Fördjupning


Frida Bank
  • I Lärarförbundets egna undersökningar från i år svarade 9 av 10 grundskolelärare att de upplever att de har en för hög arbetsbelastning. 8 av 10 gymnasielärare höll med.
  • En rapport från Arbetsmiljöverket visar att lärare tillhör de yrkesgrupper som oftast går till jobbet även om de är sjuka.
  • Friskast lärare finns bland annat i Nacka, Hultsfred, Ockelbo, Tanum, Nyköping och Dorotea.
  • Sjukast lärare i landet finns exempelvis i Kumla, Åre, Älvsbyn, Arjeplog och Färgelanda.
  • Högst löner har lärarna i Partille. Stockholms kommun ligger på plats 3 och Nacka på plats 4.
  • Lärarförbundets rankning bygger på tretton olika kriterier.
Fria.Nu

Sjukskrivningar ökar bland lärare

Vellinge må vara Sveriges bästa skolkommun, men när det handlar om lärarnas villkor hamnar de betydligt längre ner på listan. I hela landet upplever 9 av 10 grundskolelärare att de har en för hög arbetsbelastning.

– Utvecklingen går åt helt fel håll. Det är framförallt stressrelaterade sjukskrivningar som ökar bland lärare, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Varje höst släpper Lärarförbundet den uppmärksammade rankningen Bästa skolkommun, som listar hur de svenska kommunerna sköter sina skolor. I tre år har skånska Vellinge toppat listan. Rankningen bygger på sammanvägd statistik från tretton olika kriterier. Elevresultat, resurser och högskolebehörighet vägs in. Det gör också lärartäthet, löner och hur friska lärarna är.

Vellinge, som toppar listan även i år, får bland annat höga placeringar när det gäller elevernas resultat och högskolebehörighet. Men när vi tittar på kriteriet som rör lärarnas sjukskrivningar hamnar andra kommuner i topp.

Vellinge sjunker till plats 90 av 290. Istället är det flera andra svenska kommuner som delar på förstaplatsen i kategorin Friska lärare. Nacka, Hultsfred, Ockelbo, Tanum, Nyköping och Dorotea är några av dem.

I botten finns bland andra Kumla, Åre, Älvsbyn, Arjeplog och Färgelanda.

Lärarna sticker ut

I juni presenterade Arbetsmiljöverket sin arbetsskadestatik för 2015. Den omfattar alla fall av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar som anmälts till Försäkringskassan under året. Och läraryrket sticker ut.

– Utvecklingen går åt helt fel håll. Det är framför allt stressrelaterade sjukskrivningar som ökar bland lärare. Vi har varnat för detta under många år. Det är en väldigt allvarlig situation för den enskilda lärare som drabbas, men också för skolan eftersom lärarbristen i landet är så stor, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Jobbar ofta sjuka

I Lärarförbundets egna undersökningar från i år svarade 9 av 10 grundskolelärare att de upplever att de har en för hög arbetsbelastning. 8 av 10 gymnasielärare höll med. Samtidigt visar en rapport från Arbetsmiljöverket att lärare är bland dem som oftast går till jobbet även om de är sjuka. Denna sjuknärvaro syns inte i Lärarförbundets rankning, som bygger på inrapporterade sjukskrivningar.

– Det saknas vikarier. Lärare som är sjuka vet om att ifall de stannar hemma lämnas antingen eleverna utan lärare eller så får kollegorna hoppa in och få en ännu tuffare arbetssituation. Det blir en ond cirkel, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt tycker hon att det i dag finns en betydligt större medvetenhet hos politikerna.

– Många förstår att det måste till ett krafttag. Mer måste göras för att avlasta lärare och göra arbetsmiljön rimligare. En stor orsak till sjuktalen är samvetsstressen. Lärare ser vilka insatser som skulle behöva göras, att man själv kan göra skillnad om man bara hade rätt förutsättningar. Politiker måste lyssna mer på professionen och skapa en arena för dialog, säger hon.

– Det vi kan se är att om man jobbar medvetet och systematiskt med arbetsmiljön, och där man drar nytta av lärarnas engagemang och bedömningar, där är också sjukskrivningstalen lägre.

Friska lärare i Hultsfred

I år är småländska Hultsfred en av kommunerna som toppar listan under kategorin Friska lärare. Hultsfred har tagit ett stort kliv från förra året då de hamnade på plats 121.

På kommunens hemsida står det att det tidigare varit ett ansträngt läge i kommunen, bland annat med ett stort mottagande av nyanlända, men att de arbetar aktivt för att motverka sjukskrivningarna. En förklarande faktor som lyfts fram är att kommunen har en relativt hög lärartäthet.

– Jag vet inte om vi har de absolut friskaste lärarna i landet men vi har gjort en del förändringar under de senaste åren, säger Per Theorin, barn- och utbildningschef i Hultsfred.

Han berättar att kommunen nu följer upp antalet sjukskrivningar bland lärare varje månad.

– Sedan har också personalkontoret jobbat aktivt med frågan och tittat på vad vi kan göra för att måna om våra anställda. De jobbar bland annat med rehabilitering och begreppet attraktiv arbetsgivare.

Kommunen har också börjat med ”omtankesamtal”. När de anställda märker att sjukfrånvaron ökar samlas kollegor och chefer för att diskutera hur arbetsplatsen fungerar.

– Vi har också flyttat våra samverkansgrupper från central till lokal nivå. Tanken är att vi ska hantera arbetsrelaterade frågor så nära arbetsplatsen som möjligt. Det är många problem som man kan diskutera och lösa direkt när de dyker upp, säger Per Theorin.

Hög lön men sjuka lärare

En annan kategori som vägs in i kommunrankningen är lärarnas löner. Partille hamnar i topp. Det innebär inte att lärarna i Partille kommun har högst lön, kriteriet bygger på en viktad medellön från olika lärarkategorier. Även löneökningstakten och lönespridning vägs in.

Alexander Köhn är Lärarförbundets ordförande i Partille. Han kommenterar rankningen så här:

– Ja, vi ligger i topp när det gäller lön men vi ligger uselt till när det gäller lärartäthet, friskhet och resurser.

2013 låg kommunen på plats 10 av 290 i kategorin Lön.

– Vi har arbetat målmedvetet och aktivt för att förflytta oss uppåt. Det är en fråga som engagerar och irriterar väldigt många. Vi har bland annat tecknat ett lokalt kollektivavtal kring löneprocessen och kopplat löneutvecklingen till skolornas resultat i olika mätningar, säger han.

Politikerna i kommunen har fastställt målet att vara topp tre i lön i regionen.

– Vi ligger i topp i den här mätningen, men inte riktigt enligt vår lokala målbild. Det ligger mycket arbete bakom detta och det har inte alltid varit en dans på rosor.

– Rankningen visar också hur illa lönestrukturen är i kranskommunerna som inte har gjort den aktiva resa vi har gjort. Det tar tid med förändring men det går om man arbetar långsiktigt och tar sig an frågan seriöst, säger Alexander Köhn.

När det gäller friska lärare sjunker däremot kommunens resultat. Partille hamnar då på plats 220.

– Det kan man inte vara nöjd med. Trots att vi ligger relativt bra till gentemot vår region är det uruselt, en tragedi som måste tas på betydligt större allvar. Arbetsmiljön är en av de största utmaningarna vi har i dagsläget. Partille har en lågskatteprofil. Det vilar som en blöt filt över hela systemet. Låg lärartäthet och små resurser gör att vi inte kan jobba som vi vill och det är klart att det bidrar till ett högre sjuktal.

Utmaning för hela landet

– Lön är den enskilt viktigaste faktorn bakom lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Hon menar att Sveriges kommuner har det största arbetsgivaransvaret. I det ligger också ett ansvar att uppvärdera lärarkåren och göra yrket mer attraktivt för att säkerställa att det finns och kommer att finnas behöriga lärare i klassrummen.

– Där har olika kommuner kommit olika långt i sin krismedvetenhet. Men de kommuner som haft en medveten lönepolitik har i dag ett försprång och står sig bättre i konkurrensen om utbildade lärare.

– Lärarbristen är en av de största utmaningarna för hela Sverige. Det handlar lika mycket om att hitta nya till yrket som att behålla och värna om de lärare som är verksamma i dag. De måste kunna utvecklas i sitt jobb och ha en rimlig arbetssituation. Det hänger nära ihop med att hålla sig friska och må bra. Här behöver det hända jättemycket. Oavsett hur man vänder och vridet på det är det en enormt viktig investering för samhället och för individerna.

Rankningen Bästa skolkommun har gjorts i 15 år. Endast kommunala skolor är med.

Fakta: 

Västra Götalands län

Tre i topp och i botten – totalrankningen

8. Mariestad

11. Herrljunga

12. Karlsborg

266. Strömstad

269. Lilla Edet

285. Färgelanda

Partille är i topp, både i länet och i landet, när det gäller lärarnas löner.

Friskast lärare hittas i Tanum, som också hamnar på en förstaplats i hela landet.

Färgelanda hamnar i botten, både i länet och i riket, när det gäller friska lärare.

Stockholms län

Tre i topp och i botten – totalrankningen

27. Nykvarn

56. Nacka

57. Danderyd

251. Upplands Väsby

274. Nynäshamn

284. Haninge

Nacka ligger på delad förstaplats i landet när det gäller friska lärare, och på plats 4 i lön.

Stockholms kommun hamnar på plats 193 i kategorin friska lärare och på plats 3 i lön.

Sollentuna är näst bäst i landet när det gäller lärarnas löner, men hamnar på plats 142 i totalrankningen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vårdförbundet: ”Värsta sommaren hittills”

Det är svårare än någonsin att hitta vikarier till vården. Nu varnar facket att både patientsäkerheten och arbetsmiljön är i fara.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i hela landet, säger Cecilia Sandahl på Vårdförbundet.

© 2024 Fria.Nu