Eva Olsson

Fördjupning


Eva Olsson
Fria Tidningen

Förbud mot elefanter på cirkus kan dröja

Efter Cirkus maximums beslut att sluta med elefanter ser det ut som att vi inte kommer att få se några vilda djur på svenska cirkusar nästa år. Men Djurens rätt tycker inte att det är tillräckligt utan att det behövs ett lagstadgat förbud. Men det kan dröja.

– Färre vilda djur på cirkusar i Sverige är förstås positivt, dels för vår kampanj men framför allt för djuren naturligtvis, säger Peter Nilsson som är kampanjansvarig på Djurens rätt om Cirkus maximums beslut att inte ha med några elefanter under nästa års turné.

Samtidigt tycker inte organisationen att det är tillräckligt. Det behövs ett politiskt beslut om ett förbud eftersom det är för osäkert om det ska hänga på enskilda cirkusar, säger Peter Nilsson.

– Förra året var det två cirkusar som hade just elefanter med sig, och vi har inget definitivt besked från den andra ännu. Så det finns inget som säger att det inte kan komma att turnera cirkusar med elefanter, eller till och med sjölejon, i Sverige nästa år. Ett politiskt fattat förbud är definitivt, därför är det viktigt.

Vad är problematiskt med att tillåta elefanter och sjölejon på cirkus?

– För att citera vår kampanj: ”Cirkuslivet är problematiskt för de flesta djur, men den är särskilt problematisk för vilda djur”. Djurens Rätt har länge drivit frågan om djurfria cirkusar, men till kampanjen fokuserade vi på just vilda djur av just denna anledning. Två tunga insatser i Sverige har båda två rekommenderat förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteende inte kan tillgodoses. Och jag sitter just nu och översätter ett uttalande från Federation of Veterinarians of Europe som säger precis samma sak.

Men från politiskt håll har det inte hänt så mycket de senaste åren. Den statliga utredningen om en ny djurskyddslag som föreslår bland annat ett förbud mot vilda djur på cirkus har varit ute på remiss men beredningen har fått tas över av den nya regeringen. Och det kan dröja innan det arbetet är klart.

– Det är ett stort omfång av remisser som bereds just nu och det kommer att ta ett tag att gå igenom allt, säger Ingela Nilsson som är pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Det sa den förra regeringen också och nu har det snart gått fem år sedan den här utredningen presenterades. Kan du säga någonting om hur lång tid det kommer att ta: några månader, ett år, några år?

– Det är svårt att säga men det jag kan säga är att vi jobbar aktivt med det här. Den förra regeringen gjorde ingenting på flera år. Nu har vi tagit tag i det här, men det tar tid att sätta sig in i allt material och gå igenom det.

Men Peter Nilsson tycker inte att det går att skylla ifrån sig längre. Djurens rätt har samlat in runt 76 000 namnunderskrifter för ett förbud som kommer överlämnas till regeringen för att få upp frågan på den politiska dagordningen.

– Det finns redan en klar majoritet i riksdagen för ett förbud enligt vad partierna själva säger. Nu krävs det att orden omsätts i handling.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu