• Åsa Svenfelt är forskare inom miljöstrategisk analys på KTH i Stockholm.
Landets Fria

Hon gör radio bortom bnp

Åsa Svenfelt är projektledare för projektet Bortom BNP-tillväxt, och har tillsammans med Anna Bengtsson producerat podcasten Framtidsutsikter.

Vad handlar podden om?

– Den är ett sätt att nå ut med de idéer och framtidsscenarion som vi diskuterar i projektet Bortom BNP-tillväxt, som handlar om hur samhället skulle kunna se ut om vi inte bygger det på fortsatt tillväxt, utan prioriterar andra mål som vi vill uppnå. I avsnitten kommer forskare som deltar i projektet till tals och vi har träffat personer som redan befinner sig på en plats som liknar dem vi målar upp i framtidsscenarierna.

Avsnitten heter saker som Livet på landet?, Dela nästan allt? och Oändlig fritid? Är det så era framtidsscenarion ser ut?

– Ja, vi har arbetat fram fyra olika scenarier och föreställt oss hur det skulle vara om det blir mer så. Ett av dem är att flytta ut på landet och leva på egna och lokala resurser. Delningsekonomin där man delar på det som finns och cirkulära system där återbruk och reparationer är normen är två andra exempel. Det fjärde scenariet handlar om automatisering och robotisering och vad som händer om vi ser det som en möjlighet istället för ett hot.

Varför är det viktigt att se alternativ till fortsatt tillväxt?

– Därför att det innebär allt större risker både för miljön och välfärden om vi fortsätter att bygga på ett system med ständigt ökande produktion. Argumentet för fortsatt tillväxt är ofta att det kommer att upprätthålla tillgången till välfärd, men det är inte säkert att det gör det. Tänk om vi istället fokuserar på målen för välfärden och ser om det finns andra sätt att nå dem, hur blir det då?

Vad hoppas ni på med podden och projektet i stort?

– Allting i dag är så uppbyggt kring fortsatt tillväxt. Genom att nå ut med podden hoppas vi kunna visa att det inte är farligt att prata om att vi kan tänka på ett annat sätt. Sedan kan vi inte skapa förändring i stort, men vi kan förhoppningsvis så ett frö. Vi har också haft en föreläsningsturné där vi har bjudit in till diskussion om scenarierna, och vi jobbar tillsammans med olika kommuner och partners som kanske kan göra konkreta förändringar utifrån det vi tar upp.

Fakta: 

Framtidsutsikter

De sju avsnitten av podden finns på www.framtidsutsikter.se.

I det femåriga forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt – scenarier för ett hållbart samhällsbyggande undersöker forskare från olika universitet hur Sverige kan se ut om målet inte längre är tillväxt, utan att människor och miljö ska må bra.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Planerad ekoby ska rymma allt

En ekoby med plats för boende, odling, förnybar energi och sociala företag planeras i Kalmar eller på Öland.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu