• ”Välkommen till Cantareira-öknen.” Sydöstra Brasilien är utsatt för den värsta torkan på 80 år.
Fria Tidningen

Vattenproblemen som klimatmötet glömde

För de över 650 miljoner fattiga människor som tvingas leva med brist på rent vatten riskerar problemen att förvärras i takt med klimatförändringarna. Trots det är frågan om vattenproblem inte särskilt diskuterad inför klimatmötet i Paris.

USA:s utrikesminister John Kerry påpekade nyligen att världen upplevt ett ”rekordstort” antal extrema väderfenomen på senare tid. Han påpekade samtidigt att hela öars existens är hotade i södra Stilla Havet, på grund av de stigande havsnivåerna.

I sydöstra Brasilien är befolkningen utsatt för den värsta torka som drabbat regionen på 80 år. I Kalifornien är torkan den värsta på ett århundrade och i Malawi har man drabbats av rekordstora översvämningar. John Kerry påpekade samtidigt att hela arktiska byar är hotade.

Inför FN:s klimatmöte i Paris har koldioxidutsläppen varit den fråga som diskuterats mest. Louise Whiting vid den internationella biståndsorganisationen Wateraid menar dock att frågan om vatten borde stå högre på dagordningen eftersom frågan påverkar så många av världens fattiga. Klimatförändringarnas effekter handlar ofta om översvämningar och stigande havsnivåer, eller brist på vatten i form av torkor, eller en opålitlig nederbörd. Ett annat problem för många människor är vattnets kvalitet.

Wateraid arbetar nu för att det internationella samfundet ska prioritera frågan om säkrade vattentillgångar i diskussionerna om hur fattiga länder ska kunna anpassa sig till kommande klimatförändringar.

– Vi måste också försäkra oss om att pengar går från de länder som har skapat problemen till de länder som har sämst förmåga att hantera problemen, säger Louise Whiting.

Hon tillägger att tillgång på rent vatten och fungerande avlopp förbättrar människors hälsa, möjlighet till utbildning och förmåga att skapa en ekonomisk stabilitet – vilket i sig ökar förmågan att anpassa sig till klimatförändringarna.

År 2010 slog FN:s generalförsamling fast att rätten till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa frågor är dessutom centrala i de 17 nya hållbara utvecklingsmål som världens ledare nyligen kom överens om. FN:s målsättning är att alla på jorden år 2030 ska ha tillgång till rent dricksvatten.

Wateraid kommer att fortsätta arbetet för att världens fattiga ska få en ökad tillgång till vatten och fungerande toaletter. Organisationen arbetar för att förhindra vattenbrist bland ett antal befolkningsgrupper i västra Afrika, där målet är att lokalbefolkningarna ska få en större förmåga att sköta sina egna vattenresurser.

Louise Whiting menar att världsledarna i samband med mötet i Paris måste förbinda sig att stå för det tekniska och ekonomiska stöd som världens fattiga länder kommer att ha behov av för att kunna möta klimatförändringarna. Enligt FN har 2,6 miljarder människor sedan 1990 fått en förbättrad tillgång till rent dricksvatten. Men fortfarande är bristen mycket stor bland 663 miljoner människor på jorden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Klimatmötets knäckfrågor

COP21

Vad kommer det att beslutas om på klimatmötet egentligen? Vi har listat de fem viktigaste knäckfrågorna.

Fria Tidningen

Rent vatten en mänsklig rättighet – i teorin

Det har gått exakt ett år sedan FN:s generalförsamling i en historisk resolution slog fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är mänskliga rättigheter. Men den globala vatten- och sanitetskrisen förblir akut.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu