• Flygplan kan tankas med 50 procent biobränsle, men idag är det fyra till fem gånger dyrare än fossilt bränsle.
  • På Karlstad flygplats går det att tanka biobränsle sedan 2014. Det är tillverkat av frityrolja.
Stockholms Fria

Stockholmsflyg ska tanka biobränsle

Swedavia börjar köpa in biobränsle till Arlanda och Bromma för att minska flygets miljöpåverkan. Företaget bidrar också ekonomiskt för att stödja flygbolagens köp av det idag dyrare biobränslet.

– Otillräckligt så länge flygresandet ökar, säger trafikforskaren Jonas Åkerman på KTH.

Idag går det att köra flygplan på bränsle som till hälften kommer från förnyelsebara energikällor, som frityrolja. Men biobränsle är fyra till fem gånger dyrare än fossilt jetbränsle.

Nu har det statliga bolaget Swedavia som driver Bromma, Arlanda och ytterligare åtta flygplatser bestämt sig för att stötta flygbolag som vill köpa biobränsle ska genom en ny fond. Flygbolagen kan nu ansöka om ersättning för halva merkostnaden för inköp av biobränsle.

– Vi hoppas få igång en nordisk eller svensk storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, säger presschef Ulf Wallin på Swedavia.

Men i fonden för 2016 finns bara fem miljoner kronor.

– Det är inte så mycket pengar, men det här är vårt sätt att försöka öka intresset. I dag saknas incitament för flygbolagen att köpa grönt flygbränsle eftersom det är så mycket dyrare, säger Ulf Wallin.

Swedavia har också beslutat att under året köpa in hållbart flygbränsle för 10 miljoner kronor vilket motsvarar företagets tjänsteresor. Biobränslet ska gå att tanka på Arlanda och Bromma flygplats.

Sedan två år tillbaka går det att tanka bioflygbränsle på kommunalt ägda Karlstad flygplats. Flygplatsen var bland de första i världen med att erbjuda detta, men priset och tillgången gör att endast ett fåtal tankar biobränsle. På Karlstad flygplats har bara sju tankningar skett.

Att flygbranschen satsar på att flyga mer med biobränsle är bra, men inte tillräckligt tycker trafikforskaren Jonas Åkerman på KTH. Även om alla flygresor skulle göras med 50 procent biobränsle, vilket är det som max går att blanda i det fossila jetbränslet, skulle flygets klimatpåverkan bara minskas med runt 25 procent.

– Det skulle ändå inte vara tillräckligt för att klara utsläppsmålen, eftersom flygresorna ökar. Om vi fortsätter i den här takten kommer det att ske en fördubbling av flygresandet på 15 år, säger Jonas Åkeman.

Växthusgaserna kväveoxid och vattenånga släpps ut även med flyg som körs på biobränsle. Dessutom är mängden biobränsle begränsad, påpekar Åkeman.

– Många sektorer slåss om bränslet och det finns en risk att det inte kommer räcka till för efterfrågan.

I stället tror Jonas Åkerman att ekonomiska styrmedel är nödvändiga.

– I andra sektorer måste man betala för sina utsläpp. Det borde gälla även för flyget.

Flyget ingår sedan 2012 i EU:s handel med utsläppsrätter och betalar där mellan 5 och 10 öre per kilo utsläppt koldioxid. Det kan jämföras med att en privatbilist som tankar i Sverige betalar drygt 1 krona per kilo koldioxid i skatt.

Någon nationell skatt på koldioxidutsläpp har inte flyget, men just nu pågår en utredning om hur en sådan skulle kunna se ut. Resultatet ska presenteras i slutet av november. En tanke är en skatt som varje passagerare betalar och vars storlek avgörs av resans längd. I Storbritannien har ett liknande system funnits sedan 1994.

Fakta: 

Biobränslen för flyg

Kan utvinnas av bland annat alger, trädet jatropha, åkerväxten camelina och restprodukter efter djurslakt och skogsavverkning.

Dessa bränslen går att blanda med fossilt jetbränsle upp till max 50 procent.

Det biobränsle som hittills använts i Norden har varit tillverkat av frityrolja.

I slutet av 2015 hade 22 flygbolag i världen tillsammans genomfört drygt 2 000 flygningar med inblandat biobränsle.

Källa: Trafikanalys

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu