Debatt


Föreningen Stockholms Hemlösa
Fria.Nu

Vi vill se riktiga hus

Vi ockupanter vill se handling och åtgärder och inte tomma löften, det skriver Sten Hurtig och Rolf Nilsson från Stockholms hemlösa, som tänker göra fler aktioner.

De senaste dagarna har stockholmarnas ögon riktats mot en husockupation som Föreningen Stockholms Hemlösa och Globalisering underifrån genomfört exemplariskt.

En fastighet tillhörande Drott fastigheter har ockuperats. Denna byggnad ska rivas och nya bostadsrätter ska byggas någon gång 2006 eller senare. Ett av syftena med ockupationen var att visa våra politiker att något måste göras nu - och inte bara hänvisa till utredningar och bygglovsansökningar.

Sverige har lovat och skrivit under att följa FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. I artikel 25 står: 'Envar har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och sociala förmåner'. Är det någon som tycker att Sverige uppfyller denna paragraf?

När det gäller trafikolyckor vill vi eftersträva att komma ner till en nollgräns. Många är de som dör i trafikolyckor! Vi har också många hemlösa som dör ute i kylan eller i någons portuppgång. Är det inte lika viktigt att det finns en nollgräns där? Visste ni att 94 424 personer står i Stockholms bostadskö?

Visste du att det finns 36 000 tomma bostadsrätter i mars 2003? Lägenheter som vanligt folk inte har råd att köpa. Lägenheter som är bostadsrätter med höga insatser som en studerande eller en sjuksköterska inte kan betala.

Finansborgarrådet Annika Billström har i sitt 127-punktsprogram sagt att 20 000 lägenheter ska byggas under hennes mandatperiod. Nu har Billström ändrat till bygglovsanmälan. Det är stor skillnad på byggnadslov och byggande. Vi ockupanter vill se handling och åtgärder och inte massa tomma löften. Vi vill se riktiga hus av tegel, trä eller betong och inte bara en bygglovsanmälan.

Ni ska inte tro att vi ger oss med denna aktion. Vi har visat att blir det inte något konkret resultat i bostadspolitiken, så kan mycket väl andra aktioner komma på tal. Det finns många tomma lokaler och fastigheter som kommer att stå tomma i flera år.

Detta har vi gjort för att uppmärksamma allmänheten på hur våra politiker sköter det ansvar de fått av väljarna. Vart tog solidariteten och demokratin vägen? Hur många hemlösa ska behöva dö detta år? Socialborgarrådet Margareta Olofsson lovade stort och brett 20 lägenheter i januari och 130 under året. Resultaten är att 0 lägenheter åt de hemlösa har kommit fram, på grund av ett nytt fenomen som kallas 'julhelgen' har kommit in i agendan. Det har visat sig att andra kommuner i landet, till exempel Malmö och Linköping, har hittat ett effektivt och billigt byggande av hyresrätter. Varför har inte Stockholm det? Väntans tider är förbi, vi måste agera NU.

Sten Hurtig

Ordförande

Rolf Nilsson

Vice ordförande

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu