• Jonny Wikström på Siljansnäsresursen hoppas att samåkning ska fungera bättre än busstrafiken.
Fria Tidningen

Byborna liftar istället för att ta bussen

I orten Siljansnäs i Dalarna har invånarna tröttnat på den dåliga kollektivtrafiken. Därför har de startat ett samåkningsprojekt.

– Den mesta trafiken här går till centralorten Leksand, som ligger en och en halv mil bort. Men det går dåligt att ta sig med vanliga bussar dit, berättar Jonny Wikström.

Han är verksamhetsledare på Siljansnäsresursen, som driver projektet på orten. Det drog igång redan i maj, och pågår även på två andra orter, men är fortfarande i en uppstartsfas, berättar han.

Projektet är bland annat inriktat på att ge nyanlända möjlighet att få skjuts till Leksand.

Konceptet är enkelt: den som vill samåka hämtar ut en särskild reflexväst och ställer sig vid vägkanten och liftar.

– Men det blir ju lite spontant, så vi försöker kombinera det med sociala medier för att till exempel bestämma en viss tid, säger Jonny Wikström.

Han tycker det är för tidigt att säga hur projektet har gått hittills, men säger att folk verkar glada över det.

– Det är mycket lokalt som händer här, med många projekt. Vi har bra sammanhållning i Siljansnäs.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu