Fria.Nu

Kvinnor kan också vara förövare

En kanadensisk studie över unga kvinnor och flickor i krig bryter ny mark och förändrar den traditionella synen av kvinnor som enbart offer. Studien, som säger att också kvinnor kan vara förövare, ger inblick i de mekanismer som driver unga kvinnor och flickor att aktivt delta i en konflikt och utöva våld.

Utöver beskrivningarna av de sätt varpå flickor kan komma att dras in i konflikter, avslöjar författarna också hur regeringar i konfliktländer söker dölja förekomsten av flickor i sina egna styrkor, medan de samtidigt gör allt för att framhäva förekomsten av dem inom motståndarsidans styrkor. Resultatet av sådana försök att dölja och förneka förekomsten av unga kvinnor och flickor bland de stridande blir att dessa oftast inte får komma till tals eller får något stöd under de fredsbyggande insatserna efter en konflikt, och på så vi blir osynliggjorda ännu en gång.

"Where are the girls?" har skrivits av Susan McKay och Dyan Mazurana och beskriver konfliktmekanismer i Mozambique, Uganda och Sierra Leone.

Studien blir ytterligare ett belägg för vad den ickestatliga organisationen Coalition to Stop the Use of Child Soldiers hävdar i sin årsrapport "Child Soldier Use in 2003", nämligen att "barn ofta utnyttjas i en rad roller, och i synnerhet flickor får ofta uppdrag som stridande vid sidan av att de utnyttjas sexuellt." I den rapporten skriver man också att "flickor systematiskt osynliggörs och utesluts från demobiliseringsprogrammen".

En representant för koalitionen mot barnsoldater säger till FNs humanitära nyhetstjänst IRIN att den nya studie är "ett mycket stort bidrag till debatten om barnsoldater, med viktiga avsnitt om flickmödrar, det vill säga flickor som blir mödrar till följd av våldtäkt och övergrepp och som utsätts för kompakt stigmatisering när de återvänder hem".

Såväl koalitionen mot barnsoldater som gruppen Rights & Democracy är en del av ett stort internationellt nätverk som under senare år drivit fram ett nytt juridiskt ramverk för att skydda barn som dras in i väpnade konflikter.

Ett så kallat "Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child", som handlar om barn i väpnade konflikter, trädde i kraft i februari 2002 och förbjuder utnyttjande av barn under 18 år i väpnade konflikter. Liksom allt utnyttjande av barn under 18 år från ickestatliga väpnade grupper, utan undantag. I december 2003 hade 67 stater ratificerat protokollet.

Ytterligare ett stort steg togs när statuterna till den internationella brottmålsdomstolen, ICC, togs. I dessa klassas det som en krigsförbrytelse att inkalla eller rekrytera barn under 15 år. Den afrikanska Charter on the Rights and Welfare of the Child från 1999 sätter 18 år som den undre gränsen för allt tvångsinkallande för deltagande i strid.

Likväl slår Child Soldier Use report for 2003 fast att "osedvanligt små framsteg gjorts för att få slut på utnyttjandet av barn som soldater, och vissa förövare har till och med ökat sin rekrytering av barnsoldater".

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Forskare i USA får inte tala fritt

James Hansen forskar om klimatet vid Nasa. Han sa till folk i USA att man snabbt måste sluta släppa ut en massa gaser i luften. Han sa att gaserna skadar klimatet på jorden. Då försökte Nasa stoppa honom. De tog bort information från hans webbsidor. De försökte hindra honom från att tala med media. Men Hansen säger vad han vill ändå.

NASA försökte tysta klimatforskare

Sedan den ledande klimatforskaren James Hansen vid NASA gick ut till allmänheten i USA för att söka stöd för en omedelbar minskning av utsläppen av växthusgaser censureras hans hemsidor och framträdande inför pressen av NASA:s informationsavdelning. Men Hansen lät sig inte tystas.

Massarbetslöshet underblåser konflikter i Västafrika

I Västafrika där 65 procent av befolkningen är under 30 år betyder bristen på arbetstillfällen att unga män i ökad grad ställs inför två val - att ta till våld eller emigrera. Detta menar en ny FN-rapport som kom i veckan.

När Bagdad kom till New Orleans

När tsunamin drabbade Indonesien, Thailand, Sri Lanka och andra länder runt Indiska Oceanen var hjälparbetare och drabbade från väst överväldigade av hur människor på plats gjorde allt för att hjälpa varandra. När orkanen Katrina drabbade amerikanska delstater längs Mexikanska golfen fick poliser och nationalgarde dirigeras om från att rädda människor till att förhindra plundring och våld.

Kvinnor demonstrerade för säkerhet i Afghanistan

Flera hundra kvinnor demonstrerade i Kabul förra veckan. De krävde bättre säkerhet för kvinnor. Fem kvinnor har blivit mördade i Afghanistan de senaste veckorna. Kvinnorna som demonstrerade krävde att mördarna ska åtalas.

© 2022 Fria.Nu