Fördjupning


Amantha Perera • Bangladesh (IPS)
  • Många av Bangladeshs 156 miljoner invånare tvingas redan nu leva med klimatförändringarnas många olika konsekvenser - som återkommande torkor och översvämningar, kraftiga havsstormar och att jordbruksmarker blivit obrukbara på grund av försaltning. 
  • Hjälparbetare delar ut dricksvatten efter en av de återkommande översvämningarna i Bangladesh.
Fria Tidningen

Bangladesh i klimatförändringarnas frontlinje

Tvåbarnsmamman Kulsum Begam står i en ändlös kö i sin hemby i Bangladesh för att kunna tappa upp dricksvatten åt sin familj. Detta trots att byn är omgiven av vatten. Men vattnet går inte att använda på grund av försaltning av marker.

Varje gång Kulsum Begam, 20, ska hämta vatten väntar en tre timmar lång kö till byns enda allmänna vattenpump. Hon pratar med sina vänner medan kön långsamt rör sig framåt. Detta samtidigt som Boyarshins omgivande vattentäkter är välfyllda efter den senaste monsunen.

– Men det vattnet kan vi varken dricka eller använda i matlagningen. Det innehåller alldeles för mycket salt, berättar Kulsum Begam medan hon blickar framåt mot den långa kön av kvinnor som står och väntar med mängder av tomma vattenkrus.

Byns 1 500 invånare är samtidigt mer lyckligt lottade än många andra – de har tack vare ett pilotprojekt genom Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, åtminstone tillgång till rent vatten genom installationen av den allmänna pumpen.

Många av Bangladeshs 156 miljoner invånare tvingas redan nu leva med klimatförändringarnas många olika konsekvenser – som återkommande torkor och översvämningar, kraftiga havsstormar och att jordbruksmarker blivit obrukbara på grund av försaltning. Vissa av Boyarshins invånare beklagar sig över att det är för dåligt tryck i den allmänna vattenpumpen och den ständigt långa kön.

Samtidigt är situationen här betydligt bättre än i den närliggande byn Shyamnagar. Denna lilla pittoreska by ligger i utkanten av mangroveområdet Sundarbans och en stor del av dess befolkning lever i extrem fattigdom och utsatthet. Den 30-årige bybon Mizunur berättar att han tjänar motsvarande 100 kronor i månaden. En femtedel av denna magra inkomst tvingas han lägga på att köpa rent dricksvatten av försäljare som säljer den livsavgörande produkten i tiolitersflaskor.

– Kom och ät lunch med oss, men du får ta med dig ditt eget vatten, säger en annan bybo, 65-årige Riysshath Gain.

Han berättar att många av grundvattenkällor här gick förlorade i samband med att cyklonen Aila svepte över landet för sex år sedan.

Preety Bhandari, chef för ADB:s avdelning för klimatförändringar, säger att Bangladesh är ett av de länder som ”verkligen börjat känna smärtorna” av det varmare klimatet. Om den globala temperaturökningen kommer att överstiga två grader så beräknas det redan fattiga Bangladesh gå miste om två procent av landets årliga bruttonationalprodukt. Efter år 2050 beräknas dessa förluster bli ännu högre, enligt ADB.

Stigande havsnivåer kan samtidigt komma att lägga delar av huvudstaden Dhaka under vatten, medan effekten i Sundarbans riskerar att bli ännu värre. Hela kustområdet, där 36 miljoner människor lever, riskerar att drabbas av fler orkaner, cykloner och en tilltagande försaltning av åkermarkerna. Detta kan enligt beräkningar komma att leda till att risproduktionen minskar med upp till 28 procent – vilket skulle vara en katastrof för det jordbruk som står bakom en femtedel av landets BNP och som nästan hälften av landets befolkning livnär sig på.

Befolkningen i mångmiljonstaden Dhaka har samtidigt fått börja vänja sig vid ständigt återkommande översvämningar.

– Så fort det regnar i en halvtimme så blir staden översvämmad. Sen tar det flera timmar innan vattnet sjunkit undan, säger Hussain Mohamed, som arbetar med att köra cykeltaxi i huvudstaden.

Samtidigt har det genomförts vissa åtgärder i landet som har varit framgångsrika – exempelvis dör färre människor i samband med cykloner i dag än tidigare.

– De förebyggande programmen fungerar bättre när en större andel av befolkningen engageras, säger miljöexperten Afrif Mohammad Faisal som arbetar för ADB i Bangladesh.

En sådan satsning har gett stora resultat i byn Chenchuri i sydvästra Bangladesh. I efterspelet till cyklonen Alia genomfördes där en satsning 2012, med stöd av bland annat ADB, som syftade till att återuppbygga vattenresurser med hjälp av ett stort antal bybor. En lokal kommitté bildades med uppgift att ansvara för vattenflödet från floden Chitra.

– När vi behöver vatten till våra grödor så kan vi kontakta kommittén via våra mobiltelefoner, berättar Raiza Sultana, vars familj livnär sig på att odla ris.

Med hjälp av en billig saltmätare kan byborna hålla koll på när saltnivån i flodens vattenflöde stiger, och då har de möjlighet att stänga av inflödet av vatten för att förhindra att risplantorna skadas.

– Risproduktionen här har fyrdubblats, befolkningen har fått högre inkomster och ökad kontroll över situationen, säger den lokala kommitténs ordförande Munsheer Sulaiman.

Experter menar att om Bangladesh ska klara att hantera klimatförändringarna så behövs det liknande initiativ som i byn Chenchuri över hela landet – satsningar där lokalbefolkningen engageras och får den hjälp som behövs.

– Sydasien ligger vid klimatförändringarnas frontlinje. Detta är en resa som regionen måste ta sig igenom, det handlar om så många prioriteringar som måste göras. Beslutsfattarna måste väga in klimatet i alla utvecklingsmål, säger Preety Bhandari vid ADB.

Samtidigt är Bangladesh ett land med stora behov att ta hänsyn till.

– Just nu är den främsta prioriteten att 160 miljoner bangladeshier ska ha tillgång till mat, säger Abdul Qayyum, som är minister vid landets departement för katastrofberedskap.

Han bedömer att en femtedel av befolkningen lever i områden som är hotade av cykloner, och en majoritet av dem är fattiga. Närmare 40 procent av befolkningen saknar dessutom tillgång till elektricitet. Detta samtidigt som ADB varnar för att återkommande extrema väderfenomen kan komma att försämra tillgången på el ytterligare.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vattenproblemen som klimatmötet glömde

COP21

För de över 650 miljoner människor som tvingas leva med brist på rent vatten riskerar problemen att förvärras i takt med klimatförändringarna.

Fria Tidningen

Klimatmötets knäckfrågor

COP21

Vad kommer det att beslutas om på klimatmötet egentligen? Vi har listat de fem viktigaste knäckfrågorna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu