• Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR.
Fria Tidningen

Sänkta krav på bostäder kan drabba funktionsnedsatta

Regeringen vill bygga tillfälliga bostäder med lägre krav för att möta bostadsbristen. Men det finns en oro för hur det här drabbar personer med funktionsnedsättning.

Regeringens förslag om att det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder är en del av migrationsöverenskommelsen med de borgerliga partierna. Förra veckan skickades förslaget ut på remiss och tanken är att den nya lagen ska vara på plats den 1 juli 2017. Skillnaden blir att man kommer att tälla lägre krav på de nya bostäderna som ska få stå på sin plats i högst 15 år. Det gäller till exempel krav på material, färg och form, men också tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.

– Det är för att vi snabbt behöver få fram hyggligt billiga bostäder som ska vara flyttbara, det hade inte gått om man ställt kravet att alla våra byggregler, alla andra krav, ska genomföras, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) till SR Ekot.

Rasmus Isaksson är förbundsordförande för organisationen DHR, som riktar sig till personer med nedsatt rörelseförmåga. Han har inte hunnit gå igenom förslaget i detalj än men ser flera problem med det.

– Man kallar det tillfälliga bostäder men risken är att det sprider sig till fler områden och att man tänker att man kan skippa tillgänglighetskraven för personer med funktionsnedsättning generellt, säger han.

Att det inte byggs tillräckligt mycket bostäder tillräckligt snabbt beror inte på kraven på tillgänglighet, menar han.

– Det finns ingenting som säger att det är det som är problemet, inte ens byggbranschen själv. Men så länge regeringen hävdar det kan de fortsätta med akutlösningar.

Ett annat problem har varit att nyanlända med funktionsnedsättning som bor på tillfälliga anläggningsboenden har nekats olika insatser som färdtjänst och personlig assistans.

Kravet är nämligen att man måste ha en fast bostadsadress. Det gör att de inte kan medverka till att flytta ut från anläggningsboendet, att hitta arbete och att delta i samhället.

– I de fall vi har kommit i kontakt med har vi kunnat se tydliga systemfel, att de trillat mellan stolarna och fått ett dåligt bemötande. Men det största problemet är att personer med funktionsnedsättning som far sämst i krissituationer ofta inte kan fly alls.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu