• Konstnären och vårdaren Stefan Karlsson arbetar på konstateljén på Sahlgrenska.
  • Satsningen på en konstateljé har varit väldigt positiv och nu finns tankar om en liknande verksamhet på Östra Sjukhuset.
Göteborgs Fria

Konst som en del i tillfrisknandet

Konstateljén på Sahlgrenska psykiatri affektiva leds av konstnären och skötaren Stefan Karlsson i samarbete med personal på Sahlgrenska. ”Många av patienterna uttrycker att de känner en läkande effekt av måleriet”, säger Stefan Karlsson.

När psykiatrireformen genomfördes i mitten av nittiotalet försvann de nästan helt. Nu har intresset återigen väckts för att återinföra de skapande verksamheterna på de psykiatriska vårdavdelningarna.

På avdelning 82 och 86 på Sahlgrenska har enhetscheferna Jill Bjurgren och Karin Olander Karlsson tillsammans med konstnären och vårdaren Stefan Karlsson tagit saken i egna händer. Sedan januari finns en konstateljé kopplat till de psykiatriska avdelningarna där patienterna har möjlighet att skapa konst under flera dagar i veckan.

– Jag finns där för att heja på dem och säga till dem att ösa på med mer färg. Det är inte en terapeutisk verksamhet, även om flera av patienterna uttrycker att de känner en läkande effekt av måleriet, säger Stefan Karlsson när vi möts i ateljén.

Tankarna om att öppna en konstateljé på en psykiatrisk avdelning har Stefan Karlsson burit på i många år. Inspirationen har han bland annat fått när han som vårdare på Lillhagens mentalsjukhus, under mitten av sjuttiotalet, följde patienter till de skapande verksamheter som fanns där.

– Jag har ju mer eller mindre ruvat på den här idén i trettio år. Jag såg ju vad bra det fungerade på Lillhagen och att det är synd att det har försvunnit från vårdenheterna. Tills slut gick jag och berättade om min idé för Jill och Karin som nappade, säger Stefan Karlsson.

Ateljén som ligger i en källarlokal under de psykiatriska avdelningarna har öppet två dagar i veckan och i snitt deltar fem patienter vid varje tillfälle. Hittills har initiativtagarna bara mötts av hurra-rop.

– Det har blivit väldigt positivt bemött. Vårt enda problem är väl att vissa patienter inte vill bli utskrivna därför att de inte har slutfört något projekt i konstateljén. Men som tur är det finns det ju liknande verksamheter inom öppenvården, så att de kan få fortsätta med måleriet, säger Karin Olander Karlsson.

– Framför allt har vi fått positiv respons kring att vi har möjlighet att erbjuda den här verksamheten fram till klockan 19. Ofta finns det ju aktiviteter att sysselsätta sig med under dagtid, men just den där tiden på kvällen när det inte finns så mycket att göra kan bli väldigt ångestfylld för en del av våra patienter, menar Jill Bjurgren.

Verksamheten som finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, för att främja kultur och hälsa, är på prov. De tre initiativtagarna hoppas att verksamheten på sikt kan permanentas. Andra vårdenheter har redan visat intresse för verksamheten, och förhoppningen är att en konstateljé så småningom kan öppnas för Östra sjukhusets psykiatripatienter.

För patienterna är konstateljén en plats där man kan skingra tankarna och koncentrera sig på något annat än den ofta komplexa tillvaro de befinner sig i.

– Den sociala samvaron är också något positivt som kommer med ateljén. De här människorna är ju ofta inne i behandlingar och åtgärder som är väldigt inriktat på det individuella. Då kan det få vara skönt att intressera sig för varandra och dela sina tankar med andra, säger Jill Bjurgren

Om det är någon av framtidens konstnärer som har dragit sina första penseldrag i konstateljén på Sahlgrenska ska vi låta vara osagt, men Stefan Karlsson vet att han väckt eller återuppväckt intresset för att måla hos flera.

– Vissa patienter utmärker sig lite extra. Exempelvis en av våra patienter som nu är utskriven som har en utställning i vår entré just nu. Det känns jättekul. Det är ju lite av min drivkraft att just få se de här bilderna bli till, säger Stefan Karlsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fascisternas närvaro

När Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen i valet 2010, varnade många för normaliseringen av ras

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu