• Staden satsar fem miljoner extra på att stödja offer för människohandel och prostitution.
Stockholms Fria

Stockholm miljonsatsar mot trafficking

Offer för människohandel ska få plats i stadens skyddade boenden. ”Staden har ett ansvar för de invånare som finns här”, säger Anna Rantala Bonnier, Fi.

Nästa vecka offentliggörs stadens budget för 2017. Men redan nu går Feministiskt initiativ ut med att man stärker åtgärderna mot människohandel.

– Vi vet sedan tidigare att människohandel och prostitution är ett stort problem som drabbar kvinnor och barn hårt, det är vår tids slavhandel, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ.

– Staden måste ta ett tydligare ansvar. Det finns uppsökande verksamhet, ungdoms- och kvinnojourer. Men den här satsningen går ut på att skapa särskilda platser för offren för människohandel. Stockholm är först i Sverige med det.

Människohandel eller trafficking är en brottstyp av transnationell karaktär och handlar ofta om tvångsarbete genom prostitution, eller arbete i hushåll eller på fabrik. Unicef tror att runt 1,2 miljoner barn är utsatta varje år.

Fem miljoner kronor avsätts i vårens budget, omkring tre miljoner till särskilda boendeplatser och två miljoner till uppsökande verksamhet. Hur många platser det blir är för tidigt att säga.

– Platserna bör finnas inom stadens befintliga boenden så att man inte måste starta ett nytt boende, då rinner pengarna snabbt iväg. Men socialnämnden och socialförvaltningen får under våren arbeta fram hur detta ska genomföras.

Satsningen riktar sig särskilt till personer som väntar på beslut om uppehållstillstånd eller saknar legal status.

– Problemet har ökat just kring ensamkommande och personer på flykt. Från polisen i Malmö har det kommit uppgifter om försvunna barn och vi vet sedan tidigare att det finns kvinnor som är utsatta i perioder och som flyttas runt i Europa, säger Anna Rantala Bonnier.

Hur omfattande problemet är kan Anna Rantala Bonnier dock inte ge ett konkret svar på.

– Det är en till sin natur dold och olaglig verksamhet. Men vi vet att det finns ett par hundra ensamkommande ungdomar som rör sig i stadens riskmiljöer. De är i fara för brott på olika sätt, det kan vara människohandel, att sälja droger eller annat. Vi kan inte veta exakt, men problemet är nog större än vi vet statistiskt.

De befintliga kvinno- och ungdomsjourerna har kanske inte alltid den kompetens som de planerade platserna ska kunna erbjuda, menar Anna Rantala Bonnier.

– Man ska till exempel kunna hantera om det finns en hotbild, kunna förklara migrationsprocessen, hjälpa till att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd eller ge hjälp till återvändande.

Staden vill skydda papperslösa medan gränspolisen i Stockholm vill utvisa fler. Hur går det ihop?

– Polisen har ett nationellt uppdrag, men Stockholms stad har ansvar för de invånare som finns här. Man måste vara skyddad mot våld oavsett legal status, jag är väldigt kritisk till regeringens nuvarande politik. Att regeringen nu sänker ersättningsnivåerna för ensamkommande leder till att fler löper risk att hamna i människohandel. Så behovet av den här typen av verksamhet ökar, säger Anna Rantala Bonnier.

Fakta: 

Åtgärder mot människohandel

• I Stockholm finns Mikamottagningen som tar emot personer som är över 16 år och prostituerade eller utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Ungdomsjouren och olika kvinnojourer möter också utsatta personer ute på stan och i boenden.

• Nu satsar Stockholms stad 5 miljoner extra på denna särskilt utsatta grupp. Staden vill också utveckla samarbetet med organisationer som Habibi och Stadsmissionen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu