• Återbruksbyn ska ha en mötesplats och kafé, där aktiviteter som klädbytesdagar och utbildningar i att reparera och återbruka kan anordnas.
  • Återbruksbyn ska ha en mötesplats och ett kafé, där aktiviteter som klädbytesdagar och utbildningar i att reparera och återbruka kan anordnas. En tanke med återbruksbyn är att kombinera återbruk med integration och sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Landets Fria

Växjö får återbruksby 2018

Det har dragit ut på tiden, men planerna på en återbruksby i Växjö blir nu allt tydligare. Kasserade saker ska återbrukas och säljas samtidigt som invånarna lär sig mer om återbruk.

För två år sedan skrev Landets Fria om planerna på ett köpcenter för cirkulär ekonomi och ett besöksmål i norra Växjö för alla som vill byta, köpa, sälja, skänka, reparera och återbruka begagnade saker istället för att slänga dem. Då fanns en förhoppning om att kunna dra igång verksamheten inom ett år. Men utredning, remiss, ny detaljplan och beslut har tagit tid.

– Vi hade naturligtvis velat ha det här på plats nu för alla inblandade tycker att det är en bra idé, men det är ny mark vi provar och det är mycket som tar tid, säger projektledare Anders Lundgren.

Nu dröjer starten tills återbruksbyn kan ta över lokalerna från den nuvarande återvinningscentralen på Norremark. Det kan ske först hösten 2018, när den nya återvinningscentralen har tagits i bruk. Innan dess ska kommunen också diskutera vidare med sina samarbetspartners exakt hur återbruksbyn ska fungera och finansieras.

Klart är att invånare ska kunna lämna saker i ena änden av lokalen som de inte längre vill ha men som kan komma till nytta. En del saker kan säljas i befintligt skick, medan annat kan behöva repareras eller piffas upp. Mottagande, sortering och lagring är tänkt att ske i halva lokalen och skötas av kommunanställda.

Därefter går sakerna vidare för förädling och försäljning i andra änden av lokalen, troligen i olika verkstäder för exempelvis textil, möbler och elektronik. Den här biten ska skötas av andra aktörer som kooperativet Macken och företaget Tempus som båda jobbar med återbruk och sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

När Macken och kommunen tog fram en förstudie till återbruksbyn fanns visioner om att bygga byn av exempelvis jordskepp och containerbyggnader, och att starta ett återbruksmuseum.

– De sakerna finns med i den långsiktiga visionen men vårt uppdrag nu är att fokusera på just återbruksdelen, alltså ett ställe där vi kan samla in saker som folk inte vill ha och undvika att de slängs, säger Anders Lundgren.

Däremot är planen att ha en mötesplats och ett kafé, där aktiviteter som klädbytesdagar och utbildningar i att reparera och återbruka kan anordnas.

Att just Växjö satsar på en återbruksby har flera orsaker. En är att visa att kommunen menar allvar med sin slogan Europas grönaste stad, en annan är att följa sina egna miljö- och avfallsprogram.

– Där står det att vi ska bli bättre på att återbruka och minimera avfall. Det här är ett sätt att visa pedagogiskt att det som slängs kan köpas som nya produkter och skapa sysselsättning.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu