• Fattigdom mitt i högkonjunkturen. Ständig brist på pengar leder ofrånkomligen till problem. | Lars Pehrson/SvD/TT

Allt fler mår sämre i världen

I flera av världens fattigaste och mest konfliktdrabbade länder mår invånarna allt sämre.

Generellt är människor runt om i världen olyckligare än på över tio år, enligt en ny undersökning.

Antalet människor som känner stress och oro ökar, visar undersökningen från Gallup. Nästan fyra av tio tillfrågade kände sig oroliga dagen före, ungefär lika många var stressade.

"Kollektivt är världen mer stressad, orolig, ledsen samt känner mer smärta i dag än vad Gallup någonsin sett", skriver opinionsföretaget i en sammanfattning.

Gallups samlade index över människors upplevda stress, ilska, sorg, fysiska smärta och oro nådde under 2017 en ny toppnivå: 30. Mellan 2006 och 2014 pendlade siffrorna mellan 23 och 27, men landade oftast på 24. De senaste åren har kurvan dock pekat i en negativ riktning.

154 000 personer i 146 länder har deltagit i studien. Sämst av alla mår befolkningarna i Centralafrikanska republiken (CAR) och Irak, där invånarna hamnade på siffrorna 61 respektive 59 i indexet. I CAR och några av de andra platserna kämpar en stor andel av befolkningen för att ha råd med det allra nödvändigaste, säger studiens huvudförfattare Julie Ray till Reuters.

Hela 76 procent av befolkningen i Centralafrikanska republiken uppger att de kände fysisk smärta dagen innan de blev intervjuade. I Irak kände sig 50 procent av invånarna arga dagen före intervjun.

I Afrika nådde Gallups index nya negativa toppnivåer i 24 av 35 länder som undersökts söder om Sahara.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Moderater i kamp mot flyktingungdomar

När samhället påstår att du har en annan ålder än du uppger riskerar du att bli polisanmäld av kommunpolitiker. Det är erfarenheten som sjutton flyktingungdomar i Skurups kommun gjort. Nu har tre personer polisanmält kommunledningen för falsk angivelse.

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2023 Fria.Nu