• Organisationen Unchained at Last arbetar för att bekämpa barnäktenskap.
Fria Tidningen

Barnäktenskap tillåtna på många håll i USA

USA:s utrikesdepartament slog nyligen fast att barnäktenskap utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men inom det egna landet är skyddet mot barnäktenskap svagt och organisationer larmar om tiotusentals fall varje år.

I många delstater i USA är det lagligt att gifta sig med någon under 18 år.

– Det handlar om gamla lagar som aldrig förändrats för att man inte insett att detta händer, säger Fraidy Reiss från den amerikanska organisationen Unchained at Last som arbetar för att bekämpa barnäktenskap.

Organisationen har tittat på tillgänglig statistik och beräknar att över en kvarts miljon barn gift sig i USA mellan 2000 och 2010. Enligt uppgifterna har flickor så unga som tolv år gift sig i delstater som Alaska, Louisiana och South Carolina.

Organisationen Tahirih Justice Center, som kämpar mot tvångsäktenskap och könsrelaterat våld, uppger att i delstaten Texas har omkring 40 000 barn under 18 år gift sig mellan 2000 och 2014. Majoriteten av dessa är unga flickor. Omkring 77 procent av barnen har gift sig med vuxna män och ofta är åldersskillnaden betydlig.

Barnäktenskap rapporteras från familjer med olika religiösa och etniska bakgrunder eller omständigheter. I ett fall i delstaten Nevada var det en 15-årig flicka från en muslimsk familj som tvingades gifta sig med en 23-årig man efter att det framkommit att hon dejtat någon med en annan bakgrund. I delstaten Colorado tvingades en flicka i en kristen församling att gifta sig när hon blivit gravid.

– Det är fullständigt chockerande, säger Heather Barr från människorättssorganisationen Human Rights Watch.

Hon understryker att barnäktenskap förekommer på alla kontinenter och får likartade konsekvenser.

– Hur ett barn drabbas som gifts bort i New York är inte så annorlunda mot det som kan hända barn i Centralafrikanska republiken, säger Heather Barr.

Barnäktenskap hänger nära samman med höga siffror när det gäller fattigdom och elever som hoppar av skolan i förtid. Risken att utsättas för våld i hemmet är tre gånger så hög för de som är under 18 år när de gifter sig jämför med de som är 21 år eller äldre. Mödradödligheten är hög bland kvinnor och flickor som gifter sig tidigt och många drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar.

Fraidy Reiss säger att många unga flickor tar sina liv medan andra ger upp och blir kvar i äktenskapen eftersom de inte ser att de har några alternativ.

– De vet att äktenskapet innebär att de kommer att bli våldtagna på bröllopsnatten och många gånger därefter, att de kommer att tvingas lämna skolan – att alla deras drömmar om framtiden gått om intet, säger hon.

Även om lägsta ålder för att få gifta sig är 18 år tillåter många delstater giftermål för någon som är yngre vid föräldrars medgivande eller vid rättsligt medgivande. Både Fraidy Reiss och Heather Barr menar att det är problematiskt.

– Barnäktenskapen är oftast arrangerade eller påtvingade av föräldrar så i dessa fall saknar föräldrars medgivande all relevans, säger Heather Barr.

Enligt lagen finns det inga speciella kriterier som en domare är skyldig att överväga innan ett äktenskap godkänns. I 27 delstater i USA finns det inga lagar som anger en lägre åldersgräns för äktenskap.

De senaste åren har dock allt fler velat sätta stopp för barnäktenskapen.

I maj godkände delstaten Texas ett förslag om 18 år som lagstadgad åldersgräns för äktenskap som nu väntar godkännande av delstatens guvernör.

Senaten i New York har antagit en lag mot barnäktenskap som måste godkännas av delstatsparlamentet för att träda i kraft. Den väntas godkännas och höjer minimiåldern för äktenskap från 14 år till 17 år.

I mars avvisade dock delstaten New Hampshire ett lagförslag om att höja minimiåldern för äktenskap till 18 år med hänvisning till att det skulle drabba tonåringar som blivit gravida eller unga medlemmar av militären. För närvarande tillåts 13-åringar att gifta sig.

År 2016 slog USA:s utrikesdepartement fast att barnäktenskap utgör ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Heather Barr säger att det är hyckleri att USA kritiserar andra länder när det finns ett svagt skydd mot barnäktenskap i det egna landet. Hon menar att reformer på det här området i USA och andra länder i väst skulle bidra till det globala arbetet för att bekämpa barnäktenskapen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu