• *** Local Caption *** @bildtext:mot att Jordbruksverket inte vill lŠmna ut information om fšretaget Monsantos genmanipulerade gršdor.
Fria.Nu

Genmodifierad majs skadar råttor

Råttor som utfodrats med genmodifierad majs från jordbruksföretaget Monsanto visar tecken på störda lever- och njurfunktioner. Det visar en oberoende fransk forskningsstudie. Den genmodifierade majsen finns tillgänglig på den europeiska marknaden, efter att bland andra Sverige röstat för att tillåta den.

Försöksråttor som har utfodrats med genmodifierad majs från företaget Monsanto kan få störda lever- och njurfunktioner. Det visade de resultat som en oberoende fransk forskningskommission presenterade i veckan. Det är första gången en produkt som redan finns på den europeiska marknaden har visat sig kunna ge skador på inre organ.
Europeiska miljöorganisationer ser de franska rönen som en bekräftelse för någonting de länge påstått: att EU:s process för godkännande av genmanipulerade organismer inte fungerar. Majsen, kallad Mon 863, godkändes i januari som föda för både djur och människor. Än så länge förekommer den dock enbart i djurfoder.
I Sverige rekommenderade de tunga remissinstanserna Jordbruksverket och Livsmedelsverket att regeringen skulle rösta för att godkänna majsen, vilket den sedermera också gjorde.

Det riskunderlag som myndigheterna hade att ta ställning till var framtaget av Monsanto, och hemligstämplades av flera myndigheter. Detta gjordes enligt Jordbruksverket för att skydda företagets affärshemligheter, men har enligt kritiker i praktiken enbart tjänat till att minska insynen i godkännandeproceduren.
Detta synsätt får även stöd i den franska studien. Monsanto anklagas för att medvetet ha feltolkat statistik i syfte att dölja oroväckande resultat.
På miljöorganisationen Greenpeace hoppas man att avslöjandena ska komma att förändra den officiella svenska inställningen till genmodifierade organismer, GMO.
– Man kan konstatera att Sverige har en väldigt okritisk hållning till GMO-grödor. Man har konsekvent röstat för godkännande i alla EU-sammanhang, säger organisationens GMO-talesperson Kathleen McCaughey.
Hon påpekar att Sverige under den nya regeringen var ett av få medlemsländer som röstade emot att ge Österrike och Ungern möjlighet att införa nationella förbud mot genmanipulerade grödor.
– Det kanske är det som är värst, att den nya regeringen har röstat emot dessa länders rätt att tillämpa försiktighetsprincipen. Den gamla regeringen var inga höjdare, men den nya är ännu mer okritisk.

De franska avslöjandena har även fått miljöpartistiska riksdagsledamoten Tina Ehn att interpellera till miljö- respektive jordbruksministern, om regeringens inställning till de nya uppgifterna.
– Det här är väldigt viktiga frågor för konsumenter, och därför måste man ha dialogen innan de här produkterna har hunnits filtreras in i samhället, säger hon. Därför är det otroligt viktigt att de här granskningarna är superseriösa.
Miljöminister Andreas Carlgren har meddelat att han kommer att besvara interpellationen den 10 maj. Jordbruksminister Eskil Erlandsson har ännu inte svarat.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu