Stillahavsöar kan satsa på vågkraft | Fria.Nu
  • Testanläggningen för vågkraftverk.
Fria Tidningen

Stillahavsöar kan satsa på vågkraft

Vågornas kraft är knappast något nytt för de 20 önationer som finns spridda i ett enormt område i Stilla Havet. Men först nu har experter slagit fast att vågkraft kan utgöra ett grönt och ekonomiskt fungerande alternativ i regionen.

En studie från utvecklingsorganisationen The Pacific Community visar att satsningar på vågkraft inklusive inköp av den teknik som krävs, installationer och skötsel av anläggningarna, är jämförbara med kostnader för satsningar på att utvinna sol- eller vindkraft.

Även Rafiuddin Ahmed, som forskar på grön energi vid USP-universitetet i Fiji, menar att vågkraft kan bli ett viktigt alternativ i regionen.

– Energikostnaderna är mycket höga hos Stillahavsländerna eftersom de flesta är beroende av importerade fossila bränslen.

Importen av fossila bränslen uppgår till en kostnad som motsvarar runt tio procent av regionens samlade bruttonationalprodukt. Men trots det har endast en femtedel av de över tio miljoner människor som bor i regionens i många fall fattiga önationer tillgång till elektricitet i sina hem.

Experter menar att vågkraft är en pålitlig form av energiframställning som därför skulle kunna bli viktig i arbetet för en hållbar utveckling i regionens länder.

– Vågkraft är tillgänglig 90 procent av tiden, vilket kan jämföras med sol- eller vindkraft, som bara är tillgänglig 20 till 30 procent av den givna tiden, säger Rafiuddin Ahmed.

Förutsättningarna skiljer sig dock åt i olika delar av regionen, enligt den nya rapporten. Allra bäst är förutsättningarna för att utvinna vågkraft i Franska Polynesien, Tonga, Cooköarna och Nya Kaledonien.

En stor andel av befolkningen på Stillahavsöarna bor nära kusten. Därför menar Rafiuddin Ahmed att vågkraft skulle kunna bli ett mycket bra alternativ för befolkningar på avlägsna öar, där bristen på el är som störst.

Forskaren Anirudh Singh, även han knuten till USP-universitetet i Fiji, förhåller sig dock mer avvaktande till studiens slutsatser. Detta bland annat eftersom han menar att tekniken för att utvinna vågkraft inte är tillräckligt utvecklad.

– Vågkraft kan bli viktig för kustbefolkningen på landsbygden när tekniken har finslipats, men det kommer att ta sin tid, säger Anirudh Singh.

Annons

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2021 Fria.Nu