Iran är en byråkratisk konstruktion. Det är bara förbehållet väldigt rika och mäktiga personer, säger Anita Dorazio från Asylkommitten.

- Att det skulle vara möjligt att leva öppet som transsexuell i Iran utan att trakasseras är jag oerhört skeptisk till, säger Charlotte Westerberg på Amnesty.

- Ambassadpersonal har ingen kunskap i dessa frågor! På UDs egen hemsida står det om ett liknande fall som gick till domstol i Iran. Visst skulle Kiann utsättas för förföljelse om han återvände till Iran. Sverige måste följa sin egen lag, säger Robert Karlsson Svärd på RFSL.

I lagtexten om förföljelse på grund av kön heter det: 'En utlänning som inte är flykting räknas som skyddsbehövande om hon lämnat sitt land på grund av att hon känner välgrundad fruktan för att straffas på grund av sitt kön eller homosexualitet'. Därför anser Asylkommitten, Iranska flyktingrådet och Kommittén till försvar av iranska kvinnors rättigheter att Migrationsverket och Utlänningsnämnden gjort sig skyldiga till lagbrott i detta fall.

Första gången Kiann försökte ta sitt liv skickades han tillbaka samma dag av läkarna på Karolinska efter 'ett nästan lyckat självmordsförsök'. Två gånger sökte han sig till psykakuter och blev utskriven följande dag. Den 25 maj lyckades Kiann att ta sitt liv på Carlslunds flyktingförläggning.

- Än en gång har svenska staten tagit beslut om en dödsdom som dock verkställdes av flyktingen själv, menar organisationerna.

Asylkommittén i Stockholm, Iranska flyktingrådet och Kommittén för försvar av iranska kvinnors rättigheter kräver att homosexuella asylsökandes fruktan för förföljelse tas på allvar.

Karin Svanebro

Fotnot: Fatemeh/Kianns efternamn är utlämnat med hänsyn till familjen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu