• Bo Pettersson – som själv fått hjälp genom Bostad först – jobbar i dag med projektet på socialförvaltningen. Här umgås han med Bo Nilsson vid Rias kafé i Helsingborg.
Fria Tidningen

Helsingborg satsar mot hemlöshet

Metoden Bostad först har visat sig effektiv mot hemlöshet. Nu utökar Helsingborgs stad antalet Bostad först-lägenheter – och sprider brukarperspektivet till fler verksamheter i kommunen.

De flesta svenska kommuner använder fortfarande den så kallade trappstegsmodellen, där hemlösa först ska möta krav som drogfrihet för att sedan ges en egen bostad. Bostad först fungerar tvärtom. En egen bostad ses som en mänsklig rättighet och en förutsättning för att komma tillrätta med andra problem som missbruk. Dessutom ska hemlöshet först och främst behandlas som ett bostadsproblem, och så ska hemlösa in i den ordinarie bostadsmarknaden för att få en stabil bostadssituation.

Forskare vid Socialhögskolan i Lund har studerat arbetet med Bostad först i Helsingborg sedan starten. Precis som i annan internationell forskning har de sett att modellen ger mycket goda resultat och blir billigare än andra modeller.

I sin senaste rapport från slutet av förra året konstaterar de att betydligt färre hyresgäster blivit avhysta inom Bostad först än i andra modeller, och att hyresgästerna i projektet i de flesta fall har förbättrat sin livssituation.

Trots detta har än så länge bara ett 20-tal av Sveriges 290 kommuner provat Bostad först.

– Jag skulle önska att Bostad först spred sig nationellt, men det är inte så enkelt. Det har byggts upp strukturer inom samhället och socialtjänsten under många många år. Kulturprocesser tar tid och måste få lov att ta tid, säger Dinah Åbinger, socialdirektör i Helsingborgs stad.

Kommunen var en av de första i landet att prova Bostad först i ett pilotprojekt år 2010, och 2013 gjordes satsningen permanent. Sedan dess har andelen hemlösa i kommunen minskat kraftigt.

– När projektet startade var det oerhört få som uppnådde egen lägenhet. Istället rullade de runt i trappmodellen. Nu har många blivit självförsörjande.

Hittills har mindre än en tiondel av platserna hos Helsingborgs stödboendeenhet varit Bostad först-lägenheter. Nu är tanken att de ska bli fler, men det kan vara lättare sagt än gjort. Dels råder det bostadsbrist i Helsingborg, särskilt när det gäller lägenheter med lägre hyror. Och dels är det inte så lätt att få med privata fastighetsägare.

– Visionen är att vi bara har Bostad först-lägenheter men det ligger nog rätt många år framåt, säger Dinah Åbinger.

Utöver detta arbetar Helsingborgs stad tillsammans med forskarna från Socialhögskolan med att sprida tankesättet från Bostad först till resten av det bostadssociala programmet och även andra delar av kommunen.

– Vi vill arbeta för att det inte blir så att om du missköter dig så åker du ut. Istället ska det då bli en tätare kontakt och mer stöd. Som professionell ska man inte börja med att berätta för klienten vad som är bra för den, utan med att fråga ”vad behöver du för att bo kvar?”

I vår planeras seminarier för medarbetare från olika förvaltningar, politiker samt ideella föreningar. Ett mål är att kommunens verksamheter ska bli mer transparenta och ta hjälp av brukare för att göra dem bättre. Exempelvis deltar brukare och före detta klienter i allt utvecklingsarbete inom socialförvaltningen. Några av dem har även anställts för att göra just detta. Brukare har också börjat vara med på anställningsintervjuer i samband med rekrytering av chefer och socialsekreterare.

– Fler förvaltningar kan tänka så här. Får brukare själva vara med och utveckla tjänsterna och bestämma hur de ska se ut blir resultaten bättre. Det är härligt att vara kollega med dem som är brukare. Men det kräver mod, säger Dinah Åbinger.

Fakta: 

Fler kommuner som testat Bostad först

Järfälla

Göteborg

Karlstad

Stockholm

Västerås

Örebro

Med flera.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

274 barn är hemlösa i Göteborg

I Göteborg finns 274 barn som inte har något hem att gå till efter skolan. Istället bor de på vandrarhem, härbärgen eller andra kortsiktiga lösningar, visar GFT:s kartläggning. Orsaken: bristen på hyresrätter.

Göteborgs Fria

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Så ska städer bli hållbara

Ny studie: Om vi vill öka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver vi fokusera mer på städerna.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu