• Antalet knubbsälar som dödas i svenska vatten har nästan fördubblats på två år.
Landets Fria

Allt fler sälar tillåts skjutas i svenska vatten

Jakten på säl har precis inletts och pågår fram till årsskiftet. På två år har antalet sälar som får dödas ökat med 60 procent.

Naturvårdsverket har successivt ökat kvoterna för hur många sälar som får skjutas under jaktsäsongerna. År 2012 tilläts ett antal på 230 gråsälar, i år får 350 gråsälar dödas. Antalet knubbsälar som får dödas har nästan dubblerats på två år, från 90 individer år 2013, till 160 individer i årets jakt.

Bakgrunden är att sälarna ökar i antal och därmed också skadorna på fisket, enligt Naturvårdsverket.

”Sälskadorna i Sverige har de senaste tio åren fortsatt att öka. Mot denna bakgrund gör Naturvårdsverket bedömningen att skador på fisket kommer fortsätta att öka även kommande år och fattar därför beslut om skyddsjakt för 2015”, skriver myndigheten i sitt beslut om jakten.

Men beslut om eventuell licensjakt – något som med största sannolikhet skulle öka antalet dödade individer – har inte kommit. För två år sedan gav Naturvårdsverket grönt ljus till regeringen för att införa licensjakt. Men ett regeringsbeslut i frågan har inte kommit, och Naturvårdsverket agerar inte mer på den frågan just nu. Inte heller Hav- och vattenmyndigheten, som är ansvarig myndighet för sälförvaltningen, agerar för att få till stånd licensjakt.

Djurens rätt är mycket kritiska till den jakt på säl som i dag tillåts i Sverige.

”Djurens Rätt anser att skyddsjakt enbart ska tillåtas i undantagsfall då alla andra alternativ bevisligen inte fungerar”, skriver organisationen i en skriftlig synpunkt på säljakt från 2013.

Organisationen vill också begränsa jakten för att minska lidandet för djuren.

”För att minska risken för skadskjutning, stress och lidande så bör skyddsjakt enbart tillåtas på säl på land av länsstyrelsen utvalda jägare med specialistkompetens på säljakt. Inte av fiskare och jägare i allmänhet. Detta är inte nöjesjakt, det är borttagande av individer där ingen annan lämplig lösning finns”, skriver organisationen.

Nu finns ungefär 30 000 gråsälar i Östersjön. För 2015 har Naturvårdsverket beslutat att högst 350 gråsälar får fällas under skyddsjakt i län längs Östersjökusten. På västkusten uppgår knubbsälspopulationen till minst 17 000 sälar. Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på 160 knubbsälar.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten längs hela östersjökusten inklusive Gotland, Skåne, samt i Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås och Borgholms kommuner i Kalmar län samt i Blekingeområdet väster om sydligaste spetsen på Torhamns udde.

Sälarna och fiskarna jagar samma byte och ekvationen är inte svår att förstå. Ju fler sälar - desto hårdare konkurrens för fiskarna om fisken.

Enligt yrkesfiskarna ställer sälarna till mycket problem för yrkesgruppen eftersom sälarna mer eller mindre omöjliggör exempelvis nätfiske.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu