Fördjupning


Malin Rothenborg
  • Om CBD-olja läkemedelsklassas kommer det inte längre kunna säljas av hälsokostföretag.
Fria Tidningen

CBD-preparat kan bli klassade som läkemedel

Två dagar efter polisens razzior mot försäljare av CBD-olja, en laglig variant av medicinsk cannabis, meddelar Läkemedelsverket att man vill läkemedelsklassa preparaten. Samtidigt är ett stort läkemedelsföretag på gång med ett nytt CBD-baserat läkemedel.

I samband med polistillslagen mot Scandinavian Hemp och Nordic Med Can skickade Läkemedelsverket ut brev till fem företag som säljer CBD-preparat. Myndigheten meddelade att man avser att läkemedelsklassa deras produkter.

– Vi gör bedömningen att de omfattas av läkemedelslagstiftningen, men har inte fattat något beslut än, utan för en dialog med företagen för att se hur de ser på saken, säger Läkemedelsverkets utredare Tomas Nilsson.

Många menar att växtbaserad CBD går att likställa med vitaminer eller proteiner och att produkterna därför inte bör falla under kategorin läkemedel. Men det håller inte Tomas Nilsson med om.

– CBD är en substans som ingår i det godkända läkemedlet Sativex och vi gör bedömningen att dessa produkter ska omfattas av läkemedelslagen.

Tomas Nilsson berättar även att samma läkemedelsföretag som säljer Sativex arbetar med att ta fram ett nytt läkemedel som är baserat på CBD. Företaget har inte ansökt om registrering än men befinner sig i sista fasen före ett godkännande.

– Det är ett stort läkemedelsföretag som har gjort stora och bra studier, säger han.

Sargon De Basso, juridisk företrädare för Nordic Med Can och Scandinavian Hemp, är kritisk till Läkemedelsverkets agerande. Han menar att det kan finnas ett samband mellan myndighetens utlåtande, razziorna och att ett läkemedelsbolag inom kort kan komma att lansera ett nytt CBD-baserat läkemedel.

– Varför vill man narkotikaklassa ett preparat där man inte kan få rus eller ta skada? Det är uppenbart att det här är en myndighetsgemensam aktion. Jag säger inte emot en hypotes som innebär att Läkemedelsverkets agerande har påverkats av att ett läkemedelsbolag vill gå in och kapa CBD-marknaden, säger han.

Men enligt Tomas Nilsson på Läkemedelsverket finns det inga samband.

– Det har ingenting med saken att göra. Vi tittar bara på definitionen av läkemedel. Men ju mer kunskap vi har om vilka resultat vissa produkter har, desto lättare är det att göra en bedömning.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vårdförbundet: ”Värsta sommaren hittills”

Det är svårare än någonsin att hitta vikarier till vården. Nu varnar facket att både patientsäkerheten och arbetsmiljön är i fara.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i hela landet, säger Cecilia Sandahl på Vårdförbundet.

Så går asylprocessen till

Familjen Luci fick avslag på sin första asylansökan och väntar nu på besked från Migrationsdomstolen. Asylprocessen är komplex och det är många faktorer och detaljer i de enskilda fallen som påverkar besluten.

Fria Tidningen

På flykt från en obetald blodsskuld

Journalisten Malin Rothenborg och fotografen Stefan Bladh har följt den albanska familjen Luci sedan juni 2012. Då hade familjen varit isolerad i 15 år på grund av en blodsfejd. I dag har de lyckats fly till Sverige och väntar på besked från Migrationsdomstolen om de får stanna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu