• Kai Sadinmaa satte sig demonstrativt i en stupstock utanför domkapitlet i Helsingfors när kyrkans dom skulle meddelas den 13 september.
  • "Man kan inte vrida tillbaka tiden. Vi är många som kommer att fortsätta viga samkönade par och förr eller senare måste kyrkan anpassa sig", säger prästen Kai Sadinmaa.
  • Paret som Kai vigde, Raùl Medina (tv.) och Hannu Virtanen, satte sig i stupstocken i solidaritet med Kai när domkapitlets beslut skulle meddelas.
Fria Tidningen

Han trotsar kyrkans förbud mot homovigslar

Kai Sadinmaa blev rikskänd i Finland när han i våras var den första prästen som gick emot kyrkans förbud mot homovigslar. Trots att han nu tillrättavisas tänker han fortsätta att viga samkönade par. "Kön har ingen betydelse, jag kan bara välsigna dem, inte döma dem", säger han.

Den första mars i år trädde en könsneutral äktenskapslagstiftning i kraft i Finland. Men redan ett halvår tidigare deklarerade biskoparna i den evangelisk-lutherska folkkyrkan, där 72 procent av finländarna är medlemmar, att äktenskapet fortsatt endast ett förbund mellan kvinna och man. ”Prästernas rätt att viga till kyrkligt äktenskap ändras inte då den nya lagen träder i kraft” skriver biskoparna i ett 12-sidigt dokument om kyrkans hållning i frågan.

Väl medveten om förbudet valde prästen Kai Sadinmaa att trotsa kyrkoledningen och vigde paret Raùl Medina och Hannu Virtanen samma dag som den nya äktenskapslagstiftningen trädde i kraft.

– Kyrkans lag kan inte förbjuda äktenskap för par av samma kön och det finns heller inget i bibeln som säger att det är fel att viga samkönade, säger Kai Sadinmaa.

– För mig räcker det att det är två människor som älskar varandra. Kön har ingen betydelse, jag kan bara välsigna dem, inte döma dem, fortsätter han.

Kai anmäldes och i förra veckan kom Helsingfors domkapitels dom: Kai Sadinmaa får en ”allvarlig tillrättavisning” och uppmanas att i fortsättningen hålla sig till prästlöftet. Samtidigt som de sju domkapitelsmedlemmarna röstade fram domen placerade prästen sig själv i en stupstock på trottoaren utanför domkapitlets kontor. Tillsammans med honom i stocken satt Raùl och Hannu.

– Kai var modig nog att våga viga oss. Nu ville vi vara modiga tillbaka. Därför satte vi oss i stocken tillsammans med honom medan han väntade på beskedet från domkapitlet, säger Hannu Virtanen.

Kai Sadinmaa menar att domkapitlets beslut är en eftergift åt dem inom kyrkans församlingar och högre upp i hierarkierna som vill följa en tradition istället för att acceptera verkligheten och anpassa sig till den.

– Det är en maktdemonstration från de konservativa krafterna i kyrkan. Kyrkan är i övrigt ganska modern, men när det kommer till sexualitet är den kluven med många präster som vill viga samkönade par och biskopar som stödjer oss.

Med en utdragen process blir frågan om vigsel av samkönade par den svåraste i Finlands kyrkohistoria, menar han.

En av de biskopar som stödjer vigsel av samkönade är Irja Askola, Helsingfors biskop, som inom kort kommer att gå i pension. I Hufvudstadsbladet kommenterar hon domkapitlets beslut:

– I Helsingfors domkapitel är majoriteten av präster för en möjlighet att viga samkönade par. Jag har också jobbat för det, men kyrkolagen möjliggör inte att viga samkönade par. Att avvika från gemensamma spelregler ledde till det här beslutet.

Kai Sadinmaa hade förväntat sig en hårdare bestraffning än en ”allvarlig tillrättavisning” från domkapitlet, som även kan utdela en varning eller ett förbud mot att verka som präst – tillfälligt eller permanent.

– Jag tror att de valde en tillrättavisning för att de utgår från att en sådan inte går att överklaga, men enligt jurister som jag talat med är det fullt möjligt. Hade jag fått en varning, hade jag överklagat direkt. Nu får jag fundera på hur jag ska göra.

Enligt finska medier har Kai Sadinmaa närmare 30 kollegor som vigt par med samma kön, men hittills är det endast han och ytterligare en präst som anmälts. Inom kort kommer domkapitlet även att behandla anmälan mot den andra prästen.

– I kyrkolagen står det ingenting om bestraffning, så detta är något de hittar på för att försöka tillrättavisa oss som viger homosexuella. Men vi kan inte vrida tillbaka tiden och vi är många präster som kommer att fortsätta viga samkönade, så förr eller senare måste kyrkan anpassa sig, säger Kai Sadinmaa.

Hannu Virtanen hoppas att domen kan leda till en diskussion om kyrkans förbud mot homovigslar.

– När beslutet kom blev jag besviken. Det var som om luften gick ur ballongen, för det var inget riktigt straff som domkapitlet delade ut, samtidigt blev Kai heller inte frikänd. Kyrkan verkar vilja vara artig mot alla, både mot konservativa och liberala istället för att sätta ner foten. Nu blir det en diskussion om Kai istället för om våra rättigheter.

Fria Tidningen har förgäves sökt talespersonen för evangelisk-lutherska kyrkans domkapitel i Helsingfors för en kommentar.

Fakta: 

Hbtq-rättigheter i Finland

I Finland var homosexualitet ett brott mot lagen fram till 1981, medan det i till exempel i Sverige avkriminaliserades redan 1944.

Fram till 1999 var det dock kriminellt att ”uppmuntra till homosexualitet” i Finland.

År 1981 ströks homosexualitet ur finska sjukdomsklassificeringsregistret (två år efter svenska Socialstyrelsen gjort motsvarande strykning).

År 2015 fick Finland både en ny jämställdhetslag och en ny diskrimineringslag som ger starkare skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. 

Första mars i år trädde en könsneutral äktenskapslagstiftning i kraft. Det är dock förbjudet för präster inom landets största kyrka, den evangelisk-lutherska folkkyrkan, att viga samkönade par.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

"Jag blir bara mer triggad ju mer de jävlas med mig"

Intervju

I sju års tid har Angelo Graziano sålt cannabisolja för medicinskt bruk. Han är känd som ”cannabisdoktorn” och har just avtjänat ett tre månader långt fängelse- straff för narkotikabrott. När vi ses i Stockholm har han hunnit med tio dagar i frihet och övertygelsen om oljornas potential tycks vara starkare än någonsin.

Jordbruksverkets inblandning väcker kritik

Intervju

Efter det stora intresset för Reko-ringar har Jordbruksverket satsat på ett projekt som ska stödja etableringen av nya ringar. Men initiativet välkomnas inte av alla.

Fria Tidningen

Fredsaktivisten som började befria djur

Intervju

Proffsaktivisten Martin Smedjeback har just lämnat fängelset. Nu är han aktuell i filmen Tomma burar. "Djurrätt har framtiden för sig. Det finns en inneboende moralisk kraft i det", säger han.

Stockholms Fria

”Adoption är en kolonial praktik”

Intervju

Maria Fredriksson tycker adoption från fattiga länder är ett problem. Men som adopterad själv är det svårt att få gehör för sin kritik, menar hon.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu