• En argentinsk pojke stakar sig fram på gatorna i Concordia efter kraftiga översvämningar drabbat regionen i mellandagarna.
Fria Tidningen

Svåra översvämningar i Latinamerika

Argentina, Uruguay, Brasilien och Paraguay har drabbats av våldsamma regn. Omkring 180 000 människor har evakuerats från sina hem i de värsta översvämningarna på många år.

Paranáfloden, Paraguayfloden och Uruguayfloden har svämmat över och försatt regionerna i katastrofläge. Bilder på översvämmade gator, räddningsstyrkor och evakueringscenter har dominerat nyheterna från provinserna i nordöstra Argentina, städerna i norra Uruguay och södra Brasilien samt samhällen längs flodstränderna nära Paraguays huvudstad.

– Det är svårt att inte koppla samman de svåra översvämningarna med förändringar som har att göra med klimatet. Målinriktade gemensamma åtgärder i regionen är absolut nödvändiga när det gäller att hantera klimatförändringarna och begränsa dess effekter, säger Jorge Taiana, vice ordförande i Parlasur, parlamentet i den regionala unionen Mercosur som består av Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela.

– I Mercosur finns det en likgiltighet inför miljöproblemen. På Mercosurs toppmöte som hölls nyligen togs detta inte ens upp, säger Enrique Viale, ordförande för Argentinska förbundet för miljöjurister.

Enligt experter beror översvämningarna på väderfenomenet El Niño som är ovanligt starkt i år. Världsmeteorologiorganisationen WMO varnade förra året för en ovanligt kraftig El Niño, en av de kraftigaste sedan 1950.

Den 24 december uppmanade FN:s generalförsamling medlemsländerna att utarbeta nationella och regionala strategier för att hantera socioekonomiska och miljömässiga konsekvenser av El Niño, som system för tidiga varningar, förebyggande arbete och kontroll av skador.

– El Niño är inte den enda orsaken. De fyra länder som drabbats av svåra översvämningar är några av världens största sojaproducenter vid sidan av USA. Det är inte en slump att områden som avverkats till följd av sojaproduktion är de områden som drabbats av översvämningar, säger Enrique Viale.

Brasilien, Paraguay och Argentina finns enligt FN:s jordbruksorganisation, FAO, bland de 10 länder som stått för den snabbaste avskogningen de senaste 25 åren. Mellan 1990 och 2015 förlorade Argentina mer än 7,6 miljoner hektar skog. Av Atlantskogen återstår endast sju procent i Argentina, och i Paraguay och Brasilien har det mesta av regionens skogar skövlats.

– Förutom att skogar och djungler är viktiga för den biologiska mångfalden spelar de en avgörande roll för att reglera klimatet, bevara vattenkällor och flöden, samt för markskydd, säger Hernán Giardini som arbetar för Greenpeace i Argentina.

”Skogar fungerar som ett skyddande paraply. När skogar går förlorade blir vi mer sårbara för häftiga regn och risken för översvämningar ökar”, skriver Greenpeace i ett uttalande.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Tusentals i massaktion mot kolgruvor

Under parollen Ende Gelände (”Hit, men inte längre”) protesterade tusentals klimataktivister för tredje året i rad mot brunkolsbrytningen i tyska Rhenlandet.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu