Debatt


#MeToo

  • Initiativet till förändring har nästintill alltid kommit från kvinnor, men nu tar även vi män ansvar för den nödvändiga förändringen, skriver Johann Rehnberg från MÄN i Göteborg som anordnar utbildningar och samtal kring manlighetsnormer och problemen med dem.
Göteborgs Fria

Det är vi män som måste stå för förändringen

#MeToo har gett oss en bild av djupet av problemet med sexuella trakasserier och nu är det dags att agera, skriver Johann Rehnberg från MÄN i Göteborg.

Vittnesmålen under #metoo har tydligt synliggjort hur vanligt sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är. De ger en förståelse för omfattningen, men också för djupet. Vittnesmål från vänner, kollegor, systrar, döttrar gör att vi förstår att problemet är så nära oss att vi inte längre kan flytta det utanför vår egen vardag.

Många män reagerar genom att vilja göra något, och det är en bra start. Vi behöver lyssna, reflektera och förstå att det är vi män som har det största ansvaret för förändringen. Vi kan förändra den stereotypa bilden av manlighet som leder till övergrepp och våld – tillsammans kan vi visa att det är helt oacceptabelt att utsätta kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp.

Lyssnandet och förståelsen är en del av förändringsprocessen. Det är också hög tid att var och en av oss män börjar reflektera över vårt eget beteende – när och i vilka situationer agerar jag tvivelaktigt, trakasserande och kränkande? Det börjar med mig själv. Vet du om att du har handlat felaktigt, så kan du också göra något åt det, förändra ditt beteende och hjälpa andra att förändra sitt. Börja prata med kompisar, dela känslor och funderingar. Vi behöver prata om hur vi ser på maskulinitet, vilka de destruktiva normerna är, och hur vi vill förändra dem. De flesta av oss tänker samma sak – det är inte OK det som sker.

Vi i MÄN är övertygade om att det inte är ett medfött beteende hos män att sexuellt trakassera och begå övergrepp, utan att det är något vi delvis lär oss. Normer kring kön är centrala när killar och män utövar våld. Med våldet lever de upp till normer för maskulinitet såsom styrka, aggressivitet och makt. Den egna manligheten manifesteras delvis genom att till exempel tafsa och nedvärdera det som anses omanligt.

Initiativet till förändring har nästintill alltid kommit från kvinnor, men nu tar även vi män ansvar för den nödvändiga förändringen. Det räcker inte med vårt medlidande med kvinnor som utsatts för att skapa förändring. Vi behöver jobba långsiktigt, förebyggande och på djupet.

Ett effektfullt sätt är att vi alla börjar säga ifrån. Vi flyttar fokus till den positiva kraft som vill förändra, genom att uppmärksamma sexistiska skämt och kvinnoförnedrande kommentarer, reagera och säga till när kompisen beter sig trakasserande eller kränkande. Alla män kan börja se sig själva som våldsförebyggare. Vi kan bli aktiva åskådare som tydligt säger ifrån - och visa att det är handlingen vi fördömer, inte människan.

Vi i MÄN, mfj.se, arbetar varje dag med att utmana och förändra de normer som formar oss som pojkar och män. I Göteborg syns vi i skolor, i föräldrastödet från vården, medskapande med andra i våldspreventiva projekt, och i den stödchatt som MÄN har; killfrågor.se. Förra helgen körde vi en utbildning för nya medlemmar. intresset var så stort kring att lära mer om sambanden mellan normer, våld och maskulinitet så vi kommer bjuda in till ett nytt tillfälle inom kort. Följ oss på vår facebook-sida MÄN Göteborg, där du också ser inbjudan till att den 9 nov. Lyssna gärna också på vår samarbetspartner i Brasilien, Promundo, kring hur de jobbar med stöd till pappor. Och under hashtaggen #allamän bjuder vi in till fler möjligheter. Vill du ha ett killsnack med dina kompisar så har vi stödmaterialet som underlättar.

Vi vill att fler män engagerar sig. Att gå med i MÄN är ett sätt att visa att från och med nu vill du förändra, och förändras – tillsammans.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu