• Många deltagare är bara med och cyklar en eller två somrar, men en del vill engagera sig i projektet på längre sikt och de är välkomna att vara med och diskutera turnéns framtid på en gemensam mejlinglista. Här är några från årets turné på väg till Jönköping.
  • I Uddebo samarbetar byborna om allt från en kulturfestival till ett folkkök. Eocotopia bike tour stannade till där under ett par dagar i juli.
  • Deltagarna på cykelturnén hjälper de projekt som de besöker på olika sätt. Här rensar de ogräs i Uddebo.
  • Kulturhuset i Jönköping gjorde ett starkt intryck på Candid Dauth.
Landets Fria

Aktivistisk cykelturné besöker Sverige

Ecotopia bike tour kombinerar aktivism med miljömedvetenhet och social hållbarhet. Just nu besöker cyklister från flera länder diverse svenska projekt på vägen mellan Danmark och Finland.

Den 18 juni startade cykelturnén i Köpenhamn och den 18 september går den i mål i Helsingfors. Hittills har Ecotopia bike tour bland annat hälsat på hos de autonoma kulturhusen Kontrapunkt i Malmö och Kulturhuset i Jönköping, den hållbara byn Uddebo i Västergötland, Cykelköket i Göteborg, en av gårdarna i nätverket Omställning Alingsås, självförsörjande Bossgården i Falköping samt ekobyn Kampetorp.

– Det är riktigt häftiga projekt. Jämfört med förra årets cykelturné på Balkan är det imponerande hur mycket som händer, hur mycket energi som finns och hur mycket folk kan skapa på egen hand.

Det säger Candid Dauth, en av de tyska deltagarna i årets cykelturné.

Ecotopia bike tour startades 1990 för deltagare som ville ta sig till den årliga ekologifestivalen Ecotopia på ett hållbart sätt. Med tiden har resan i sig blivit målet, och turnén har arrangerats varje år i olika delar av Europa som ett sätt att stötta projekt på plats och vara en förebild för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i praktiken. Deltagarna äter exempelvis veganskt, minimerar sina sopor, fattar beslut genom konsensus, undviker hierarkier, lär av varandra och tar aktivt avstånd från alla sorters diskriminering.

– Det är olika varför folk vill vara med. För vissa är den antidiskriminerande miljön väldigt viktig, att kunna resa med andra som delar de värderingarna. Andra har fokus på miljön och att främja en hållbar livsstil. En del vill helt enkelt cykla i grupp.

Ungefär 20 personer cyklar i taget, men de flesta är inte med hela vägen och totalt blir det troligen ett hundratal deltagare under årets turné. Många är från Tyskland och Storbritannien, där Ecotopia bike tour är mest känt. Men Candid Dauth säger att en del skandinaver som turnén har besökt i år har anslutit spontant, vilket går bra under hela perioden för den som är intresserad av att haka på. Han hoppas också att flera vill vara med nästa år när turen förmodligen går genom Baltikum.

Candid Dauth deltog i turnén för första gången för två år sedan. Han brukade själv cykla i olika delar av Europa varje år och när han hörde talas om Ecotopia bike tour blev han intresserad av att kombinera cyklandet med den livsstil och de värderingar som han stod för.

Han ser framför allt fyra syften med cykelturnén:

Att lära av projekten och de andra deltagarna

Att skapa kontakter med och mellan de lokala projekten

Att stödja lokala kamper genom att exempelvis delta i politiska aktioner eller hjälpa till med praktiskt arbete

Att visa att det går att färdas längre sträckor med cykel, äta veganskt, fatta beslut utan hierarkier och så vidare, och inspirera fler att göra samma sak.

Hittills är Candid Dauth mer än nöjd med årets resa. Gruppdynamiken är bra med många energiska och engagerade personer och projekten har varit riktigt intressanta, tycker han. Starkast intryck har kulturhusen i Malmö och Jönköping gjort.

– Det är riktigt imponerande att se så stora, aktiva sociala centra med så många engagerade och så mycket som händer. Generellt har jag fått mycket input kring vad som är möjligt att genomföra och vilka typer av projekt som jag vill involvera mig i.

Utifrån det han sett under resan skiljer sig engagemanget i Sverige från andra delar av Europa framför allt på tre sätt. För det första verkar folk ha mycket tid och energi att arbeta med projekten, många till och med på heltid, säger han.

– För det andra verkar det finnas mycket statliga bidrag, så att många projekt kan åstadkomma saker som skulle vara otänkbara i andra länder där pengar är ett ständigt problem. Och för det tredje finns det en mycket stark feministisk rörelse. Kulturen verkar vara mycket mindre macho än i andra länder, men vi ser också patriarkala strukturer i det faktum att merparten av projekten som vi besöker leds eller representeras av män.

Läs mer på www.ecotopiabiketour.net.

Fakta: 

Kvarvarande stopp

Sunne 10 augusti

Grängesberg 14–16 augusti: Finngården Rikkenstorp

Hedemora 19 augusti: Permakultur Stjärnsund

Uppsala 23 augusti

Stockholm 26–29 augusti: Kulturhuset Cyklopen

Teersalo 1–3 eller 4–6 september

Åbo 5–7 eller 8–10 september

Helsingfors 14–17 september

Datumen är preliminära.

Mer om projekten på resan

Kontrapunkt i Malmö – ett kulturhus och socialt center för det fria och oetablerade kulturlivet samt för gräsrotsrörelserna för ett rättvisare samhälle – www.kontrapunktmalmo.net

Cykelköket i Göteborg – en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel, med ambition att höja cyklandets status och fungera som en mötesplats – www.cykelkoket.org

Uddebo i Västergötland – en by med en rad gemensamma hus, kultursatsningar, projekt, kurser och aktiviteter som bil- och verktygspooler, inköpsförening och tillsammansodling – www.uddebo.se

Omställning Alingsås – ett nätverk inom den svenska omställningsrörelsen som bland annat ordnar omställningskaféer och alléloppis – www.alingsås.omställning.net

Bossgården i Falköping – till stor del självförsörjande, biodynamiskt inspirerade, säljer grönsaker, har kor, får och höns – www.alternativ.nu/bossgarden

Ekobyn Kampetorp – hus av lösvirke, lera och halm, producerar egen el, värms med ved- och solvärme, har en skogsträdgård – www.kampetorp.se

Finngården Rikkenstorp – 1600-talsgård med stuguthyrning, odling, djurhållning och gårdsbutik som brukas ekologiskt och efter långsiktigt hållbara principer som permakultur – www.rikkenstorp.se

Permakultur Stjärnsund – ett centrum för lärande med kurser, visningsträdgårdar och forskningsplatser om permakultur och skogsträdgårdar – www.stjärnsund.nu

Cyklopen i Stockholm – ett frihetligt socialistiskt kulturhus, en grupp och en rörelse som vill vara både en frizon och en plats där en tar fram verktyg för politisk förändring – www.cyklopen.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu