Krönika


Ali Alabdallah
Sesam

Jag ska inte jobba som busschaufför

”Som syrisk journalist kunde jag inte få någon hjälp av arbetsförmedlingen. Skulle jag ge upp då?”

Jag kan inte hjälpa dig som är journalist, ditt yrke är inte ett bristyrke.” Så sa arbetsförmedlingen till mig när jag besökte dem. Det var för nästan två år sedan, när jag var ny i Sverige. Men om arbetsförmedlingen inte kunde hjälpa mig, skulle jag ge upp då? Vänta på att någon ska ge mig en fisk (som vi säger på arabiska)? Skulle jag sitta hemma eller bli beroende av ekonomiskt bistånd? Eller kanske jobba som busschaufför?

Nej, det gör jag absolut inte. Mitt yrke är inte ett bristyrke, men det innebär inte att jag ger upp.

Detta väcker en aktuell fråga: varför arbetar högutbildade akademiker inte inom sina branscher? Särskilt dem som är utbildade inom ett brist-yrke? Och om Sverige har för lite personal inom sjukvården, varför jobbar inte de utlandsfödda som har utbildning inom medicin i vården?Det är absolut inte skamligt för högutbildade invandrare att byta till ett annat jobb. Det är inte skamligt för Layth, den irakiska arkitekten, att jobba som busschaufför i Skånetrafiken (en reklam-kampanj för Skånetrafiken med bland annat Layth Al-Haidar har fått mycket uppmärksamhet. I reklamen presenterar man busschaufförer som också har en annan utbildning.

De som är kritiska tycker att reklamen visar att det finns diskriminering i Sverige. Kommentar från Sesam). Men Sverige borde vara bättre på att ta hand om utlandsföddas kompetens, annars kommer högutbildade människor att hamna på helt fel jobb. Och det är förvånansvärt, särskilt när vi pratar om utlandsfödda läkare som jobbar som exempelvis busschaufförer. Sverige, och Europa, behöver ha mer respekt för flyktingars kompetens. Många utländska läkare, bland annat syrier, är erfarna och skickliga. Det är därför inte sakligt att jämföra utbildningar från olika länder och säga att den europiska utbildningen är bättre.Varje person har ett ansvar för att lära sig språket och söka jobb. Men problemet är att så många tror det handlar om odugliga människor som inte kan komma in i samhället. Alla tillsammans, svenskar och nysvenskar, har ansvar för att hjälpa varandra. På så sätt skapar vi en lyckad integration, som kan leda till ett rimligt jobb för den nyanlända. Stark vilja och optimism hos invandrare är en nyckel till jobb.

Tack vare min starka vilja arbetar jag i dag som journalist i Sverige, där det finns många journalister som kämpar för att få jobb.

Fakta: 

Ali Alabdallah är syrisk journalist.

Ordlista

akademiker -n - = person med utbildning från universitet eller högskola

bristyrke -t -n = ett yrke som för få personer i ett land är utbildade till eller jobbar inom

ekonomisk -t -a bistånd = pengar från kommunen som man kan få om man inte kan tjäna egna pengar

högutbilda/d -t -de = person med hög utbildning från t ex ett universitet

integration -en här: att personer som är nya i ett land kommer in i samhället

kompetens -en -er = kunskap och erfarenhet

saklig -t -a = objektiv och realistisk

utlandsfö/dd -tt -dda = född i ett annat land

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu