• GÖTEBORG 2017-09-17. Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen marscherar med plakat och flaggor i en tillståndslös demonstration, som de själva beskriver som en uppvärmning inför demonstrationen den 30 september.
Göteborgs Fria

Flera överklagar tillstånd för nazistmarsch

Civil Rights Defenders, Judiska församlingen, Bokmässan och en rad privatpersoner har nu gjort överklaganden angående polisens beslut att tillåta nazistiska NMR att demonstrera den 30 september.

– Demonstrationsfriheten tillhör våra mest grundläggande rättigheter, men den är inte obegränsad utan måste vägas mot andra människors fri- och rättigheter, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders, i ett pressmeddelande.

På fredagen den 15 september lämnades två överklaganden in till förvaltningsrätten, gällande nazistiska Nordiska motståndsrörelsens planerade demonstration den 30 september. Den ena överklagan gjordes av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, advokat Sebastian Scheiman och Martin Szydlowski, som ombud för den Judiska församlingen i Göteborg. Ytterligare en överklagan gjordes av Bokmässan, och när GFT var i kontakt med Förvaltningsrätten på måndagen hade även 24 privatpersoner lämnat in överklaganden.

Civil rights defenders påpekar att demonstrationen sammanfaller med årets viktigaste judiska helgdag, försoningsdagen Jom Kippur, då ovanligt många judar besöker synagogan. I överklagan yrkar man på att Förvaltningsrätten ändrar polisens beviljade tillstånd så att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, istället får demonstrera en annan dag eller längs en annan väg, så de inte passerar i närheten av synagogan. I andra hand yrkar man på att demonstrationen åtminstone ska gå en väg där den inte passerar Drottningtorhet, Stora Nygatan eller Östra Larmgatan.

”NMR är en nazistisk organisation med en tydlig antidemokratisk våldsideologi grundad på tron om en rasöverlägsenhet och på ett rashat som särskilt riktar sig mot judar och som i modern tid lett till förföljelse och Förintelsen. Att låta NMR marschera i närheten av synagogan under Jom Kippur inskränker den Judiska församlingens medlemmars religionsfrihet och mötesfrihet som garanteras av regeringsformen och andra internationella konventioner” skriver Civil Rights Defenders i ett pressmeddelande.

Polisen har i flera uttalanden påtalat att de följt lagen när de beviljat demonstrationstillståndet. I ett meddelande på sin hemsida skriver polisområdeschefen Erik Nord: ”Vår uppfattning är att vi följt gällande bestämmelser när vi meddelat ett begränsat tillstånd ifråga om tid och plats för NMR. De begränsningar vi gjort utgår från premisserna ordning och säkerhet. Det finns inom ramen för nuvarande bestämmelser inga möjligheter att begränsa eller neka tillstånd bara på grund av att det är en nationalsocialistisk organisation som söker tillstånd. Inte heller är symbolfrågor, som att demonstrationen genomförs under en judisk högtid, skäl för att begränsa eller neka tillstånd.”

Men Civil rights defenders gör en annan bedömning:

”Demonstrationen riskerar att vara så pass ordningsstörande att det inte går att garantera församlingsmedlemmarnas fysiska säkerhet. Nazisternas demonstration skapar också starkt obehag hos församlingens medlemmar, där flera har personliga erfarenheter av Förintelsen. Demonstrationståget utgör även ett brott i sig – hets mot folkgrupp – i relation till folkgruppen judar och därför har polisen en skyldighet att upplösa det”, skriver man i pressmeddelandet.

– Ett demonstrationstillstånd kan upphävas och ska vägras om sammankomsten utgör en fara för människors liv och hälsa. Mot bakgrund av hur Nordiska Motståndsrörelsen agerar vid sina demonstrationer och deras historia av våldsbrott menar vi att den risken för hets, hot och våld är överhängande, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Även Bokmässan lämnade in en överklagan till Förvaltningsrätten på fredagen, en överklagan som inte riktar sig mot demonstrationen i sig utan endast valet av samlingsplats.

– Samlingsplatsen utanför mässan är direkt olämplig. Vi tar emot 30 000 besök på lördagen och tillgängligheten i området är ytterst betydelsefull för Bokmässans besökare, säger Maria Källsson, ansvarig för Bokmässan, i ett pressmeddelande.

Svenska Mässans VD och koncernchef Carin Kindbom poängterar att man inte vänder sig mot den grundlagsskyddade rätten att demonstrera.

– Vårt överklagande berör inte genomförandet av sammankomsten, utan endast samlingsplatsen, säger Carin Kindbom, och framhåller att Svenska Mässan har en fortsatt dialog med polisen inför Bokmässan, i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten säger till GFT att man kommer arbeta skyndsamt för att hinna bli klara med handläggningen innan 30 september.

Fakta: 

NMR demonstrerade även 17 september

På söndagen 17 september demonstrerade Nordiska motståndsrörelsen utan tillstånd i centrala Göteborg, bland annat längs avenyn. Demonstrationsvägen var den väg som de ansökt om att gå den 30 september, men fått avslag från polisen gällande.

Daniel Wiklander på stiftelsen Expo säger till DN att demonstrationen kan ses som en markering mot polisen. NMR-aktivister har också, enligt sin egen hemsida, ropat att områdespolischefen är en ”folkförrädare” under demonstrationen.

Ungefär 50 personer från NMR deltog. Motdemonstrander protesterade längs vägen.

På NMR:s sida Nordfront.se skriver man att demonstrationens syfte var att ”väcka uppmärksamhet kring den kommande demonstrationen den 30 september”, man benämner också demonstrationen som en ”episk uppvärmning”.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Förvaltningsrätten ändrar NMR:s demonstrationsväg

Förvaltningsrätten ger rätt till dem som överklagat polisens beslut – Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen måste marschera en annan väg. Detta med hänsyn Bokmässan och Judiska församlingen.

Göteborgs Fria

Biskopen: ”SD:s ökning inger oro”

Igår, söndag, hölls kyrkovalet. I Göteborgs stift går SD, C och Vänstern i svenska kyrkan framåt. Biskopen ser med oro på SD:s ökning.

Göteborgs Fria

”NMR är i en upptrappningsfas”

Nazistiska NMR har synts i flera gatuaktiviteter i Stockholm nyligen. De försöker trappa upp verksamheten, menar journalisten Carl Tullgren.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu