• Aje Carlbom arbetar som socialantropolog vid Malmö högskola. Han har bland annat arbetat med att intervjua människor om kulturkrockar.
Sesam

De kan vara roliga, jobbiga, pinsamma och lärorika...

En kulturkrock kan kännas rolig, pinsam – och till och med deprimerande. Att känna att man inte förstår samhället man lever i kan vara väldigt jobbigt. Därför är det bästa sättet att öka förståelsen mellan oss att prata mer med varandra, säger socialantropologen Aje Carlbom.

Vad är en kulturkrock?

– Kultur är ett ganska abstrakt begrepp. Man kan stoppa in lite allt möjligt i ordet. Men jag anser att en kulturkrock handlar om att man blir osäker på vilka värderingar, normer och regler som gäller i ett samhälle. Något som kan leda till en kulturkrock är till exempel hur människor hälsar på varandra. Man kan tycka att det är en enkel sak, men det kan leda till riktiga kulturkrockar. Många som kommer till Sverige blir även osäkra på hur män och kvinnor pratar med varandra och rör sig i samma lokaler. I många länder lever män och kvinnor mer åtskilda från varandra.

Många som råkar ut för en kulturkrock tycker att det är väldigt jobbigt och pinsamt. Varför känner vi så?

– Alla människor vill på något sätt passa in. Det är jobbigt att leva i ett samhälle som man inte riktigt förstår. Där det som man förut kunde ta för givet inte fungerar. För vissa människor blir det en kris. Andra kan bli deprimerade. Det är helt normalt att känna så.

Du har forskat om kulturkrockar. Har du några exempel på kulturkrockar som är extra vanliga för de som nyss har kommit till Sverige?

– Det tydligaste exemplet är frågor om jämställdhet. Många tycker att könsrollerna i Sverige är otydliga, och att män och kvinnor umgås på ett sätt som man inte gör i en del länder. En del reagerar på att många chefer här är kvinnor. Många tycker att Sverige är väldigt öppet när det gäller sex, och en del uppfattar kvinnorna som sexuellt utmanande. Men sedan vänjer sig många vid hur det fungerar här, naturligtvis.

Finns det något i svensk kultur som personer som är nya i Sverige ofta tycker är svårt att förstå?

– Svenskar är inte så lätta att lära känna. Många kan nog tycka att svenskar är lite blyga och tysta. I Sverige brukar vi till exempel inte börja prata med främlingar på busshållplatsen. Vi har inte den traditionen. En del svenskar är nog även lite blyga inför personer som är nya i Sverige och kanske inte vet hur man skapar relationer med dem. Det kan leda till att de som är nya här blir osäkra på vad andra tycker om dem och vad de har för roll här. Det kan också bli svårare att förstå samhället här när man inte enkelt kan ställa frågor till folk.

Finns det något du vill nämna som särskilt skiljer ut Sverige från andra länder?

– Att Sverige är ett väldigt sekulariserat land. I stora delar av världen är religion en mycket mer självklar del av samhället. I Sverige pratar man inte gärna om Gud, till exempel med människor man inte känner, även om man är troende. En människas tro ses som något väldigt privat. Man kan också bli sedd som lite konstig om man börjar prata om sin tro.

Finns det något område som ofta leder till kulturkrockar i Sverige?

– Det är en svår fråga. Men jag har pratat med en del personer som tycker att det är svårt att förstå svensk barnuppfostran. De upplever att barnen har stor makt här jämfört med i deras hemländer, och undrar vad föräldrarna har för status. Det är det intrycket de får från till exempel tidningar och skolan. Vissa är rädda för att de sociala myndigheterna ska ta deras barn ifrån dem. Det är ett typiskt missförstånd som beror på att man inte vet hur de sociala myndigheterna arbetar.

Har du själv varit med om någon kulturkrock som du vill berätta om?

– Ett exempel är första gången jag besökte en moské. Då kände jag att jag inte förstod allt som hände där. Jag var inte säker på vad jag fick göra och inte fick göra. Fick jag ha skor på mig eller inte? Var skulle jag sätta mig någonstans? Man får en känsla av osäkerhet. Det är också lätt att känna sig utanför i den situationen. Men det är ingenting som man inte kan ändra på. Det är därför det är viktigt att prata med varandra och fråga om det man inte förstår.

Har du något tips på hur vi alla kan göra för att öka förståelsen för varandra och minska risken för missförstånd?

– Att prata med varandra! Att inte vara rädd för att fråga om det som man inte förstår. Det är det enda sättet att få kunskap om det som man inte förstår. Min erfarenhet är att många människor gärna vill berätta om sina erfarenheter och kulturer, om man frågar dem.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi människor är mycket mer lika varandra än olika. Den offentliga debatten handlar ofta om olikheter mellan människor från olika länder. Jag skulle vilja vända på det. Man ska inte överdriva skillnaderna mellan oss. Vi vill alla ha trygga liv, bra relation med våra familjer, kunna äta god mat och kanske åka på semester ibland. När man överdriver skillnaderna blir det lätt att fördomarna får styra. Det är därför det är så viktigt att prata med varandra.

Ordlista

abstrakt -a det är ett abstrakt begrepp = det är inte så tydligt vad man menar med begreppet

könsroll -en -er = samhällets förväntan på hur män och kvinnor ska vara och leva

norm -en -er = oskriven regel

offentlig -t -a den offentliga debatten = diskussioner i t ex tv, radio och tidningar

privat -a här: det som har med en människas eget liv att göra

sekularisera/d -t -de ett sekulariserat samhälle = ett samhälle där religionen inte spelar en stor roll

socialantropolog -en -er = person som forskar om olika former av samhällen och människors relationer till varandra och till omgivningen

sociala myndigheter = myndigheter som arbetar med människor som har det svårt, t ex barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar

ta, tar, tog, har tagit ta något för givet = vara säker på att något är på ett visst sätt, utan att ifrågasätta det

värdering -en -ar = en uppfattning om vad som är rätt och fel i livet

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu