• PotatoPotato Scenkonst har sedan starten 2008 arbetat normkritiskt med kön och sexualitet.
  • Upphöjandet av vad som pågår i flickrummen är ett led i PotatoPotatos utforskande av femininiteter.
  • I och med samarbetet med Flickforsk! fördjupar PotatoPotato Scenkonst sitt normkritiska arbete kring kön och sexualitet.
Fria Tidningen

Flickforskning och scenkonst i symbios

PotatoPotato Scenkonst har tillsammans med Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies beviljats medel för ett fortsatt samarbete kring scenkonst och forskning med flickan i fokus, arbetet går under namnet Playing Together: A Try-a-louge.

Malmöbaserade PotatoPotato Scenkonst har länge arbetat med politiska teman i sina projekt. I arbetet med samlingsnamnet I den bästa av tjejvärldar utforskades femininiteter och flickighet i termer av motstånd

– Vi ville lyfta feminism utan avstamp i ekonomi, femininitet som ett nytt motstånd. Visa framtidens feminism, säger Linda Forsell, konstnärlig ledare på PotatoPotato.

I den bästa av tjejvärldar resulterade i fyra teaterföreställningar samt en pjäs för Sveriges Radio. I och med arbetet med projektet kom Linda i kontakt med Bodil Formark, koordinator vid det tvärvetenskapliga nätverket Flickforsk! Nordic Network for Girlhood Studies

– Bodil utmanade mina perspektiv och tankar om feminism. Hon uppmärksammade patriarkala kulturer inom feminismen, även kampen för jämställdhet skapar ju normativa ideal. Nu ska vi utveckla samarbetet med Flickforsk! i och med projektet Playing Together: A Try-a-louge, att skapa en kritisk och gestaltande dialog mellan scenkonstnärer och forskare i den nordiska länderna.

Flickforsk! startade vid Umeå universitet på Umeå Centrum för Genusstudier 2008 och driver idag utvecklingen inom nordisk flickforskning. Nätverket skapar samarbetsmöjligheter för forskare som bedriver forskning kring och undersöker ung femininitet

– Under de senaste åren har FlickForsk! arbetat aktivt med att utveckla vår samverkan med kultursektorn. För oss har det varit ett sätt att utveckla forskningen, men också att genom dialog med andra typer av verksamheter se till att forskningen bidrar till att skapa kunskap som är både relevant och tillgänglig, säger Bodil Formark.

PotatoPotato har sedan starten jobbat med att utmana normer kring kön och sexualitet. Mötet med Flickforsk! ledde till att de uppmärksammade mer feminint kodade handlingar och uttryck, säger Linda Forsell,

– Bland det mest slående var att vi inom scenkonst ofta förhåller oss till det kvinnliga, starka subjektet. Flickforsk! pratar snarare om skillnaden mellan objekt och subjekt. Hur ser processen av objektifiering ut? Kan det vara vi kvinnor som objektifierar andra tjejer?

Det senaste projektet Playing Together: A Try-a-louge innefattar både forskning och föreställningar. Inom ramen för projektet utforskas det feminina uttrycket ur en rad olika synvinklar

– Syftet med projektet är att utbyta perspektiv och arbetsverktyg, hitta unika metoder att skapa framtidens scenkonst för och om unga. Tanken är att gå djupare än att till exempel bara berätta om olika sätt att vara tjej på. Vi vill inte problematisera femininiteter utan hur vi ser på femininiteter. Detta i relation till den feministiska kampens historia men också till nutidens unga bloggtjejer som får väldigt mycket hat och kritik.

Linda Forsell fortsätter

– När jag var liten hade min mamma en skönhetssalong, hon var ofta sminkad och fixad. Jag minns att min kompis pappa kallade henne för skräcködla och att jag under en period kanske höll med honom lite. Jag vill undersöka vad det är med viss femininitet som kan vara så provokativt för folk.

PotatoPotato hoppas på att Playing Together: A Try-a-louge bidrar till att skapa en större förståelse för att exempelvis vlogg- och Youtube-kulturen kan vara en del av den feministiska kampen. Enligt Linda är berättelserna om unga flickor idag ofta fokuserad på ytlighet eller negativa erfarenheter, någonting PotatoPotato och Flickforsk! vill ändra på

– Vi måste lita på att unga flickor har egna analysverktyg. Vi objektifierar lätt flickor och gör dem till offer, detta är någonting som måste förändras då det finns mycket potential i unga tjejers aktiviteter. Internet är inte bara nätmobbning, det är också någonting frigörande. Historiskt sett är det helt fantastiskt! Tänk hur många historier om män vi tvingats läsa om genom åren. Dessa tjejer skriver istället historia om och med sig själva genom vloggar och Youtube.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Karavan gör konst om klimatångest

Sorg kring klimatet blir uttrycksfull konst när scenkonstkollektivet Karavan undersöken frågan ”vad kommer att hända efter oss?”.

Fria Tidningen

”Det finns en omedvetenhet kring hedersvåld”

För 20 år sedan skrev Christina Wahldén den omvälvande boken Kort kjol, där en ung kvinna tampades med sviterna av att ha blivit våldtagen. Nu är författaren tillbaka med Falafelflickorna, en deckare om hedersproblematik riktad till barn.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu