• Med Efterträdare vill scenkonstkollektivet Karavan skapa ett känslomässigt band till alla fakta om klimatförändringar vi exponeras för.
  • Den speciella scenografrin i Efterträdare kommer att manipuleras av olika scenkonstuttryck under föreställningen.
Fria Tidningen

Karavan gör konst om klimatångest

Scenkonstkollektivet Karavan i Malmö sätter under våren upp föreställningen Efterträdare där människans självklara roll på planeten ifrågasätts i ljuset av klimathotet och ekosystemens kollaps.

Föreställningen Efterträdare aktualiserar hur scenkonsten kan närma sig frågor kring klimat, miljö och den oro människan känner inför klimatförändringar. En av initiativtagarna och konstnärliga ledarna för projektet, Ida Stenman från scenkonstkollektivet Karavan, menar att vi i dag har kunskap om att vi förstör vår jord, någonting som vi inte alltid vetat om:

– Jag har precis läst boken Sapiens (av Yuval Noah Harari, reds. anm.). Där presenteras en teori om att sapiens som art alltid konsekvent dödat andra stora djur genom tiderna och därmed påverkat miljön, även för 65 000 år sedan. Arkeologer har hittat att det funnits enorma däggdjur som försvunnit så fort sapiens kommit till platsen. De har då sagt att det nog beror på klimatförändringar, samtidigt som det sammanföll exakt med sapiens frammarsch.

Ida Stenman fortsätter:

– Så det har pågått länge, och nu ser vi kulmen av det. Det är en obeskrivlig sorg att leva i denna tid. Det är den sorgen som har skapat denna föreställning. Perspektivet där människan hela tiden är i centrum har gjort att allt annat har fått vika åt sidan, vi vill undersöka frågan ”vad kommer att hända efter oss?”. Kommer det att finnas någonting kvar?

Att göra konst av klimatångest, som Karavan själva kallar det, kommer ur en nödvändighet att få ge uttryck för just sorgen över klimatet och ekosystemens tillstånd. Samtidigt vill Karavan tända en låga hos alla människor som känner samma sorg:

– Det finns en hopplöshet kring att inte ensam kunna förändra någonting, där vill vi uppmana till en massrörelse som faktiskt kan uppnå förändring. Om tillräckligt många engagerar sig kommer det att bli norm, då kommer det inte längre att vara en kamp, säger Ida Stenman.

Efterträdare blandar friskt mellan olika scenkonstuttryck där scenografin utgör basen för exempelvis cirkus och videoinstallationer. Föreställningen, som enligt Ida Stenman förhoppningsvis kommer att kunna turnera i landet, är även ett ömsesidigt bejakande av olika uttryck:

– Det blir en större upplevelse både för publiken och oss som medverkar när man blandar olika konstformer. I vår scenografi är hela rummet fyllt med plast. Det kombinerar vi med cirkusens språk där man manipulerar olika objekt, vi använder plasten till att göra hela rummet till vår cirkus.

– Vi som medverkar i föreställningen inspireras alla av varandra; cirkus, ljus, ljud och videoprojektioner tar efter och följer varandras uttryck.

Enligt Ida Stenman finns det en dualitet i att göra politisk konst. Å ena sidan är det vanskligt att överhuvudtaget göra en distinktion mellan konst och politik då det personliga är politiskt, säger hon. Å andra sidan finns det en risk att politisk konst missgynnar annan politisk kamp:

– Politiskt konst kan snarare stävja upproret. När man deltagit i eller sett en politisk föreställning kan man känna att man faktiskt gör uppror mot systemet, men sedan går man hem utan att egentligen ha förändrat någonting. Man har däremot fått utlopp för själva känslan av att göra uppror.

Ida Stenman fortsätter:

– Det är det intressanta med yttrandefriheten, vi säger och vet allt men trots det så händer ingenting. Om yttrandefriheten kvävs blir upproret mycket större, för då infinner sig inte känslan av att ha gjort, eller potentiellt kunna göra, uppror. Detta är min egna teori, men jag undrar varför totalitära regimer är så rädda för yttrandefrihet när det inte alls hotar systemet?

Med Efterträdare hoppas Ida Stenman kunna ta vid där de som inspirerade henne och Karavan slutar:

– Föreställningen är en del i en större tanke om att systemet vi lever i är ohållbart. Konsumentkraft är effektivt, men nu är det framför allt våra tankemönster som måste ändras; vad vi prioriterar och tycker är viktigt. Vi måste ifrågasätta om det är vi människor som alltid ska prioriteras högst på planeten.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Direktsänd civil olydnad

Den direktsända dokumentären Disobedience Live tar tittaren med på en resa från Sverige till ockupationen av en tysk kolgruva.

Fria Tidningen

Flickforskning och scenkonst i symbios

Vi objektifierar lätt flickor och gör dem till offer, detta måste förändras, säger konstnärliga ledaren för PotatoPotato Scenkonst Linda Forsell.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu