• I en oväntad vändning gick afghanska talibanledare i april i år med på att möta kvinnliga lagstiftare för fredsförhandlingar i Oslo. Men generellt går det trögt – kvinnor är fortfarande skrämmande frånvarande i fredsförhandlingar. i världen.
Fria Tidningen

Få kvinnor deltar i fredsförhandlingar

Just nu uppmärksammas att det är 15 år sedan den banbrytande resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet antogs av FN:s säkerhetsråd. Men trots att målet med resolutionen är att stärka kvinnors roll i fredsprocesser utgör det fortfarande undantag snarare än regel att kvinnor har en central roll i fredsförhandlingar.

Då resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, antogs den sista oktober år 2000 var det första gången FN:s säkerhetsråd fastställde kopplingen mellan kvinnors rättigheter och jämställdhet och internationell säkerhet. Sedan dess har mycket hänt.

Det finns nu fler kvinnor på ledande poster inom FN-systemet än någonsin tidigare. Detta enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon som talade i samband med att en global studie av genomförandet av resolution 1325 presenterades av FN:s särskilda representant för barn i väpnade konflikter. Bland annat har fem kvinnor utsetts till särskilda representanter inom fredsbevarande uppdrag i Haiti, Elfenbenskusten, Västsahara, Sydsudan och Cypern. Den norska generalen Kristin Lund har också blivit den första kvinnliga befälhavaren att leda en FN-styrka.

– Efter konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor har 1325 blivit det kraftigaste instrumentet för att organisera och mobilisera kvinnor runt om i världen, säger Mavic Cabrera-Balleza, internationell koordinator på Globala nätverket för kvinnliga fredsbyggare.

Kvinnor har lett fredsförhandlingarna med Moros islamiska befrielsefront i Filippinerna, kvinnor är för första gången huvudförhandlare i fredssamtalen med Farc i Colombia och i Liberia tvingade kvinnor fram en fredsuppgörelse genom att inte låta förhandlare lämna förhandlingslokalen förrän ett avtal hade nåtts.

Samtidigt framhåller Mavic Cabrera-Balleza att kvinnors centrala roll i fredsförhandlingarna i Colombia och Filippinerna fortfarande utgör undantag snarare än regel. Och endast 48 av 193 länder har utvecklat nationella handlingsplaner för resolution 1325.

Shelby Quast vid den New York-baserade kvinnorättsorganisationen Equality Now säger att resolution 1325 blivit ett viktigt verktyg för att främja kvinnors deltagande i fredsprocesser, men att det ännu inte är någon självklarhet.

– Vi måste fortfarande argumentera för att kvinnor ska inkluderas i fredssamtalen varje gång, säger hon.

I fredssamtalen för Syrien till exempel saknas kvinnor vid förhandlingsborden.

Jared Genser, medförfattare till en rapport om FN:s säkerhetsråd och de mänskliga rättigheterna, menar att Ban Ki Moon måste öka resurserna kraftigt när det gäller genomförandet av resolution 1325 eftersom nästan inga nya pengar avsatts till detta de senaste 15 åren. Dessutom måste en samordnare utses inom FN-systemet och UN Women koordinera arbetet.

Jared Genser framhåller även att säkerhetsrådet borde arbeta systematiskt med att införa sanktioner mot stater, icke-statliga aktörer och individer som använder våldtäkt och sexuellt våld som ett vapen i krig.

FN:s jämställdhetsorgan UN Women uppger att våld och konflikter i världen kostade över 14 biljoner US-dollar under förra året och att extremister på olika håll i världen förstärker kvinnors underordning med sin ideologi och krigstaktik.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

FN påverkas av storföretag

I en ny studie anklagas FN för ett ökat beroende av företagsanpassade lösningar på globala problem.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu