• Emma Härdin tror att utbildningen vid Gotlands konstskola är ganska ensam om att vika två veckor åt land art.
  • Brustna drömmars minneslund/Särkyneiden unelmien muistolehto är en minneslund där konstnären har lämnat sina brustna drömmar. Tanken är att andra ska göra detsamma och sedan vandra vidare i livet.
  • Emma Härdins verk påminner om att skogen är en levande plats och att människan inte är den enda varelsen på jorden.
  • Verket Hjärtats vandring/Sydämen vaellus består av material från Hide kulturbrott som har placerats i den stora insjön Pielinen i Juuka/Juga, Norra Karelen.
Landets Fria

Studerande gör konst i naturen

Land art är konst i samklang med naturen och i motsats till kommersiell, stadsbaserad konst. Nu visas verk från Hide kalkbrott på Gotlands konstmuseum.

Hide kalkbrott är ett stort, övergivet stenbrott intill havet på norra Gotlands ostkust. Under två veckor i maj har området fyllts av så kallad land art av studerande vid Gotlands konstskola.

Land art kan definieras som konst som inspireras av naturen och landskapet och som använder naturliga material. Oftast görs verket på plats och dokumenteras med hjälp av foto eller video. Vanligtvis är det denna dokumentation och eventuellt naturliga objekt från platsen som visas i utställningslokalen. Förr eller senare ska verket återgå till naturen.

– Under 1960-talet blev land art en reaktion mot den mer kommersiella konst som gjordes i städerna. Konstnärerna sökte det ursprungliga. Det är skäl som vi tycker är intressanta att utgå ifrån, säger Torbjörn Limé, konstnärlig ledare på Gotlands konstskola.

Det finns många argument för att de studerande på utbildningen ska få en kurs i land art, enligt Torbjörn Limé. Ett är att knyta an till Gotlands anrika historia av att locka konstnärer till landskapet, ett annat är att ge alla deltagare som kommer utifrån en chans att utnyttja naturen i området i sin konst.

– Gotland är en ganska exotisk miljö för att vara i Sverige med mångskiftande natur, raukar och stora stenbrott på en ganska liten yta. Det är också viktigt att de studerande får med sig de här frågorna som gäller inom högre konstutbildning och samhället i stort, om att naturen är ändlig och att vi måste tänka till.

Studenterna har fått i uppgift att arbeta med kontraster och motsatspar som ljus/mörk, hård/mjuk och rak/böjd. Ritva Hara har ett projekt där hon flyttar föremål från naturen mellan Gotland och sina hemtrakter i Norra Karelen i Finland. Andra jobbar med växter, stenar och vatten, exempelvis i ett konstgjort vattenfall av glas.

Emma Härdins verk heter Fyra rum och kök. Hon har gjort hål som är omkring en halvmeter stora i jorden och inrett dem som hem med små möbler som hon har skapat av porslinslera. Hon har också gjort små sagodjur och placerat i hålen.

– Jag är journalist i botten och brukar alltid göra samhällskritisk konst, men den här gången ville jag bara göra något som får människor att le. Jag vill få människor att känna samma mystik som de kände när de var barn, att det kan finnas något som lever i skogen som vi inte känner till och en värld vi inte ser.

Dock kom hon på att verket ändå kan tolkas politiskt, som en påminnelse om att skogen är en levande plats och att människan inte är den enda varelsen på jorden. Hide kalkbrott som plats har också en politisk dimension eftersom den knyter an till debatten om det planerade kalkbrottet i Ojnareskogen och huruvida ön ska satsa på mineral-utvinning eller inte.

– Kalkbrottet är ett stort sår i vår ö. Det är viktigt att ta vara på det och göra något bra av det.

Emma Härdin tycker att det har varit intressant och spännande att lära sig mer om land art och kul att använda naturen som verktyg för att skapa konst.

– När man går i naturen tänker man inte på att där finns en massa saker som kunde ha en annan betydelse i ett annat sammanhang. Naturen är något som vi i vårt samhälle har kommit ifrån lite, så det är kul att uppmärksamma naturen som ett rum för annat än bara återhämtning och vila.

Fakta: 

Utställningen visas till den 14 augusti på Gotlands konstmuseum.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Barn flyr till skogs i protest

Karolina Henkes bildserie berättar en saga om barn som flyr till skogs för att sätta press på vuxna om miljöfrågor.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu