Krönika


Krönika

Landets Fria

Vad ska vi ha Google-bilarna till?

Självstyrande bilar är årets hype. Google har visat att det går att köra förarlösa bilar i vanlig trafik utan missöden – så vitt bekant och hittills! Det är en fantastisk teknisk bedrift som fått flera biltillverkare att ”hoppa på tåget” – ursäkta bilden! Nu satsar de enorma utvecklingsresurser medan staten börjar anpassa lagstiftningen för framtida förarlösa bilar. Men vilket problem löser sådana bilar?

Bilar för människor hit och dit, oftast mycket snabbare och bekvämare än bussar och tåg. Det är en typisk självtjänst: istället för en kusk eller chaufför rattar bilisten sitt fordon själv. Jämför med kollektivtrafiken som kämpar i en uppförsbacke eftersom den oftast kräver anställda förare, en personlig tjänst som blir allt dyrare – liksom sjuksköterskor och frisörer. Men bilarna spränger upp städerna med sina jättelika trafikmaskiner, bebyggelsen blir spretig när vägar och parkeringsplatser kräver sitt – bilarna står ju stilla 96 procent av tiden. Vad kan de förarlösa Googlebilarna göra åt det?

Blir det färre bilar genom att fler delar på en bil? Ja, kanske om man bildar bilpooler. Men i dag är få beredda att ingå i en bilpool. 80–90 procent av bilägarna har mer eller mindre rationella skäl för att behålla en egen bil.

Kan Googlebilarna då ersätta taxi? Kanske, men var tredje taxiresa är färdtjänst eller en skolresa som knappast kan ske förarlöst. Taxi utgör för övrigt en mycket liten del av trafiken, mindre än 2 procent.

Blir det färre trafikolyckor? Kanske, men det förutsätter att tekniken fungerar utan buggar. Vilken app gör det i dag? Dessutom har man kommit långt med förebyggande åtgärder i trafiken; i dag kan man rädda fler liv billigare på många andra områden.

Kan fler bli bilburna? Visst kan man tänka sig att underåriga och andra som inte är kvalificerade att köra – inklusive berusade – åker förarlöst, men är det alltid en fördel?

Inget talar för att trafiken skulle minska, snarare tvärt om. Och det kan bli lika många bilar att härbärgera. Googles försöksbil kostar över en miljon svenska kronor. Det kan säkert bli mycket mindre efterhand, men för att det ska bli något för vanliga bilister måste priset ner till en hundradel; enkäter visar inte på någon större betalningsvilja. En del förare gillar ju till och med att köra.

Sammantaget kan det här låta som en riktigt ogin inställning till ny teknik. Men det kan vara tvärt om. På trafikens område har inte mycket hänt de senaste decennierna. Med digitalisering borde man kunna göra skillnad. Stor skillnad. Men vad företagen håller på med nu verkar vara en teknisk lekstuga med staten som stödgumma, istället för ett initiativ för att angripa de reella problemen!

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu