Fria.Nu

”Utbildade pedagoger nyckel till lyckad dag på fritids”

Barns unika behov kan lätt drunkna i en grupp på över 100 barn. Gunilla Carlsson Kendall utbildar pedagoger i att lösa det svåra uppdraget att möta varje barn på fritids med fokus på de barn med särskilda behov.

För barn med behov av särskilt stöd kan fritidshemmet vara en skön fristad där kraven att prestera är lägre än i skolan. Men det fria arbetssättet kan också ställa till problem. För de barn som har svårt med socialt samspel med kamrater kan det problemet bli extra tydligt på fritids. Gunilla Carlsson Kendall är psykolog och utbildare och speciellt inriktad på arbete med barn med olika typer av svårigheter. Hon har många konkreta tips på hur verksamheten i fritids kan planeras så den passar alla barn.

– För det första är det viktigt att vara medveten om att rektorn är ansvarig för hela skoldagen, både skolan och fritids. Det är viktigt att se den samlade skoldagen. För de elever som har behov av extra stöd är det viktigt att se till hela dagen och sätta in stöd där det behövs, säger hon.

Hon säger att utbildade pedagoger och tillräckligt med planeringstid för pedagogerna är nyckeln till en lyckad tid på fritids för alla barn.

Det pedagoger ofta uttrycker, enligt Gunilla Carlsson Kendall, är att det kan vara svårt att möta enskilda barn som ställer till mycket problem för hela gruppen. ”Ingenting funkar med den här ungen”. Då är det viktigt att zooma ut och titta på hela situationer, tycker Gunilla Carlsson Kendall.

– Bromsa och tänk efter i personalgruppen. När blir det besvärligt? När fungerar det bra? Vid närmare analys kommer man ofta på att i några situationer fungerar det bra. Använd lärdomar av det och börja titta på när det inte fungerar, säger hon.

Gunilla Carlsson Kendall brukar tipsa pedagoger om att välja en besvärlig situation i taget och arbeta med den. Det kan vara situationer som ”på vägen till matsalen”, ”i kön till maten”, ”vid påklädning på väg ut” och så vidare. Det gäller att konkret hitta arbetssätt som underlättar för alla barn vid just den svårare situationen.

– När man tittar närmare på besvärliga situationer uppräcker man ofta att det inte bara är ett barn som har besvär utan att det är jobbigt för flera barn. Då är det viktigt att ställa frågor och konkret arbeta fram nya rutiner, säger hon.

Gunilla Carlsson Kendall menar att har man lyckats förändra en svår situation till att fungera bra är det inte att förakta.

– Barnet slipper hamna i konflikter, personalen slipper bli arga och det blir lugnare för alla. Kan man hitta de förebyggande metoderna för att föregripa svårigheter så är mycket vunnet, tycker hon.

Därefter är det bara att jobba vidare med nästa svåra moment och fortsätta så.

Arbetssättet bygger på en stabil personalgrupp med utbildad personal. Därför tycker Karlsson Kendall att det är just dessa bitar som är viktigast av alla på fritids.

– Det är klart att det ställer till problem om det är mycket vikarier eller att personalen inte har tillräckligt med planeringstid, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu