Sara Karnehed

Fördjupning


Sara Karnehed
  • "Det finns vissa platser där vi har större problem, som runt Kungsholmen. Det är mycket folk och det blir konflikter med badare, folk på ståbrädor och boende", säger Calle Jonsson, kanslichef för operativa enheten vid polisen i Stockholm.
  • En polis ombord på en av Kustbevakningens båtar kontrollerar en vattenskoter utanför Scaniabadet i Malmö.
  • Fiskgjusen är en av de fåglarter som lätt skräms iväg från sitt bo när motorbåtar kommer nära strandkanten.
Fria.Nu

Vattenskotrar kan regleras i ny lag

Det är förbjudet att köra vattenskoter utanför allmän farled. Ändå får polisen in klagomål om vattenskotrar som skrämmer badare och djurliv vid stränder varje dag.

­– Det är konstant klagomål så fort det är vackert väder, säger Calle Jonsson, kanslichef för operativa enheten vid polisen i Stockholm.

Vattenskotrar verkar vara lika populära bland sina användare som illa omtyckta av omgivningen. Många badare är rädda för att de ska bli påkörda av skotrarna när de kör nära. Buller från när skotrar gasar och bromsar in stör också boende. Calle Jonsson, kanslichef för operativa enheten vid polisen i Stockholm som bland annat ansvarar sjöpolisen, har tagit del av många klagomål från allmänheten.

– Det är konstant klagomål så fort det är vackert väder. Nu har ljudet blivit mindre störande och skotrarna låter inte lika mycket som de gjorde förr, det handlar mer om att man kör för fort och för nära och inte visar hänsyn, säger han.

Anledningen till att vattenskotrar kör utanför farleden är en så kallad lucka i lagen. Enligt vattenskoterförodningen är det generellt sett bara tillåtet att köra vattenskoter i farled samt i andra områden efter tillstånd från Länsstyrelse. Men lagen har visat sig stämma dåligt överens med EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Därför har ingen person som kört utanför farleden lagförts under de senaste åren. Istället är det sjölagen som gäller. Vattenskotrar betraktas som en vanlig båt, de får inte köra för fort, vårdslöst, eller berusade. Men enligt Calle Jonsson är problemet många gånger just avsaknaden av sjövett.

– Många som kör vattenskoter har inte någon form av kompetensutbildning. De kommer direkt från land och kastar sig ut på skotern och åker på vattnet utan kunskap. Då kör man för fort, man stör och skvätter ner andra. Sen finns det även personer som har jättemycket kunskap och som använder skotern som transportmedel och båt.

De senaste fem åren har fyra personer omkommit i olyckor med vattenskotrar. Calle Jonsson berättar att skotrar fått motorstopp när de åkt från fastlandet ut till Gotland. Barn och barnfamiljer har också påträffats på vattenskotrar vid några tillfällen, även om de flesta som åker är män i 20- till 30-årsåldern.

Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka problem vattenskotrar medför. I kartläggningen konstaterar man att säsongen för fritidsbåtar infaller samtidigt som känsliga uppväxtperioder för djurlivet längst stränderna. Särskilt storlom och smålom påverkas av buller, vågskvalp och kollisionsrisk med vattenskotrar. Även havsörn, pilgrimsfalk och fiskgjuse blir störda av båtar som kommer nära strandkanten då de skräms bort från boet och lämnar ungarna som kan bli uppätna eller nedkylda medan föräldrarna är borta. Christer Larsson, utredare på Enheten för havsplanering och maritima frågor vid Hav, har varit delaktig i utredningen.

– Det är en farkost som inbjuder till att köra fort och leka mycket med. Den kan köra i grunda vikar och gör du det stör du fågellivet och livet i vattnet genom att du grumlar upp botten. Plankton och småfisk som går igenom motorn slås sönder, säger Christer Larsson.

Norge, Danmark, Polen och Finland har alla regleringar kring åldersgräns för vattenskotrar. Något som Christer Larsson efterfrågar även här.

– Problemet är att det inte finns något regelverk för vem som får köra. Du kan sätta en tioåring på en vattenskoter som har samma effekt som en motorcykel, säger Christer Larsson.

Näringsdepartementet har nu utarbetat ett lagförslag som varit ute på remiss. Förslaget innebär att en åldersgräns på 15 år och förarintyg ska införas för vattenskoter. Den gamla lagen som reglerar var vattenskotrar får köras kommer då troligen att slopas. Majoriteten av de 32 instanser som yttrat sig om lagremissen är positiva till förslaget. Men flera av dem har invändningar om att åldersgränsen borde vara 16 år och att inte bara vattenskotrar utan alla snabbgående motorbåtar borde ha krav på någon slags förarbevis.

– Vi är positiva till att det införs förarbevis, det är enligt vårat förslag. Vi hade gärna sett att det även omfattade alla snabbare båtar. De kan utgöra fara för omgivningen om de inte framförs på rätt sätt, säger Christer Larsson vid Hav.

Även polismyndigheten ställer sig bakom en reglering. Men kustbevakningen som tillsammans med polisen har befogenheter att se till att lagarna på sjön följs, har en annan uppfattning och motsätter sig förslaget. De menar att lagen slår snett om barn under 15 år har rätt att köra snabba båtar men en vuxen utan förarbevis inte får köra vattenskoter. Ett förarbeviskrav kan också leda till olyckor då personer försöker smita från kustbevakningen för att undkomma kontroll, menar de. Även Hovrätten motsätter sig förslaget då de anser att lagförslaget inte är tillräckligt genomarbetat. Flera instanser ifrågasätter också om ett förarintyg kommer ha någon effekt alls mot buskörning och störande beteende.

Remissvaren ska nu sammanställas. Enligt regeringskansliet kommer politikerna ta beslut i frågan någon gång under året.

Fakta: 

Oklart hur många skotrar

Transportstyrelsen uppskattar att det finns runt 14 000 vattenskotrar, men eftersom det inte finns något krav på registrering är detta bara en uppskattning. Bara 3000 vattenskotrar är försäkrade.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Bushcraft lockar nya överlevare

I en vardag där det mesta hänger på mobiltäckning och strömförsörjning har fenomenet bushcraft blivit allt mer populärt.

– Folk gör det för att kunna ta hand om sin familj om det händer något eller för att lära sig mer om naturen, säger kursarrangören Andreas Ahlsén.

”Det finns ingen coolare plats att bo på”

Bilden av att bara oambitiösa och misslyckade personer stannar kvar på landsbygden får studenter att flytta från glesbygden, menar journalisten Kristina Ernehed. Nu har hon bestämt sig för att ändra på fördomarna.

Turism gör landsbygd urban

Starka normer om att landsbygden inte kan erbjuda en framtid möter de unga som väljer att bo kvar, visar en ny doktorsavhandling i kulturgeografi. På platser med turism skapas flera av de möjligheter som finns i en storstad.

© 2024 Fria.Nu