Så undviker du kolmaffian på grillfesten | Fria.Nu
Sarah Olsson

Fördjupning


Sarah Olsson
  • Allt fler väljer grönt på grillen, men vilket kol vi använder är minst lika viktigt för miljön.
  • Icke certifierad grillkol produceras ofta av lågavlönade arbetare som saknar skyddsutrustning, säkerhetsregler och sociala skyddsnät.
  • "Det finns en uppenbar risk att den grillkol som importeras från vissa länder kommer från illegala avverkningar", säger Per Larsson, WWF:s expert på handel med träprodukter.
  • En FSC-märkning innebär att skogen avverkats med hänsyn till miljö och djur och att lokalbefolkningen gjorts delaktig i skogsbruket för rimliga intäkter.
Fria Tidningen

Så undviker du kolmaffian på grillfesten

Vi blir allt bättre på att ställa krav på produkters ursprung, handla ekologiskt och rättvisemärkt. Men få är medvetna om att grillkolen vi använder kan komma från illegala avverkningar.

Det grillas som aldrig förr i Sverige. Trots elgrillarnas intåg på marknaden håller de allra flesta fast vid kolvarianten. Vi köper uppåt 25 000 ton grillkol och briketter varje år – 2,5 kilo per person. Många tänker nog på vad de lägger på grillen – ekologiskt och vegetariskt blir allt vanligare – men hur många tänker på vad de lägger i grillen? Produkten i grillen kan nämligen mycket väl ge ett större ekologiskt fotavtryck än produkten på den.

I hela Europa används över 800 000 ton grillkol varje år. Mellan fem och tolv ton trä krävs för att producera endast ett ton träbaserad grillkol. Runt 70 procent av detta importeras.

Nigeria är den absolut största exportören av grillkol till Europa, tätt följt av Namibia, Sydafrika, Egypten och Elfenbenskusten. Den utomeuropeiska kolen är billig eftersom den oftast produceras av lågavlönade arbetare som saknar skyddsutrustning, säkerhetsregler och sociala skyddsnät. Träråvaran kommer ofta från illegala avverkningar i områden där avskogning är ett stort miljöproblem.

Illegal exploatering av världens skogar står för en mycket större andel av den globala miljöbrottsligheten än till exempel handeln med utrotningshotade djur och växter. Afrika, som står för 40 procent av Europas grillkolsexport, är särskilt drabbat. Här orsakas avskogningen i vissa områden till stor del av grillkolstillverkning.

Försök att minska avskogningen har gjorts av bland annat Nigeria, vars miljöinstitut år 2011 krävde ett totalstopp av produktionen och exporten av grillkol på grund av den negativa påverkan på skogarna. Men lokala myndigheter har hittills ignorerat deras vädjan. Majoriteten av grillkolet är dessutom illegalt producerat.

Förutom påverkan på miljön finansierar grillkolsmarknaden också konflikter. Det är vanligt att socialt och ekonomiskt utsatta människor tvingas till arbete med grillkolstillverkning, som drivs av milis och maffia.

Den illegala handeln med grillkol genererar enorma summor varje år. Exakt hur mycket är av naturliga skäl svårt att veta, men en UNEP-rapport uppskattade år 2014 att den illegala grillkolshandeln i östra, västra och centrala Afrika är värd runt 7,4 miljarder US-dollar – nästan tre gånger så mycket som droghandeln i samma region.

Då grillkol inte ingår i EU:s timmerförordning är det svårt att komma åt den illegala handeln. Världnaturfonden, WWF, arbetar just nu för att grillkol ska omfattas av EU-reglerna.

– Det finns en uppenbar risk att den grillkol som importeras från vissa länder kommer från illegala avverkningar, säger Per Larsson, WWF:s expert på skog och handel med träprodukter.

– Tidigare var det helt lagligt att importera trä vars ursprung var okänt. Nu har EU sett över detta och reglerat till exempel trä till möbler, men flera produkter, som grillkol, finns inte med på listan. Eftersom det inte finns någon EU-lagstiftning som täcker grillkolsimporten är det extra viktigt att som konsument och företag kollar märkningen.

På de flesta svenska återförsäljares grillkol och grillbriketter återfinns ursprungsländer som Polen och Ukraina. Men även om det på förpackningen står att kolet är från till exempel Polen, kan det mycket väl komma från illegala avverkningar i Afrika, enligt Naturskyddsföreningen. Grillkolet importeras nämligen ofta till Europa via länder som har egen grillkolsproduktion där det packas om och exporteras på nytt, för att säljas med det europeiska landet som ursprungsland.

Men det går att avverka skog på ett miljövänligt sätt som också tar hänsyn till människorna som lever av och i skogen. På senare år har många initiativ tagits för utveckla ett bättre skogsbruk, framför allt genom FSC-certifiering. FSC står för Forest stewardship council – en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. En FSC-märkning innebär att skogen avverkats med hänsyn till miljö och djur och att lokalbefolkningen gjorts delaktig i skogsbruket för rimliga intäkter.

Tidigare hade ytterst få denna märkning i Sverige, men de senaste åren har det fått en uppsving. I dag uppgår den FSC-certifierade skogsarealen i världen till över 115 miljoner hektar och finns i över 80 länder. Det mesta av den grillkol som säljs i Sverige i dag är just FSC-märkt.

Vissa återförsäljare skriver dock inte alls ut ursprungslandet och då bör man vara försiktig, enligt Per Larsson. Andra säljer kol från Namibia och Sydafrika, där avskogning är ett problem. Men att vissa återförsäljare importerar från Sydafrika och Namibia behöver i sig inte betyda någonting.

– Allt beror på hur skogsbruket bedrivs. FSC är bra eftersom det finns ett nummer under märkningen där man kan kolla i en global databas och se vilken fabrik det kommer från. Det ska finnas en verifiering längs hela kedjan. Som konsument och företag är det det bästa som finns i dag.

Fakta: 

SÅ GRILLAR DU MILJÖSMART

Välj miljömärkt: Den Bra miljöval-märkta grillkolen innehåller inga farliga kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och natur. Tillverkningsprocessen är energieffektiv och baserad på förnybar energi istället för fossilbränslen.

Håll också utkik efter märkningarna FSC och SIS. FSC visar att kolet kommer från skog som sköts på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. SIS-märket att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat.

Skippa engångsgrillen: Engångsgrillen innehåller paraffin, men den största miljöboven är aluminiumformen där det går åt mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. Om du trots allt använder en engångsgrill, se till att metalldelar hamnar i metallåtervinningen.

Välj bort tändvätskan: Välj bort den giftiga och fossilbaserade tändvätskan och använd istället tändpapper eller tändkuber märkta med Bra miljöval. Båda är fria från såväl giftiga ämnen som fossilbränslen, och finns att köpa i vanliga matbutiker.

Återanvänd: När du har grillat klart, sätt på ett lock på grillen och kväv elden så kan du använda grillkolet igen om det inte brunnit ner helt.

Källor: Världsnaturfonden, WWF, Naturskyddsföreningen

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ingen upprättelse för Grenfells offer

Branden i hyreshuset Grenfell Tower i London tog 71 personers liv och lämnade hundratals bostadslösa. Fyra av fem familjer står fortfarande utan hem.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu